Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Dobbeltspor innen 2023

Framtiden i våre hender og resten av Jernbanealliansen går inn for at politikerne tidfester InterCity-utbyggingen når de nå behandler klimameldingen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender og resten av Jernbanealliansen går inn for at politikerne tidfester InterCity-utbyggingen når de nå behandler klimameldingen.

arild p4-lyntogAllianse for jernbane: Framtiden i våre hender har fått med seg fagvegelsen, arbeidsgiverorganisasjoner og andre miljø- og trafikksikkerhetsorganisasjoner på kravet om tidfesting av InterCity i et nytt klimaforlik.

Jernbanealliansen mener det må inngås et bredt politisk forlik om at hele InterCity-triangelet på jernbanen (Oslo-Lillehammer, Oslo-Skien og Oslo-Halden) skal ha dobbeltspor innen 2023.

- Det er en viktig målsetning å flytte mer av trafikken fra vei til bane. Et avgjørende tiltak vil være å forsere utbyggingen av dobbeltspor i InterCity-triangelet, og at det vedtas en endelig ferdigstillelsesdato,  heter det i brevet Jernbanealliansen har sendt til partiene på Stortinget.

- Akkurat nå behandles klimameldingen av partiene på Stortinget. Vi håper forhandlinger vil lede til et nytt klimaforlik som tidfester InterCity-utbyggingen til 2023. Jernbanealliansen mener dette er et viktig og nødvendig tiltak i arbeidet med å oppfylle klimamålsetningene, sier leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.

- Det haster med å løse trafikkutfodringene på Østlandet, og vi har ikke tid til å vente med den videre planliggingen av InterCity til Nasjonal transportplan legges fram om ett år, fortsetter han.

Hermstad håper politikerne legger merke til bredden av organisasjoner som står bak kravet. Jernbanealliansen består av Arbeidsgiverforeningen Spekter, Framtiden i våre hender, Landsorganisasjonen i Norge, LO Stat, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, Næringslivets Hovedorganisasjon og Trygg Trafikk.


InterCity er ifølge alliansen også et avgjørende første steg for videre utvikling og modernisering av det norske jernbanenettet, noe som vil gi ytterligere reduksjoner.

- For at dobbeltspor i InterCity-triangelet skal bygges ferdig innen utgangen av 2023, mener Jernbanealliansen at det må planlegges og bygges for fullt på alle de tre InterCity-strekningene samtidig. Alliansen mener planarbeidet nå må fullføres, så man får en helhetlig plan der logistikken går opp, slik at omfattende samtidig utbygging blir mulig. Det må sikres forutsigbar finansiering, og det må hentes inn kapasitet til å prosjektere og bygge raskt nok, sier leder Arild Hermsatd i Framtiden i våre hender.

- Det vil gi kommuner, befolkning og næringslivet nødvendig forutsigbarhet. InterCity-triangelet er navet i det norske jernbanenettet, og således viktig for hele landet.

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!