Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kværner Pulp & Paper jakter på en kontrakt i forbindelse med det planlagte og omstridte celluloseprosjektet Borneo Pulp & Paper på den malaysiske delen av Borneo. Dersom den norske industrigiganten får tilsagnet, vil Kværner nok en gang delta i et prosjekt som ifølge motstanderne tar fra urinnvånere deres livsgrunnlag og omgjør regnskog til hurtigvoksende treplantasjer. Urinnvånerne forsøker å stanse prosjektet med rettslige midler, mens Kværners informasjonsleder Marit Ytreeide, etter uttallige forespørsler over lengre tid, ikke vil kommentere Borneo-saken ovenfor NorWatch.
Asia har blitt verdens dumpeplass for utrangerte skip. 70-90% av all skipsopphogging finner sted i India, Bangladesh og Pakistan. Grunnen til dette er lave priser på arbeidskraft samt manglende håndheving av miljøforskrifter, hvis de i det hele tatt eksisterer.
Nordmannen Arve Varleites møbelfabrikk i Malaysia blir av lokalbefolkningen beskyldt for å drive ulovlig, påføre lokalbefolkningen helsefare ved å brenne giftig avfall og for å ha benyttet seg av barnearbeid i produksjonen. Lokalbefolkningen har kritisert selskapet i miljø- og forbrukertidsskriftet Utusan Konsumer. Varleite tilbakeviser alle anklagepunktene overfor NorWatch.
Nok en gang rapporteres det om overgrep fra politiets side for å rydde plass til Norsk Hydros bauxittprosjekt i India, Utkal. Lokalbefolkningen i landsbyen Kucheipadar blokkerte veien inn til anleggsområdet og ble utsatt for en omfattende aksjon fra væpnede politifolk. Kontorene til den frivillige organisasjonen Agragamee ble stormet og flere av medarbeiderne ble arrestert. Store politistyrker er nå utplassert i området. Og Utkal samles til styremøte i Oslo for å diskutere situasjonen.
Sommeren 1997 ble Christian Michelsens Institutt (CMI) bedt av Norsk Hydro om å undersøke mulighetene for å vurdere rehabiliteringsprosessen i Utkal-saken. Siden har CMI vært i prosjektområdet, skrevet en egen rapport om saken, og dessuten holdt foredrag for styret i selskapet. Nedenfor bringer vi noen hovedpunkter fra rapporten, og kommentarer fra CMI.
Da Nigeriakampanjen og kravet om at Statoil skal trekke seg ut av Nigeria ble lansert, var viktige støttespillere de framtredende opposisjonspolitikerne Marit Arnstad, Kjell Magne Bondevik og Hilde Frafjord Johnson.
Selv om NHO ved enkelte anledninger i den siste tiden har forsøkt å erklære død den holdningen flere norske bedrifter har utvist når de blir konfrontert med miljø- og menneskerettighetssaker, mangler det fortsatt ikke på kreative ansvarsfraskrivelser.
Norsk Hydro har trukket seg fra tungoljeprosjektet Sincor i Venezuela. Norsk Hydro hadde 15% andel i det landbaserte prosjektet som er kostnadsberegnet til om lag 28 milliarder kroner. De andre partnerne er Statoil (15%), PdVSA (38%) og Total, som overtar Hydros aksjer og sitter med 47% andel.
En ny fabrikk som skal lage kommersielle produkter av noe av ligninet Saiccor i dag dumper i sjøen, bygges i samarbeid med norske Borregaard og vil stå klar i september. Inntrykket NorWatch sitter igjen med etter et besøk i Umkomaas, er at Borregaards prosjekt blir tatt godt imot.
Høsten 1996 foreslo Forums Arbeidsgruppe om internasjonalisering av norsk næringsliv at det skulle opprettes en fast utvalg for diskusjon omkring enkeltsaker og mer overordnede problemstillinger knyttet til norske bedrifter i utlandet. Utvalget skulle ha rådgivende status i forhold til regjeringen, og bestå av NGOer, myndigheter, forskere og næringslivsfolk.
Et konsortium ledet av svenske Skanska hvor Norconsult er deltagende, har inngått en intensjonsavtale med indiske myndigheter om å bygge et kraftverk på Kishen Ganga elva i den urolige delstaten Kashmir. Norconsults rolle i konsortiet er design av anlegget. Utbyggingen truer de gjenværende 25.000 av Dard Shin-folket med tvangsflytting, som kraftig motsetter seg neddemmingen av Gurez-dalen. Norconsult ønsker ikke å kommentere kritikken som reises mot prosjektet, men henviser til Skanska, som bedømmer prosjektet som positivt.
Her skulle vi gjerne trykket bildet av de gigantiske indonesiske maleriene som prydet hovedstaden Jakarta i anledning Norges statsministers besøk i landet i 1996. De viste herr og fru Suharto og herr og fru Brundtland, side om side, om ikke hånd i hånd.