Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Regjeringen Stoltenberg kom til makten ved å felle en annen regjering på en miljøsak for første gang i historien. Regjeringen vi nå har fått, er ikke bare en gasskraftregjering. Det er en regjering for hele næringslivet.
Scancem International, tidligere et selskap i Aker RGI, er i ferd med å etablere seg i Bangladesh, med drahjelp fra både Norad og Norfund, som har en eierandel på 25% i selskapet. Sementen henter de fra øyperlen Langkawi i Malaysia. Scancem ser lyst på framtida i Bangladesh, men er det på denne måten norske bistandsmidler bør benyttes?
Norske bistandsmyndigheter har måttet tåle mye kritikk for sitt engasjement for norsk næringsliv de seneste årene. Mange har stilt spørsmålstegn ved hvem det er bistanden er til for, den fattige delen av verden eller norske aksjonærer. Den nylig avgåtte regjeringen, med bistands og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson i spissen, tok tak i problemstillingen, og forsøkte i noen grad å vri bistanden vekk fra næringslivet. Samtidig innførte de null-toleranse prinsippet, i forhold til korrupsjon. Korrupsjon er, enten en velger å kalle det smøring, økonomisk oppmuntring, eller returprovisjon, et utbredt virkemiddel i mange land norsk næringsliv engasjerer seg i med støtte fra det norske bistandsbudsjettet.
Handel med CO2-kvoter kan minne om en gammeldags avlatsordning, hvor den rike kan kjøpe seg ut av ubehagelighetene. NorWatch kom for litt siden over en annen, litt pussig avlatsordning.
Menneskerettighetssituasjonen rundt byggingen av amerikanske Enrons gasskraftverk på Indias østkyst, blir sablet ned av flere menneskerettighetsorganisasjoner. Kværner utfører for tiden et oppdrag for prosjektet, som blant annet består i bygging av ilandførings- og lagringsfasiliteter for gassen. Godt hjulpet av lokale myndigheter og politi, bryter utbygger lokalbefolkningens rettigheter på en rekke punkter.
Kværner har lenge hevdet at det deleide våpenselskapet Techno Arms i Sør-Afrika er "sovende". Under et besøk i Sør-Afrika nylig, ønsket NTB å få en intervjuavtale med Ratomir Andrejevic, direktøren i Techno Arms. NTB fikk ikke lov til å besøke kontoret, men avdekket likevel at våpenfabrikken fortsatt er i drift, med samme adresse som Cementation Africa, Kværners hovedselskap i Sør-Afrika. Og nå har selskapet åpnet eget våpenutsalg.
Under et offisielt besøk til India i januar drøftet utenriksminister Knut Vollebæk menneskerettighetsaspektet ved Hydros planlagte bauxittprosjekt Utkal Alumina med blant annet den indiske statsministeren, med Norsk Hydro og med ulike frivillige organisasjoner. Utenriksdepartementet mener at Vollebæks besøk har bidratt til bedre kommunikasjon mellom partene. Men igjen øker spenningen lokalt i Utkal Aluminas prosjektområde. Mer enn 5000 representanter for den berørte lokalbefolkningen demonstrerte 13. februar utenfor Utkals lokale kontor.
Saga Petroleums rustne etterlatenskaper i Benin er i ferd med å utvikle seg til en miljøkatastrofe. Produksjonen på Seme-feltet, initiert av norske statlige garantier og lån, ble en fiasko for det fattige, vest-afrikanske landet. 97% av de minimale inntektene produksjonen kastet av seg, havnet således i norske lommer. De snart 20 år gamle installasjonene må fjernes på en forsvarlig måte, men hvem skal betale?
Etter 7 års venting kan det se ut som om de siste 59 familiene som måtte flytte da oljeraffineriet i Melaka ble anlagt, endelig får kompensasjon. Beløpet er allikevel mindre enn deres krav, og gis ex gratia, ikke fordi Petronas mener de har rett på dette, men fordi selskapet vil ha saken ut av verden.
En økende mengde norske skip ender sine dager på strendene i Bangladesh for opphugging. Illevarslende rapporter om livsfarlige arbeidsforhold og store skader på det lokale miljøet har tidligere kommet fra liknende virksomhet i India. NorWatch reiste i desember til Bangladesh for å undersøke forholdene der. Resultatet kan leses i rapporten "Til knes i søla".
Mindex skriver i et brev til biskop Gunnar Stålsett at de er skuffet over at han ukritisk har adoptert beskyldninger mot selskapets nikkelprosjekt på den filippinske øya Mindoro. Det norske gruveselskapet mener at deres prosjekt vil bli sosialt og miljømessig fullt ut akseptabelt, og at biskopen bør være på vakt slik at han ikke blir misbrukt av "koalisjoner av venstreradikale ekstremister" som NorWatch angivelig er en del av.
Først da NorWatchs avsløring av Mustads trygdesvindel i Filippinene (se NorWatch nr. 13/99) nådde norsk presse, ble det fart på selskapets samvittighet.