Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Det ble høyhastighetsbane!

Vi vil på det hjerteligste gratulere Jernbaneverket og Holmestrand kommune med vedtaket om Norges første bit høyhastighetsbane.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Vi vil på det hjerteligste gratulere Jernbaneverket og Holmestrand kommune med vedtaket om Norges første bit høyhastighetsbane.
Banestrekningen skal bygges på Vestfoldbanen fra Holm til Nykirke.

– Endelig har vi fått den første bekreftelsen på at Norge moderniserer sine jernbaneplaner til internasjonal standard! sier en gledesstrålende Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

– Dette viser at debatten om høyhastighetstog i Norge allerede har bidratt til heving av kvalitet og ambisjoner på jernbaneutbyggingen. Vi oppfordrer Jernbaneverket til å fortsette dette gode arbeidet, og oppgradere så mange av prosjektene sine som overhodet mulig til høyhastighetsstandard, avslutter han.

Spor og stasjon for tog i 250 km/t
Strekningen er 13,6 km lang. Den tilrettelegges for tog i 250 km/t, og tilfredstiller med det norske og europeiske minimumskrav for at en nybygd banestrekning skal kunne kalles ”høyhastighetsbane”.

Jernbaneverket kunngjorde 25. mars i år at de ville vurdere om det var mulig å oppgradere planene til 250 km/t. Konklusjonen er altså at det er høyst gjennomførbart.

Til forskjell fra de gamle planene, legges Holmestrand stasjon inn i fjellet, like innenfor dagens stasjon. I tillegg til vanlige spor og plattformer, bygges det ekstra gjennomkjøringsspor i midten, slik at framtidige høyhastighetstog ved ekspressrute kan passere i 250 km/t.

Omreguleringen av stasjonen ble enstemmig vedtatt ved førstegangsbehandling i kommunen 19. august. Jernbaneverket jobber for byggestart i første kvartal 2010.

Nytt: Raskere utbygging
Omleggingen av planene betyr at hele strekningen Holm - Nykirke vil ta tre år mindre å bygge, og dermed stå ferdig i 2016. Det meldte Jernbaneverket på sine nettsider 01.09.09. De opprinnelige planene bestod av to separate prosjekter på hver side av Holmestrand stasjon, med fullføring ikke før i 2019.

Les mer på vår temaside om høyhastighetstog.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!