Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Bergensbanen er et blindspor

Det vil være en veldig dårlig investering å bruke 60 milliarder kroner på å forbedre Bergensbanen slik at reisetiden blir redusert til fire timer. Ved å øke investeringen fra 60 til 80 milliarder, er det derimot mulig å få plass en nybygd dobbeltsporet høyhastighetsbane med reisetid på 2,5 timer.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det vil være en veldig dårlig investering å bruke 60 milliarder kroner på å forbedre Bergensbanen slik at reisetiden blir redusert til fire timer. Ved å øke investeringen fra 60 til 80 milliarder, er det derimot mulig å få plass en nybygd dobbeltsporet høyhastighetsbane med reisetid på 2,5 timer.

Dette viser en ny minirapport fra Framtiden i våre hender. Jernbaneverket har i sin langtidsplanlegging antydet endringer som kan gi 5 timers reisetid på Bergensbanen. Det største og viktigste er Ringeriksbanen, med en beregnet innsparing på 50-55 minutt, mens ny tunnel gjennom Ulriken og en rekke mindre tiltak på stasjoner, kryssingsspor og linjen ellers mellom Bergen og Hønefoss er angitt å kunne gi 10 % kjøretidsreduksjon på denne delen, det vil si 33 minutt innsparing. Korteste kjøretid kan da reduseres fra dagens 6,5 timer til 5 timer.

Prisen for 5 timers kjøretid kan lande på ca. 17 - 20 mrd. kroner, alt etter hvorvidt Ringeriksbanen bygges med enkelt- eller dobbeltspor, og hvordan prisutviklingen i anleggsmarkedet er. Tiltakene utenom Ringeriksbanen er imidlertid mindre konkretisert, slik at det er vanskelig å gi et skikkelig prisoverslag på disse nå.

I Bergens Tidende 9. september omtaler lederen i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad, firetimers bane som en kvasiløsning:

lyntog

– Henvisningen til fire timers reisetid på Bergensbanen, som mange av partiene har i sine programmer, er et blindspor, hevder Arild Hermstad, som selv er utflyttet bergenser og togentusiast på sin hals.

Dersom 4 timers reisetid skal realiseres er det lite igjen å hente av småforbedringer nevnt over. Da står vi igjen med kurvene som grunnleggende problem. Da må det aller meste av reisetidskuttet gjennomføres ved bygging av nye kortere eller lengre strekk med nytt spor. Dette gjennomføres i eller nær eksisterende trasé. Med en forsiktig pris på 692 mill. kr pr innspart minutt, basert på det planlagte jernbaneprosjektet på Dovrebanen langs Mjøsa (som er dobbeltspor, men med liten tunellandel), vil én times innsparing komme på 41 mrd. kroner.

Det betyr i sum at 4 timers reisetid på Bergensbanen vil komme på 60 mrd. kroner – kanskje mer. Da nærmer man seg prisen for en helt nybygget dobbeltsporet bane, som kan gi reisetider under 3 timer, og dermed svært attraktiv for dagens flypassasjerer.

– Bergen og regionen risikerer at et fremtidig høyhastighetsnett mellom byene i Norge ikke vil ta Bergen med i beregningen, hvis ikke de folkevalgte i kommunen snart kommer på banen, sier Hermstad.

En reisetid på 4 timer på Bergensbanen vil gi en vekst i passasjertallet. Europeiske erfaringer viser at 4 timers reisetid kan gi en 50/50 fordeling mellom tog og fly på strekningen, som betyr en drøy tredobling fra dagens nivå. Men det gir lite igjen pr krone sammenlignet med bygging av en ny høyhastighetsbane. Mens økningen fra 15 til 30 % markedsandel kostet 20 mrd., koster en økning fra 15 til 50 % hele 60 mrd. Den økonomiske ulempen er at 4 timer fortsatt ikke vil gi skikkelig innhugg i forretningsreisemarkedet, som ikke bare er det mest betalingsvillige, men også er det mest tidskritiske.

Ved å øke investeringen fra 60 til ca. 80 mrd. kroner kan man få reisetid ned mot 2,5 timer. Da øker togets markedsandel til 85 %, og dermed får man også grunnlag for langt hyppigere avganger, og tilgang på de mest betalende passasjerene, som styrker økonomien og gir bedre grunnlag for billigbilletter utenom rush. Alternativt kan man øke investeringen til ca. 130 mrd., og få realisert et vestlandssamband også, der Haugesund og Stavanger er koblet med både Bergen og Oslo.

– Det er ikke sikkert at en investering på 20 mrd. i “lavthengende frukter” langs Bergensbanen for å få 5 timers reisetid vil være så dumt. Men da er Bergensbanens potensial uttømt. Å bruke 60 mrd. på å få kvasiløsningen 4 timer, blir en veldig dårlig investering sammenlignet med å bruke noe mer på å få på plass en helt nybygd dobbeltsporet høyhastighetsbane med svært mye større passasjerpotensiale, avslutter Hermstad.

Her kan du laste ned minirapporten "Bergensbanen på blindspor."
Les saken "Europas togsinke".

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!