Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Anbefaler nytt betalingssystem for jernbane

I dag er jernbanen avhengig av at politikerne setter av penger til drift og utbygging gjennom statsbudsjettet. En ny rapport slakter denne finansieringsmodellen. – Opprett egne prosjektselskaper, er rådet til politikerne.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I dag er jernbanen avhengig av at politikerne setter av penger til drift og utbygging gjennom statsbudsjettet. En ny rapport slakter denne finansieringsmodellen. – Opprett egne prosjektselskaper, er rådet til politikerne.

tog liteI dag finansieres jernbanen gjennom statsbudsjettet. Dermed går det seint å bygge ut.
Marit Kristine Vea.Marit Kristine Vea.Det er Aftenposten som legger fram noen av resultatene fra anaysen som er gjennomført av Vista Analyse på oppdrag fra Samferdselsepartementet.

Det anbefales at store jernbaneprosjekter som InterCity eller høyhastighetsutbygging gjennomføres ved å opprette egne prosjektselskaper som kan lånefinansiere utbyggingen. Lånene kan gis som statslån eller statsgaranterte, langsiktige obligasjoner.

Rådgiver i Framtiden i våre hender, Marit Kristine Vea, mener rapporten langt på veg bekrefter det mijjøbevegslen lenge har sagt, nemlig at det trengs nye finansieringsmodeller for større jernbaneprosjekter.

– Jernbanen har over tid blitt diskriminert sammenlignet med både bil og fly. Mens jernbanen finansieres 100 prosent over statsbudsjettet, er situasjonen annerledes for andre deler av samferdselssektoren, som tar inn midler fra bompenger og taxfree-handel. Det har ført til en ubalanse i budsjettene. I 2011 var investeringene til jernbanen 3,9 milliarder kroner, mens investeringene til veg var på over 18 milliarder kroner, sier Vea.


For å få til nødvendige satsinger som InterCity innen ti år forslår Framtiden i våre hender at jernbanen i neste nasjonal transportplan tildeles en større andel av samferdselsmidlene. Jernbanebudsjettet må oppjusteres til omlag 20 milliarder årlig. Regjeringen  må også åpne for en finansieringsmodell der ikke alle midler går over det regulære statsbudsjettet.

– Vi mener regjeringen er nødt til å vurdere alternative finansieringsmodeller for å være troverdige med sine løfter om raskt utbygging av InterCity og andre store jernbaneprosjekter, sier Vea


Organisasjonen mener det finnes flere aktuelle modeller. Det viktige er at jernbanen sikres mer langsiktig finansiering som gir sammenhengende planlegging og utbygging av lengre strekninger om gangen.

Vea understreker at Klimameldingen legger klare føringer for neste års NTP.

– Det loves både økte bevilgninger, tidfesting av InterCity og en klarere prioritering av jernbanen. Regjeringen må nå komme på banen med en offensiv plan for hvordan de skal oppdrive midlene til å få til dette. Rapporten fra Vista Analyse gir klare signlaer til regjeringen om hvordan dette kan gjøres.

Rapporten anbefaler også en kraftig omlegging av finansieringen av flyplassene. Det anbefales blant annet å finansiere små flyplasser over statsbudsjettet, istedenfor gjennom taxfree-salget på hovedflyplassen Oslo Lufthavn Gardermoen.

Framtiden i våre hender er fornøyd med at rapporten peker på den urimelig gunstige finansieringsmodellen for norsk luftfart.

– Milliardinntektene fra taxfreesalget er en gavepakke til flyselskapene som på den måten får billige landingsavgifter på alle norske flyplasser. Det bidrar til veksten i flytrafikken og er en sterkt klimaskadelig subsidieordning. Uansett hvor populært dette er, så er det hull i hodet å beholde en taxfreeordning som premierer folk som flyr til og fra utlandet på denne måten, sier Vea.

Ordninger er for lengst avskaffet i EU.
Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!