Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Feil vei mot sikkerhet

Tog er det absolutt tryggeste, raskeste, mest komfortable og miljøvennlige reisealternativet.

Å reise med lyntog er både mer trafikksikkert og miljøvennlig enn bil.
Å reise med lyntog er både mer trafikksikkert og miljøvennlig enn bil.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Tog er det absolutt tryggeste, raskeste, mest komfortable og miljøvennlige reisealternativet.Marit fivh 1Marit Kristine Vea.Fremskrittspartiets Bård Hoksrud argumenterer for å øke fartsgrensene på norske motorveier i Dagsavisen 23. august. Slik vil han redusere antallet dødsulykker. Målet må være at Norge på sikt skal ha et komplett motorveinett mellom de største byene, sier Hoksrud. Underforstått: Et motorveinett med fartsgrenser opp mot 120 km/t.

Framtiden i våre hender støtter ambisjonen om færre dødsulykker på norske veier, men har en helt annen, både mer trafikksikker, klima- og passasjervennlig løsning enn Fremskrittspartiet. Mellom de største byene må vi satse på høyhastighets­jernbane. Bare ved å bygge ut jernbanetilbudet kan vi tilby nordmenn reisetider på under tre timer mellom de største byene i Sør-Norge. Bare ved å bygge ut jernbanen, kan vi fjerne flere lastebiler fra veiene våre, ved å overføre gods fra vei til bane, og slik unngå de verste møteulykkene. Tog er det absolutt tryggeste, raskeste og mest komfortable reisealternativet.

Nye firefelts motorveier gjør det mer attraktivt å kjøre bil, noe som igjen kan gi økt trafikk, mer forurensning og flere ulykker. Forskere ved SINTEF har vist at en firefeltsvei med fartsgrense 100 km/t gir nesten 60 prosent flere drepte og hardt skadde enn en trefeltsvei med midtrekkverk og fartsgrense 80 km/t. Argumentet om trafikksikkerhet er dermed i beste fall vikarierende.

Det er heller ikke et godt alternativ å både bygge firefelts motorveier og ny jernbane samtidig. Jernbaneverkets beregninger viser tydelige negative konsekvenser for samfunnsøkonomien til de planlagte linjene til Lillehammer, dersom ny motorvei bygges ut på samme strekning. Jernbanen risikerer å miste 18 prosent av passasjerene fra enkelte stasjoner. Dermed er det verken god samfunnsøkonomi eller god trafikksikkerhetspolitikk å bygge ut nye motorveier der det bygges jernbane.

Vi sier ikke at det ikke skal bevilges penger til veiformål, men i byområder, og der nye jernbanespor er planlagt, må opprusting av tofeltsveiene med midtrekkverk og nødvendige forbikjøringsfelt prioriteres, heller enn nye firefeltsveier. Det vil bedre trafikksikkerheten, samtidig som både det økonomiske regnskapet og klimaregnskapet går opp.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!