Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Elsykkel i hjemmetjenesten

Framtiden i våre hender setter i gang nytt elsykkelprosjekt sommeren 2015. I år tester vi ut bruk av elsykler i hjemmetjenesten på Hadeland og Gjøvik.
Klimapådriver Kristin Molstad demonstrerer elsykkelen for ansatte fra hjemmetjenesten på Brandbu. Foto: Framtiden i våre hender
Klimapådriver Kristin Molstad demonstrerer elsykkelen for ansatte fra hjemmetjenesten på Brandbu. Foto: Framtiden i våre hender
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender setter i gang nytt elsykkelprosjekt sommeren 2015. I år tester vi ut bruk av elsykler i hjemmetjenesten på Hadeland og Gjøvik.

Hjemmetjenesten på Gran, Brandbu, Jevnaker og Gjøvik får i mai 2015 to elsykler hver seg som hjelpepleiere, sykepleiere og andre ansatte skal ta i bruk når de besøker pasienter og brukere. De ansatte skal bruke syklene i hele sommersesongen, og erfaringene deres skal samles inn.

Klimakutt fra tjenestereiser

Hensikten med prosjektet er å teste ut potensialet for klimakutt på korte tjenestereiser ved å erstatte bilreiser med elsykkel. Den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen viser at vi bruker bilen stadig mer, selv på korte avstander. Hele 52 % av alle våre reiser på mellom 1 og 3 km gjøres i dag med bil. Elsykkelen har den egenskapen at den senker terskelen for bruk av sykkel fordi det blir lettere å sykle i oppoverbakker, over lange distanser eller med tung last. Dermed har den potensiale til å rekruttere helt nye syklister, på nye bruksområder.

Hjemmetjenesten – en voksende sektor


Klikk for større bilde
Framtiden i våre hender vil teste ut om elsykkelen har potensiale til å bli brukt mer i en sektor som kommer til å vokse i årene som kommer; nemlig hjemmetjenesten. Vi gjør det gjennom samarbeidet med hjemmetjenesten på Hadeland og Gjøvik og vi innhenter kunnskap fra andre med tilsvarende erfaringer. Prosjektet vil avsluttes med en rapport som presenteres høsten/vinteren 2015.

Tilrettelegge for elsykkelbruk

Før elsyklene kan tas i bruk kreves det litt tilrettelegging på arbeidsplassene. Hjemmetjenesten har organisert rutene sine på nytt slik at avstandene ikke er for store på elsykkellisten, men kanskje litt lengre enn en vanlig gå- eller sykkelliste. Noen interne rutiner må også tilpasses, slik som alarmberedskap, informasjon om transportmiddelbruk til de ansatte på forhånd, og tilgjengelighet på sykkelutstyr. Og ikke minst er positive holdninger fra ledelsen, og opplæring av de ansatte, helt sentralt i tilretteleggingen.

Samarbeidsprosjekt med Enova-støtte

Prosjektet er et samarbeid mellom Framtiden i våre hender, Hadeland regionråd, Gjøvik kommune og de involverte hjemmetjenestene på Gran, Brandbu, Jevnaker og Gjøvik og er delfinansiert av Enova. Også prosjektet Klimaspleis, som er et samarbeid mellom Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland og Statens Vegvesen har bidratt med finansiering.


Klikk for større bilde
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Vi finnes bare på grunn av den økonomiske støtten fra de over 40 000 medlemmene våre. Desto flere som støtter arbeidet vårt, jo større påvirkningskraft har vi også i møte med myndigheter, politikere og næringsliv. Bli medlem i dag!

- Annonse -