Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Feil om Bergensbanen

Nye baner er løsningen mellom Bergen og Oslo, mener Framtiden i våre hender.


Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Nye baner er løsningen mellom Bergen og Oslo, mener Framtiden i våre hender.


I går gikk styreleder Mona Hellesnes i Forum nye Bergensbanen ut i NRK, og foreslo nedjustering av InterCity-planene på Østlandet, til fordel for opprusting av Bergensbanen.

- Dette er mildt sagt en dårlig idé. Vi er enige med Hellesnes i at fjernstrekningene mellom Oslo og Bergen, Stavanger og Trondheim, sårt trenger penger, men Hellesnes bommer med løsningene hun lanserer, sier leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.

- Først og fremst er hennes eget hjertebarn; firetimersbanen mellom Bergen og Oslo, en urealistisk, dyr og lite framtidsrettet løsning. Skal vi bygge en konkurransedyktig jernbane for passasjerer og gods mellom Oslo og Bergen, må vi bygge nytt, mener Hermstad. 

Bergensbanen er 103 år gammel. Det medfører at punklighet, hastighet og kapasitet er lav. Utfordringene for både person- og godstrafikken, som skyldes bratte, svingete og rasutsatte strekninger, lar seg ikke løse ved å utbedre dagens baner. Selv med opprustning og utbygging for flere titalls milliarder vil reisetidene bli for lange til at toget vinner store markedsandeler fra flytrafikken. Skal vi få vesentlig flere passasjerer og mer gods over på skinner, trengs det også langt flere togavganger. Disse får ikke plass på et enkeltspor som fra før av sliter med dårlig punktlighet og stadig "venting på motgående tog".

- Nye dobbeltspor, som kan benyttes av både raske passasjertog og godstog, er eneste langsiktige løsning mellom de større byene i Sør-Norge. Derfor bør Hellesnes og hennes meningsfeller i Bergen legge firetimersplanen død en gang for alle. Hellesnes burde heller støtte en samlet  miljøbevegelses krav om at neste års Nasjonal transportplan tilfører penger til konkret planlegging av høyhastighetsbaner mellom de store byene, i form av konseptvalgutredninger som avklarer traséløsninger mellom Østlandet og Vestlandet, sier Hermstad. 

Denne vil gi svar på om det bør bygges ny bane mellom Oslo og Hønefoss og videre mot Bergen, eller om en framtidig trasé mellom landets to største byer bør gå et annet sted. Dette er kunnskap som trengs når investeringene for kommende generasjoner skal gjøres, for å få et pålitelig og attraktivt togtilbud som realiserer klima- og trafikksikkerhetsgevinsten av jernbanen.

Samtidig må InterCity-planene realiseres så fort som mulig. Et fullt utbygd InterCity-triangel er første skritt i de nye banene til Trondheim, Kristiansand, og ikke minst til Sverige og Europa. Det er også et helt nødvendig premiss for at godset skal komme seg fra kontinentet og videre til Oslo, og resten av landet.

Kontakt:

Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender: 980 36 762

Marit Kristine Vea, rådgiver transport: 977 23 431

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!