Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ett skritt nærmere lyntog

Framtiden i våre hender er positive til de nye rapportene fra høyhastighetsutredningen. Nå krever Arild Hermstad handlekraft fra politikerne.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender er positive til de nye rapportene fra høyhastighetsutredningen. Nå krever Arild Hermstad handlekraft fra politikerne.


arild-tog-500-360-skarpArild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, vil ha et snarlig politisk vedtak om høyhastighetsbaner i Sør-Norge.
For tiden utredes muligheten for lyntog mellom de største byene i Norge. Den såkalte høyhastighetsutredningen har nå offentliggjort flere delrapporter om hvor framtidens lyntoglinjer kan ligge.

– Det legges opp til mange stopp og kort reisetid, i tillegg til at det er sett på muligheten for benytte lyntoglinjer til frakt av både gods og passasjerer. Alt dette er viktig for at en framtidig høyhastighetsbane skal kunne realiseres på en lønnsom og klimavennlig måte, sier leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.

Lenger nede i artikkelen kan du se hvilke stoppesteder som er foreslått og hvor lang tid høyhastighetstoget vil bruke.

Det har lenge vært spekulert i om de norske lyntogtraseene kun ville utredes for svært få stoppesteder. De nye rapportene tyder på at det blir langt flere stopp enn fryktet.

– Det er viktig for at toget skal kunne ta over for bilen i distriktene, sier Hermstad.

Like viktig som mange stoppesteder er det at konsulentene har planlagt for at en fremtidig bane også skal kunne frakte gods.

– I 2008 ble 10 millioner tonn gods fraktet med jernbane, mens hele 313 millioner tonn gods ble fraktet med lastebil. Det betyr at vi må flytte mest mulig av godstrafikken over på bane for å få ned CO2-utslippene, sier Arild Hermstad.

Han er imidlertid skeptisk til leder for høyhastighetsutredningen Tom Stillesbys uttalelser om når et lyntognett eventuelt skal bygges.

– Det kan se ut som utredningen heller mot at lyntogtraseer ikke kan påbegynnes før hele utbyggingen av InterCity-trianglet er ferdig. Det betyr at vi realistisk sett ikke får lyntog mellom de store byene før tidligst i 2040. Det er lenge å vente, spesielt fordi flytrafikken da får grønt lys til å gå for fullt i tre tiår til.

Hermstad håper et raskt politisk vedtak kan bidra til å forsere utviklingen.

– For Framtiden i våre hender er det viktig at utredningen som nå pågår skal bli et tilstrekkelig fundament for en politisk beslutning om lyntog før Nasjonal Transportplan legges frem i 2013. Derfor synes vi det er spesielt gledelig at lederen for transportkomiteen på Stortinget Knut Arild Hareide i dag har vært på banen og gitt sin støtte til en høyhastighetsutbygging. Vi vil følge ham opp på dette punktet så fort hele utredningen er klar, sier Hermstad.
Her er stoppestedene i de forskjellige alternativene:

Oslo–Bergen, via Hallingdal: 2 timer, 6 min, 25 sek. Stopper i Oslo, Hønefoss, Geilo, Voss og Bergen

Oslo–Bergen, via Numedal: 2 timer, 14 min, 47, sek. Stopper i Oslo, Drammen, Kongsberg, Geilo, Voss og Bergen.

Oslo–Bergen, via Haukeli: 2 timer, 15 min, 51 sek. Stopper i Oslo, Drammen, Kongsberg, Rølda, Odda, Bergen

Oslo–Trondheim, via Gudbrandsdalen: 2 timer, 59 min, 21 sek. Stopper i Oslo, Gardermoen, Hamar, Lillehammer, Otta, Oppdal og Trondheim

Oslo- Trondheim, via Østerdalen: 2 timer, 11 min, 43 sek. Stopper i Oslo, Gardermoen, Elverum Parkway, Tynset og Trondheim

Oslo–Trondheim, via Gjøvik/Gudbrandsdalen: 2 timer, 35 min, 27 sek. Stopper i Oslo, Gardermoen, Gjøvik, Lillehammer, Otta, Oppdal og Trondheim

Oslo–Stavanger, via Haukeli: 2 timer, 27 min, 34 sek. Stopper i Oslo, Drammen, Kongsberg, Røldal, Haugesund og Stavanger.

Oslo–Stavanger, via Kristiansand: 3 timer, 2 min, 15 sek. Stopper i Oslo, Drammen, Porsgrunn, Arendal, Kristiansand, Mandal, Egersund, Sandnes og Stavanger

Bergen-Stavanger via Røldal: 1 time, 28 minutter, 51 sek. Stopper i Odda, Røldal, Haugesund, Stavanger

Bergen-Stavanger langs kysten: 1 time, 22 minutter, 17 sek. Stopper i Stord, Haugesund, Stavanger

Oslo–Stockholm via Lillestrøm: 2 timer, 46 minutter, 53 sek. Stopper i Oslo, Lillestrøm, Karlstad, Örebro, Västerås, Stockholm

Oslo–Göteborg: 1 time, 40 min, 22 sek. Stopper i Oslo, Sarpsborg, Trollhättan og Göteborg.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!