Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Europa viser vei med grønne flyavgifter

Flere europeiske land har innført miljøavgift på flyreiser. Hvis vi skal oppnå målene i klimameldingen bør Norge gjøre det samme, mener Framtiden i våre hender.
Framtiden i våre hender vil innføre grønne flyskatter. (Foto: Norwegian)
Framtiden i våre hender vil innføre grønne flyskatter. (Foto: Norwegian)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Flere europeiske land har innført miljøavgift på flyreiser. Hvis vi skal oppnå målene i klimameldingen bør Norge gjøre det samme, mener Framtiden i våre hender.


Tall Framtiden i våre hender har analysert viser at mens den gjennomsnittlige EU-borger flyr 0,3 ganger innenriks i året, foretar hver nordmann 2,7 reiser. Transportetatene har forespeilet at antallet innenriks flyreiser vil stige med 20 prosent mellom 2009 og 2020, men nesten halvparten av denne veksten var unnagjort allerede i 2011. Siden utslipp fra flyreiser påvirker atmosfæren sterkere enn andre utslipp betyr en slik vekst at utslippskuttene det legges opp til i årets klimamelding blir ekstremt vanskelige å nå.

Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, mener at det er på høy tid at luftfarten blir gjenstand for strengere klimareguleringer.

– Luftfartssektoren lover utslippskutt gjennom utskifting av den gamle flåten, men energiøkonomisering hjelper ingenting hvis antallet flyreiser øker slik som det har gjort de siste årene. Miljøavgifter på flyreiser kan både redusere flytrafikkveksten og bidra til å finansiere bærekraftige alternativer til fly, spesielt høyhastighetstog, sier Hermstad.
    
Ser til Europa

Det fins allerede flere eksempler på flyavgifter i Europa. Storbritannia har hatt en avgift på flyreiser i flere år. Det heter Air Passenger Duty (APD) og belastes passasjerer på fly fra britiske flyplasser. Hvor mye man betaler avhenger av hvor lang flyturen er, og hvilken klasse man reiser på. For de korteste flyturene (opp til 3 219km), koster det £13 (omtrent NOK 120), og på de lengste flyturene (over 9 656km) koster det £92 (NOK 851). Avgiften dobles for passasjerer som reiser på business eller 1. klasse.

Det forventes at regjeringen vil tjene £3.9 milliarder (nesten NOK 37 milliarder) fra avgiften i 2016-2017. Storbritannias APD har bidratt til at flyreiser til utlandet fra Storbritannia gikk ned fra 60 millioner til 49 millioner mellom 2008 and 2011
.

Den tyske «økologiske avgangsskatten», som rulles ut dette året fungerer ganske likt, og kan ta inn rundt €4 milliarder (over NOK 30 milliarder) i løpet av 2013. Det forventes at skatten vil redusere antall passasjerer med to til tre prosent hvert år. I tillegg skal luftfartssektoren nå inkluderes i EUs karbonhandelsområdet, the Emissions Trading System (ETS), som betyr at selskaper tildeles karbonkvoter og må betale for utslipp over kvotene.

På tide at sektoren betaler

SOL Arild250LillianJonassen- Det finnes alternativer til fly, og nå må Norge satse på dette, sier Arild Hermstad.Innføring av flyasvgifter kan betraktes som tilbakebetaling fra en sektor som har profittert på statlig støtte og skattefritak i mange år.

– Norske politikere har lenge gitt fordeler til luftsektoren, for eksempel med taxfree-ordningen. Det er på tide at sektoren betaler de reelle kostnadene ved virksomheten sin. De har aldri måttet betale for kostnadenesom er forbundet med økte klimagassutslipp. Rettferdighet, og prinsippet om at forurenser betaler krever at luftfartssektoren nå begynner å betale en rimelig pris, sier Hermstad.

For å underbygge klimameldingen med konkrete tiltak, kan en norsk flypassasjeravgift rettes direkte mot hjemmelige initiativer som kan forenkle overgangen til en lavkarbon økonomi og gir folk alternativer til fly.

– Det finnes alternativer til fly, og nå må Norge satse på disse. Det viser seg at mellom 60 og 80 prosent heller reiser med lyntog enn fly dersom de får muligheten. En norsk flypassasjeravgift kan øremerkes til mer bærekraftig transportutvikling, som høyhastighetstog, og settes på et nivå som sikrer at omfanget av flyreiser holdes ved 2010-nivået. Det er det minste som kan gjøres for å sørge for at utslippkuttsmålene i klimameldingen ikke bare blir tomme løfter, sier Hermstad.

Framtiden i våre hender foreslår også at planer om utbygging av norske flyplasser stanses. Britene har nylig stanset utvidelsene av både Heathrow og flere andre flyplasser.

Fakta om luftfarten:

  • Luftfart er sektoren med raskest voksende klimagassutslipp

  • Utslippene innenriks er på 1,2 mil. tonn. Utslippene utenriks har vokst med 110 prosent til 1,3 mil. tonn, i følge klimameldingen. Men dette tallet er bare basert på drivstoff flyselskapene fyller i Norge. Hvis nordmenn skal til Thailand og mellomlander i København, kommer bare utslippet fra reisen Norge-København med i tallet over. Framtiden i våre hender beregnet i 2011 at det er på 2,57 mill. tonn hvis hele flyturen tas i betraktning

  • Hvis vi tar med utslipp fra nordmenns flyreiser til utlandet, står utslippene fra nordmenns flyreiser for om lag 10 prosent av de norske klimagassutslippene. Det er like mye som utslippene fra personbilparken. Globalt er flytrafikken ansvarlig for ca 5 prosent av menneskeskapte klimaendringer

  • Nordmenn reiser ca 3,5 ganger mer enn i 1990. Hittil i år har det vært 7 prosent vekst fra i fjor, ifølge Avinor

  • Nordmenn flyr desidert mest innenriks i Europa, tre ganger mer enn neste land på lista, Sverige. Samtidig har vi noen av de treigeste togene i Europa.

  • Flys utslipp per km er de største av alle transportmidler (med unntak av hurtigbåt), men kanskje det mest problematiske er at flyturene er mye lengre enn andre transportreiser. Flyr du en tur til Thailand, så flyr du 18 000 km. En gjennomsnittelig bil kjører ca 13 000 km i året.

  • Oppvarmingseffekten blir nesten dobbelt så stor når du brenner drivstoff i høyere luftlag fremfor på bakken. Du må multiplisere utslippet ditt med mellom 1,2 og 1,8, anbefaler CICERO

  • Til tross for dette har luftfarten lenge nytt godt av mange særordninger, som for eksempel manglende klimaavgifter på utenriks luftfart. Den har fritak fra merverdiavgift utenlands, grunnavgift på mineralolje og drivstoffavgifter (som biler og busser betaler) i tillegg til taxfree-ordningen 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!