Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Drømmerier om Bergensbanen

Det trengs nye spor mellom Bergen og Oslo for å skape et konkurransdyktig tilbud for folk og transportører, mener Framtiden i våre hender. 
Opprustning av Bergensbanen må ikke komme i veien for InterCity-triangelet på Østlandet, mener Framtiden i våre hender.
Opprustning av Bergensbanen må ikke komme i veien for InterCity-triangelet på Østlandet, mener Framtiden i våre hender.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det trengs nye spor mellom Bergen og Oslo for å skape et konkurransdyktig tilbud for folk og transportører, mener Framtiden i våre hender. 

  • Dette innlegget sto på trykk i Bergens Tidende 23/11 2012, og er skrevet av Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender og Marit Kristine Vea, rådgiver i Framtiden i våre hender
BT skriver i sin leder 21/11 at Framtiden i våre hender gjør det beste til det godes fiende ved å avvise den eksisterende Bergensbanen som en langsiktig løsning for jernbanen mellom Bergen og Oslo. Her er det nødvendig med noen oppklaringer. Vi har sympati for behovet for bedre kapasitet og rutetilbud i det mest trafikkbelastede området mellom sentrum og Arna, og videre til Voss. Vi støtter derfor kravet om penger til disse prosjektene i neste års Nasjonal transportplan. Vi stiller imidlertid store, og velbegrunnede spørsmål ved realiteten i Forum nye Bergensbanens drøm om at det 103 år gamle sporet som i dag går mellom Bergen og Oslo skal kunne opprustes til et langsiktig konkurransedyktig transportalternativ for gods og passasjerer. Det er ikke for å være vanskelige at vi stiller spørsmål. Det gjør vi fordi denne løsningen verken er den mest realistiske, lønnsomme eller optimale løsningen.

Reisetiden på Bergensbanen øker i år som følge av sprengt kapasitet på sporet. Visst vil dette problemet bli mindre når vi får dobbeltspor mellom Bergen og Arna, og i tillegg mellom Oslo og Hønefoss. Men dersom det investeres 50 milliarder i Bergensbanen, må vi legge til grunn at antallet passasjerer og godstog, skal øke markant.  Det skal altså fylles på med enda flere godstog, lokaltog og regiontog. Selv med investeringer i begge ender, og flere belter med krysningsspor, vil mesteparten av Bergensbanen være enkeltsporet. Det er en fysisk umulighet å presse et ubegrenset antall tog inn på dette sporet. Og det er en enda større umulighet at disse togene skal kunne passere hverandre hyppig nok, og raskt nok til at drømmen om reisetider på 3 timer og 40 minutter innfris. En reisetid, som uansett er for lang til at mange vil velge tog framfor fly.

Bergensbanen er ikke en langsiktig løsning for et framtidsrettet og konkurransedyktig transporttilbud mellom Bergen og Oslo. Først med nye spor kan drømmen om hurtig og komfortabel transport mellom Bergen og Oslo realiseres.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!