Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

– Minst 17 kroner literen for diesel og bensin

Hvis avgiftene skal dekke inn miljø- og samfunnskostnadene bør bensin og diesel koste minst 17 kroner literen, mener Framtiden i våre hender.

Foto: Creative commons  2.0 Asbjørn Floden
Foto: Creative commons 2.0 Asbjørn Floden
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Hvis avgiftene skal dekke inn miljø- og samfunnskostnadene bør bensin og diesel koste minst 17 kroner literen, mener Framtiden i våre hender.

Framtiden i våre hender oppfordrer Finansdepartementet om å innføre et prisgulv på 17 kroner literen for bensin og diesel. Vi har tatt utgangspunkt i beregninger fra den regjeringsoppnevnte grønne skattekommisjonen, som viser at avgiftene i dag er langt lavere enn de kostnadene bilkjøring påfører samfunnet. 

Bruksavgifter på biler er satt sammen av en CO2-avgift og en veibruksavgift. CO2-avgiften skal dekke klimabelastningen, mens veibruksavgiften skal dekke kostnader ved kø, luftforurensning i byer, ulykker og støy.

– Grønn skattekommisjon har dokumentert at veibruksavgiften ikke er i nærheten av å være høy nok til å dekke inn kostnadene i dag, fastslår Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Veibruksavgiften er i dag 4,99 kroner per liter bensin og 3,44 kroner per liter diesel. Ifølge Grønn skattekommisjon må bensinavgiften ligge på 8 kroner per liter, mens dieselavgiften bør ligge på om lag 13 kroner per liter for å dekke inn kostnadene.

Gjennomsnittlig utsalgspris for bensin og diesel var henholdsvis 13,29 og 11,61 kroner per liter i januar i år. Framtiden i våre henders forslag innebærer altså at bensinprisen settes opp med om lag 4 kroner per liter, mens dieselprisen settes opp med omtrent 5,50 per liter. 

Ideelt bør diesel prises høyere enn bensin, både fordi diesel er mindre klimavennlig per liter (dieselbilenes fordel ligger i at dieselmotorer er litt mer effektive enn bensinmotorer), og fordi diesel bidrar mer til dårlig byluft enn bensin.

– Vi mener imidlertid det er mer målrettet å gjøre diesel dyrere ved å innføre differensiert rushtidsavgift i byene. Det er allerede foreslått og utredet i Oslo, sier Arild Hermstad. 

Dette kan vi oppnå ved å øke drivstoffprisen til minst 17 kroner per liter:

  • Bedre samsvar mellom avgiftsnivået for drivstoff og utgiftene bilkjøring påfører samfunnet.
  • Høyere drivstoffavgifter kan betales tilbake til skattebetalerne gjennom lavere skatt på miljøvennlige varer og tjenester.
  • Prisen vil bidra til å gjøre utslippsfrie biler mer lønnsomme, og dermed påskynde overgangen til en fossilfri bilpark.

For mer informasjon, kontakt Arild Hermstad, telefon 980 36 762

Siv Jensen vil få problemer med å dekke inn utgifter til velferdstjenester i årene fremover. I 2016 må vi redusere Oljefondet for første gang. Denne avgiften kan hjelpe på statsbudsjettet.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!