Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

– Positiv rapport fra Jernbaneverket

Jernbaneverket har i en ny rapport levert en ærlig melding til politikerne om tilstanden og behovet for norsk jernbane fram mot 2040. Det trengs 300 milliarder til nye dobbeltspor og tiltak for godstog. Nå må forutsigbar finansiering og helhetlige planer på bordet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Jernbaneverket har i en ny rapport levert en ærlig melding til politikerne om tilstanden og behovet for norsk jernbane fram mot 2040. Det trengs 300 milliarder til nye dobbeltspor og tiltak for godstog. Nå må forutsigbar finansiering og helhetlige planer på bordet.

arild-togArild Hermstad vil ha høyhastighetstog i Norge.

Jernbaneverket presenterer store ambisjoner i sin nye rapport «En jernbane for framtiden». Som Aftenposten skriver, er målet at «Toget skal bli uslåelig». Arbeidet med å rette opp de verste feilene er i gang, men det står fortsatt ikke bra til med norsk jernbane. Det trengs store og helhetlige løft med forutsigbar finansiering, sier Jernbaneverket.

– Vi er glad for at Jernbaneverket nå kommer med en så klar melding om de faktiske behovene for jernbanenettet. Det må i tillegg bygges nye høyhastighetsbaner hvis vi virkelig skal få større kollektivandeler og redusert forurensing, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.


Etter mange år med økonomisk sulteforing og hjemmesnekrede klatteløsninger er det meste av det norske jernbanenettet gått ut på dato. Det framgår av «En jernbane for framtiden», Jernbaneverkets nylig publiserte perspektivmelding for perioden fram til 2040.

Jernbanen kan imidlertid bli bra.

Det krever at politikerne følger Jernbaneverkets råd, og øker investeringene og gjør dem langt mer forutsigbare enn i dag. Pengene vil Jernbaneverket bruke på helhetlige systemer som oppfyller pålagte internasjonale standarder.
Vedlikehold av dagens nett krever 3 milliarder kroner i året. I tillegg må investeringene i nybygg dobles fra dagens ca. fem, til ti milliarder i året i perioden. Det betyr at det legges 250-300 milliarder i dobbeltspor for å løse utfordringene i persontrafikken rundt de store byene og på terminaler og andre tiltak for å flytte langt mer av godstrafikken bort fra veien og over til bane.

På Østlandet skisseres dobbeltspor mellom Skien, Halden og Lillehammer og mellom Oslo og Kongsberg, Kongsvinger, Gjøvik og Hønefoss.

På Vestlandet vil Jernbaneverket bygge sammenhengende dobbeltspor fra Stavanger til Bryne, og fra Bergen til Voss, mens Trøndelag skal få dobbeltspor og elektrisk drift fra Støren til Trondheim og Stjørdal til Steinkjer.

–    Vi venter i spenning på utredningen om nye høyhastighetsbaner, som kommer neste år. Vi mener at høyhastighetsbaner er framtiden også i Norge, sier Arild Hermstad. – Vår ambisjon er at de skal utgjøre ryggraden i et komplett utslippsfritt transportsystem i Norge, sier Hermstad.

Les mer på våre sider om høyhastighetstog.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!