Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Nok en gang rapporteres det om overgrep fra politiets side for å rydde plass til Norsk Hydros bauxittprosjekt i India, Utkal. Lokalbefolkningen i landsbyen Kucheipadar blokkerte veien inn til anleggsområdet og ble utsatt for en omfattende aksjon fra væpnede politifolk. Kontorene til den frivillige organisasjonen Agragamee ble stormet og flere av medarbeiderne ble arrestert. Store politistyrker er nå utplassert i området. Og Utkal samles til styremøte i Oslo for å diskutere situasjonen.
Sommeren 1997 ble Christian Michelsens Institutt (CMI) bedt av Norsk Hydro om å undersøke mulighetene for å vurdere rehabiliteringsprosessen i Utkal-saken. Siden har CMI vært i prosjektområdet, skrevet en egen rapport om saken, og dessuten holdt foredrag for styret i selskapet. Nedenfor bringer vi noen hovedpunkter fra rapporten, og kommentarer fra CMI.
Da Nigeriakampanjen og kravet om at Statoil skal trekke seg ut av Nigeria ble lansert, var viktige støttespillere de framtredende opposisjonspolitikerne Marit Arnstad, Kjell Magne Bondevik og Hilde Frafjord Johnson.
Selv om NHO ved enkelte anledninger i den siste tiden har forsøkt å erklære død den holdningen flere norske bedrifter har utvist når de blir konfrontert med miljø- og menneskerettighetssaker, mangler det fortsatt ikke på kreative ansvarsfraskrivelser.
Norsk Hydro har trukket seg fra tungoljeprosjektet Sincor i Venezuela. Norsk Hydro hadde 15% andel i det landbaserte prosjektet som er kostnadsberegnet til om lag 28 milliarder kroner. De andre partnerne er Statoil (15%), PdVSA (38%) og Total, som overtar Hydros aksjer og sitter med 47% andel.
En ny fabrikk som skal lage kommersielle produkter av noe av ligninet Saiccor i dag dumper i sjøen, bygges i samarbeid med norske Borregaard og vil stå klar i september. Inntrykket NorWatch sitter igjen med etter et besøk i Umkomaas, er at Borregaards prosjekt blir tatt godt imot.
Høsten 1996 foreslo Forums Arbeidsgruppe om internasjonalisering av norsk næringsliv at det skulle opprettes en fast utvalg for diskusjon omkring enkeltsaker og mer overordnede problemstillinger knyttet til norske bedrifter i utlandet. Utvalget skulle ha rådgivende status i forhold til regjeringen, og bestå av NGOer, myndigheter, forskere og næringslivsfolk.
Et konsortium ledet av svenske Skanska hvor Norconsult er deltagende, har inngått en intensjonsavtale med indiske myndigheter om å bygge et kraftverk på Kishen Ganga elva i den urolige delstaten Kashmir. Norconsults rolle i konsortiet er design av anlegget. Utbyggingen truer de gjenværende 25.000 av Dard Shin-folket med tvangsflytting, som kraftig motsetter seg neddemmingen av Gurez-dalen. Norconsult ønsker ikke å kommentere kritikken som reises mot prosjektet, men henviser til Skanska, som bedømmer prosjektet som positivt.
Her skulle vi gjerne trykket bildet av de gigantiske indonesiske maleriene som prydet hovedstaden Jakarta i anledning Norges statsministers besøk i landet i 1996. De viste herr og fru Suharto og herr og fru Brundtland, side om side, om ikke hånd i hånd.
I NorWatchs nyhetsbrev nr. 13/97 skrev vi om Narmada-prosjektet i den indiske delstaten Madhya Pradesh. Bakgrunnen var Scancem Internationals oppkjøp av en minoritetsandel i Narmada Cement Company. Dette selskapet har levert sement til den største dammen i Narmada-prosjektet, Sardar Sarovar, i hele byggeperioden. I følge opplysninger hentet inn fra selskapet er oppkjøpet av aksjeposten i Narmada ennå ikke gått i orden, og Asias finanskrise har, i følge Scancems årsrapport, “nødvendiggjort en revurdering av forutsetningene for prosjektet.”
I sammenheng med et planlagt samarbeid med den finske papir-giganten UPM-Kymmene, har Aprils cellulose-anlegg Riau Andalen på Sumatra igjen kommet i søkelyset. Europeisk miljøbevegelse legger press på det finske selskapet for å hindre et joint-venture samarbeid, samtidig som Riau Andalan er gjennomgått av verifiseringsselskapet SGS, med tildels kraftig kritikk som resultat.
Det siste året har indiske urbefolkningsgrupper gjentatte ganger aksjonert med sivil ulydighet mot Utkal Aluminium Prosjektet - et prosjekt som Norsk Hydro har 33% eierandel i. Stammefolkene har
blokkert veier, hindret arbeid og sågar ødelagt maskiner i protest mot det planlagte bauxitt-prosjektet. De aksjonerer mot tvangsflyt-ting og tap av livsgrunnlag, men blir møtt på indisk vis med politi og arrestasjoner.