Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Endelig utredes høyhastighetsbaner

Samferdselsdepartementet har endelig satt i gang utredning av høyhastighetsbaner i Norge.  Det skal utredes baner mellom Vest-, Sør- og Østlandet, samt til Trøndelag, Stockholm og Göteborg. Utredningen skal være klar senest 1. februar 2012.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Samferdselsdepartementet har endelig satt i gang utredning av høyhastighetsbaner i Norge.  Det skal utredes baner mellom Vest-, Sør- og Østlandet, samt til Trøndelag, Stockholm og Göteborg. Utredningen skal være klar senest 1. februar 2012.
noizomi-shinkansen.jpg

Framtiden i våre hender er glad for at:


Det skal opprettes en egen prosjektorganisasjon for utredningen, og både denne og styringsgruppen skal ha kompetanse fra internasjonale høyhastighetsprosjekter.

Det legges opp til en åpen prosess, med seminarer og mulighet for skriftlige innspill fra ulike aktører underveis. Framtiden i våre hender vil bidra med innspill.

Det skal arrangeres en internasjonal anbudskonkurranse, slik at spisskompetanse med erfaring fra lignende prosjekter fra andre land kan hentes inn i arbeidet.


Framtiden i våre hender er kritisk til at:


Kostnadsrammen er på kun 50 millioner kroner. Det er lite til å utrede en utbygging på omkring 400 milliarder kroner, med potensielt store samfunnsgevinster.

Det presiseres ikke klart hva som menes med ”høyhastighetsbaner”. I mangel av en klar definisjon, legger vi imidlertid til grunn at departementet passer på at europeiske standarder og norsk regelverk (Høyhastighetsforskriften) blir fulgt. Det vil si at det utredes baner med en hastighetsstandard på minimum 250 km/t - og 300 km/t der det er mulig. Stortinget har også gjentatte ganger presisert at 250 km/t er absolutt minimumshastighet for et framtidig banenett - både i og utenfor Interity-triangelet.

Det legges sterk vekt på å innhente erfaringer fra blant annet Sverige, Finland, Sveits og Østerrike – enda ingen av disse landene har bygget høyhastighetsbaner. Blant de sterkest anbefalte landene er det kun Portugal som har erfaringer – og Portugal er i en tidlig fase. Vi mener at Tyskland ville være et mer naturlig land å prioritere å hente erfaringer og ekspertise fra – gitt Stortingets ønske om at dobbelsporede baner for kombinert passasjer- og godstrafikk etter tysk modell skal utredes. Her har også Deutsche Banh allerede gjort et betydelig grunnlagsarbeid for Norsk Bane AS, slik at de kan levere resultater raskt. Det er viktig i med den knappe tiden som er tilgjengelig.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!