Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

– Hodeløs jernbanepolitikk

Regjeringen trumfer i disse dager igjennom det som sannsynligvis er norgeshistoriens største enkeltinngrep i strandsonen. – Et håpløst prosjekt som kan legge kjepper i hjulene for høyhastighetstog, mener Arild Hermstad.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Regjeringen trumfer i disse dager igjennom det som sannsynligvis er norgeshistoriens største enkeltinngrep i strandsonen. – Et håpløst prosjekt som kan legge kjepper i hjulene for høyhastighetstog, mener Arild Hermstad.

Slik det beskrives i Dagens Næringsliv 14. desember, vil stort sett hele strandsonen fra Eidsvoll til Tangenvika syd for Hamar bli rasert. Motivet for trasévalget er at Jernbaneverket vil utnytte steinen som frigjøres når Vegvesenet bygger nye E6 langs Mjøsa, til å bygge en ny dobbeltsporet bane.


I tillegg til at de nye linjene raserer et vernet område, vil de verken vil bli velegnet for gods – eller høyhastighetstog. Hva det totalt 60 kilometer lange jernbaneprosjektet kan komme til å koste er foreløpig ukjent.

– Dette er et eksempel på hodeløs jernbaneplanlegging. Beregninger Dagens Næringsliv har gjort antyder at dette prosjektet kan få en prislapp på over 18 milliarder kroner. Sporet raserer strandsonen, og er lite egnet for både gods- og høyhastighetstog. Det er vanskelig å forstå hva politikerne tenker på når de vedtar dette, sier leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad.

Norsk Bane og Deutsche Bahn har lagt frem forslag de mener er både billigere, bedre for naturen og tilpasset gods- og høyhastighetstog. Framtiden i våre hender har tidligere gått sammen med Naturvernforbundet og Natur og ungdom og bedt om at samferdselsministeren skal vurdere disse alternativene, uten at dette er fulgt opp.

– Det er sterk beklagelig at planprosessen ikke har vurdert reelle alternativer til valgte traséløsninger, som både kan skåne Mjøsas strandsone og tillater høyere hastigheter, sier Hermstad.

I januar kommer høyhastighetsutredningen som er bestilt av regjeringen. Mye tyder på dette vil gjøre Norsk Banes alternativ aktuelt igjen. Framtiden i våre hender er provosert over at regjeringen ikke ser utbyggingen av høyhastighetstog og dobbeltspor i sammenheng, og håper politikerne vil stanse det planlagte vedtaket, og vurdere hele prosjektet på nytt.

Saken ble behandlet i Stortinget fredag 16. desember, og utbyggingsplanene ble vedtatt.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!