Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Foto: Magro_kr (CC 2.0)

Flybransjen motarbeider nødvendig klimapolitikk

SAS og Norwegian med skuffende karakter i rapport om flyselskapers lobbyarbeid mot klimatiltak.

Foto: Magro_kr (CC 2.0)
Foto: Magro_kr (CC 2.0)

SAS og Norwegian med skuffende karakter i rapport om flyselskapers lobbyarbeid mot klimatiltak.

Flybransjen er en av de sterkeste motstanderne mot klimaregulering og driver aktivt lobbyarbeid mot nødvendig klimapolitikk, viser en ny rapport fra tenketanken InfluenceMap. SAS og Norwegian kommer begge dårlig ut i undersøkelsen.

Skuffende karakter til norske flyselskap

I rapporten Aviation Industry Lobbying & European Climate Policy, gir InfluenceMap europeiske flyselskaper en score basert på en rekke parametere for anti-klimalobbyisme. Tenketanken avslører hvordan ulike bransjer og selskap driver lobbyisme for å svekke og forsinke klimaregulering.

Selskapene vurderes på blant annet lobbyisme knyttet til billettavgifter, kvotehandel, biodrivstoff, intensiteten i lobbyismen og graden av støtte til klimapolitikk i tråd med Parisavtalen. På skalaen, som går fra A til F, får både Norwegian og SAS karakteren D.

Nordmenn flyr mest i Europa

Negativ klimalobbyisme fra flybransjen i et såpass stort omfang, sett i forhold til andre bransjer, er uholdbart. Nordmenn flyr mest av alle i Europa, og vi ser i tillegg at det er selskapene som reiseglade nordmenn reiser mest med som aktivt motarbeider klimareguleringer.

SAS og Norwegian trekkes begge ned i karakter for å ha motarbeidet flypassasjeravgiften, men på flere andre områder har InfluenceMap slitt med å finne ut hvor de står da de ikke har offentliggjort sine posisjoner og involvering.

Mektige aktører i flybransjen

Rapporten avdekker en del av flybransjens makt som ikke alltid er like åpenbar. At enorme selskaper med mye ressurser og definisjonsmakt prøver å påvirke politisk, slik at de kan fortsette med enormt forurensende forretningsmodeller, er hensynsløst.

Flybransjen har lenge vært i en særstilling og denne rapporten synliggjør hvordan manglende internasjonal klimaregulering har ført til en utpreget ukultur i en hel bransje.

Rapporten viser også at mange av selskapene har startet omfattende PR-kampanjer for å avlede den økende bekymringen over sektorens klimaavtrykk. Dét er det siste vi trenger i møte med en galopperende klimakrise.

Tydelige politiske krav

Utslippene fra luftfarten har fått lov til å vokse nærmest uhemmet siden 1990. Flytransport er en av de minst karboneffektive transportformene og var fram til pandemien en av Europas raskest voksende kilder til klimagassutslipp.

Pandemien har satt en bråstopp for hele bransjen, men det er viktig at vi nå stiller tydelige politiske krav om at i tiåret som kommer så forventer vi absolutte klimakutt på samme måte som for alle andre sektorer.

Hvis luftfarten ønsker å gjenreise seg etter pandemien, er den eneste veien dit gjennom ny teknologi og trafikkprognoser som er i tråd med klimamålene.