Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

– Gledelige tall for høyhastighetstog

Nye analyser viser at passasjergrunnlaget for høyhastighetstog er enda mer lovende enn tidligere antatt. Det sa leder for regjeringens høyhastighetsutredning, Tom Stillesby, på SVs seminar om høyhastighetstog.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Nye analyser viser at passasjergrunnlaget for høyhastighetstog er enda mer lovende enn tidligere antatt. Det sa leder for regjeringens høyhastighetsutredning, Tom Stillesby, på SVs seminar om høyhastighetstog.

Tom Stillesby, leder av høyhastighetstogutredningen. (Foto: Jernbaneverket)Tom Stillesby, leder av høyhastighetstogutredningen. (Foto: Jernbaneverket)
Arild Hermstad.Arild Hermstad.Tidligere i år gjennomførte høyhastighetsutredningen en markedsundersøkelse som viste at mellom 60 og 80 prosent heller vil reise med lyntog enn fly. Nå er det gjennomført grundigere analyser som også tar med ekstratrafikken lyntoget får underveis – ikke bare mellom endepunktene. Det viser at passasjertallene er rundt 20 prosent høyere i snitt på de forskjellige traseene enn det som fremgikk i forrige undersøkelse.

– Dette er gledelige tall. Et stort passasjergrunnlag er avgjørende for lønnsomheten. Dette kan være tungen på vektskålen for at høyhastighetsbaner blir bygget, sier leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad.

De nye tallene ble presentert på et høyhastighetsmøte arrangert av partiet SV, som i forkant av møtet gikk ut og sa at høyhastighetstog vil være en viktig valgkampsak for dem.

Et annet moment som kan gjøre bygging av høyhastighetstog lønnsomt, er at banen også kan brukes til godstransport. Her var utredningsleder Stillesby mer avventende: Han viste til en spørreundersøkelse som var blitt gjort blant 20 transportbedrifter som svarte at de ikke ville flyttet veldig mye fra vei til bane selv om frakttiden hadde blitt redusert med 60-70 prosent.

– For godstransportører er ikke lang reisetid det største problemet. Det er punktlighet som er det avgjørende, sier Stillesby.

Thor Bjørlo i Norsk Bane er imidlertidkritisk til denne konklusjonen.

– Når du i dag spør transportører om de vil flytte transporten fra vei til bane, får du svar ut fra erfaringer med dagens norske jernbane. Poenget med gods på nye høyhastighetsbaner er imidlertid en kraftig økt punktlighet og kapasitet, sier Bjørlo.

Stemningen for høyhastighetstog har blitt langt mer positiv de siste ti årene. Thor Bjørlo i Norsk Bane illustrerte dette med å fortelle om NSB sine holdninger til høyhastighetsbane.

– Da Åsmund Ueland var sjef i NSB, sa han jo klart at høyhastighetstog er det ikke behov for i Norge. Ueland ville bestille enveisbillett ut av Norge for Norsk Bane, sier Bjørlo. Norsk Bane er den aktøren som har jobbet lengst for høyhastighetstog i Norge.

Ordfører i Vinje, Arne Vinje, var også på seminaret. Han er svært positiv og mener en høyhastighetsbane gjennom Vest-Telemark, Sør-Hordaland og Nord-Rogaland vil være et tidsskille og det viktigste distriktspolitiske tiltaket gjennom tidene.


Fakta om høyhastighetstog i Norge:

Regjeringen utreder høyhastighetsbaner med bygging som siktemål.

Høyhastighetsutredningen offentliggjør sine endelige konklusjoner 1. Februar 2012

Stortingsmelding om høyhastighetstog skal legges fram for Stortinget i 2013

Togtiden mellom Oslo-Bergen vil bli 2 timer og 27 min. Men ny trasé Oslo - Drammen kan reisetiden komme ned i 2 timer og 9 minutter.

Høyhastighetsutredningens foreløpige konklusjoner viser at passasjergrunnlaget mellom Oslo og Stockholm og Oslo og Gøteborg, er bare halvparten av hva det er på innenriks strekninger.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!