Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Greenpeace har fulgte opp Norwatchs utspill om kinesisk-produserte leker ved å påpeke den helsefare de kjemiske stoffene ftalater kan påføre brukere av leketøy, blant annet leverskader, leverkreft og hormonforstyrrelser.
NORAD får kraftig kritikk for å ha gitt økonomisk støtte til utbyggingen av et kaianlegg i Vietnam som delvis er eid av Norsk Hydro. Årsaken er at bistandsmidlene er gitt uten at det har blitt foretatt en fullstendig miljøkonsekvensanalyse av havneprosjektet, til tross for at det innebærer ødeleggelser av den sårbare mangroveskogen i landet. Eksperter betegner dette som "ekstremt uansvarlig". NORAD på sin side går god for vurderingene de gjorde før støtten ble gitt.
NorWatch nyhetsbrev tar i dette nummer for seg arbeidsforholdene innen leketøybransjen i Kina, basert på en fersk rapport fra Coalition for the Charter on the Safe Production of Toys (CCSPT). Ifølge rapporten er tilstanden langt fra tilfredsstillende, og viser at mange av norske barns leker er produsert under uverdige forhold.
Arbeidsforholdene ved 12 fabrikker i Kina som produserer leker for det vestlige markedet blir gjennomgått i en ny rapport fra Hongkong. Rapporten konkluderer med at kjente merkevarer som Barbie, Chicco og Fisher Price produseres under forhold som er høyst umenneskelige og uverdige, og også i strid med det kinesiske lovverket. Det samme gjelder "gratis-leker" fra McDonald's og Nestlé. NorWatch har undersøkt det norske leketøymarkedet, og har funnet de fleste produktene i butikkene her hjemme.
NorWatch har undersøkt det norske leketøysmarkedet og funnet igjen lekene fra de 12 omtalte fabrikkene. Vi har snakket med fire av importørene av de lekene som rapporten fra Coalition for the Charter on the Safe Production of Toys (CCSPT) omtaler. Importørene sier at rapporten ikke stemmer overrens med deres egen informasjon omkring arbeidsforholdene, men framholder allikevel at mye kan, og bør gjøres på dette området. LOs reaksjon på rapporten er at den viser den "elendige tilværelsen" til kinesiske leketøysarbeidere.
Under et besøk i Kashipur den 16. november, ble delegasjonen fra Utkal-prosjektet angrepet av lokalbefolkning fra landsbyen Kucheipadar. Mr. Otta, som er prosjektleder i Utkal fikk juling, og tre ansatte i Norsk Hydro ble tatt med til Kucheipadar mot sin vilje. En meningsmåling som nylig er gjennomført i området, viser et flertall på 92% mot utbyggingsplanene.
Strømmestiftelsen og Framtiden i våre hender tar nå initiativet til en landsdekkende kampanje for å få Norsk Hydro til å trekke seg ut av Utkal-prosjektet i India. Kampanjen legger opp til å få flest mulig av norske organisasjoner og foreninger til å undertegne oppropet, og slik øke presset på selskapet og dets eiere, samt øke oppmerksomheten omkring de svært negative konsekvensene prosjektet vil få, og allerede har fått.
To norske reisebyråer selger pakketurer til Burma til tross for at norske myndigheter har frarådet økonomisk samkvem med landet. En av disse turene arrangeres av en nordmann i Thailand. I tillegg anløper norskeide cruiseselskap hovedstaden Rangoon, hvor de arrangerer turer i land. Turoperatørene selv hevder deres virksomhet ikke kan ansees som noe håndslag til det burmesiske militærregimet. Fredsprisvinner Aung San Suu Kyi har oppfordret til turistboikott av landet.
Det norske gruveselskapet Ecuanor møter nå sterke protester mot selskapets gull-leting i Azuay-provinsen i Ecuador. Mandag den 19. oktober okkuperte et 40-talls bønder, samt miljøvernere og representanter for urbefolkningsorganisasjoner, det norske konsulatet i hovedstaden Quito.
NorWatch og andre aktører som er opptatt av å hindre avskoging i regnskogsområder, blir av den norske møbelfabrikanten Arve Varleite beskyldt for å operere med "doble standarder", når vi krever sertifisering av tømmer i Sør.
NorWatch legger i disse dager fram en omfattende rapport om Statoils internasjonale virksomhet. Rapporten viser at Statoil er involvert i en rekke prosjekter som er i konflikt med miljø, menneskerettigheter eller internasjonal folkerett. Dessuten viser NorWatchs undersøkelser at Statoil, som er heleid av Den norske Stat, i mange tilfeller fører sin egen utenrikspolitikk på tvers av offisiell norsk politikk - uten at den norske regjeringen griper inn.