Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Det norske selskapet Tree Farms er i ferd med å sikre seg store landområder til plantasjeformål omkring det tidligere NORAD-støttede Sao Hill-prosjektet i Tanzania. Selskapet har allerede igangsatt treplantingen på flere steder, og ett av motivene er å selge CO2-kvoter til forurensende norsk industri. En ny rapport fra NorWatch viser at Tree Farms leier landområdene for en spottpris og at selskapet over lengre tid har unnlatt å betale lønninger til arbeiderne sine. Rapporten peker dessuten på at prosjektet representerer et usikkert og midlertidig klimatiltak.
De siste 59 familiene som ikke godtok kompensasjonen de ble tilbudt etter å ha blitt tvangsflyttet ved anleggelsen av oljeraffinereiet i Melaka, har nå fått utbetalt ex gratia kompensasjon av Petronas. Selskapet betalte til sist 3,75 ringgit, langt under intensjonsavtalen fra 1993.
Hydro Aluminium vil bygge gasskraftverk og aluminiumsverk, og foreslo lokalisering sør for industriområdet Point Lisas på vestkysten av Trinidad. I landsbyen Pranz Gardens, som ligger midt i det foreslåtte fabrikkområdet, skaper prosjektet stor frykt og usikkerhet. Husbygging stopper opp og potensielle innflyttere vurderer å dra andre steder. Offisielt er byggingen av prosjektet ikke avklart. Blir det bygget, vil det kunne få omfattende negative konsekvenser for lokalmiljøet.
Neptun Toys har i media uttrykt skuffelse over at NorWatch ikke har ønsket å spille en rolle som næringslivskonsulenter; noe som også skulle innebære at vi ikke gikk ut med informasjon omkring selskapets lekehai som produseres i Kina.
Hydro Agri Trinidad har en rekke utfordringer på miljøsiden. Det er aldri utarbeidet noen miljøkonsekvensanalyse for anlegget, selv om anleggene slipper ut store mengder nitrogenoksider, og CO2 i en mengde tilsvarende to norske gasskraftverk. En uavhengig miljøkonsulent på Trinidad beskylder dessuten selskapet for å bryte grensene for temperatur på kjølevannet som slippes ut fra produksjonen.
Skadefrekvensen ved selskapets ammoniakkanlegg er høy, og hardest rammet er de ansatte hos kontraktører som arbeider ved anleggene. Hardt skadde arbeidere og fortvilte enker etter arbeidere som omkom i en ulykke for snart tre år siden har gått til sak mot Hydro Agri Trinidad og krever økonomisk kompensasjon. NorWatch besøkte anlegget i vinter, og resultatet kan leses i rapporten "En utrygg arbeidsplass".
Ved framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett kom også Finansdepartementets foreløpige avklaring om oljefondets såkalte miljøportefølje og dets retningslinjer.
Nok en gang meldes det om voldelige sammenstøt om Norsk Hydros kontroversielle gruveprosjekt i India, denne gang mellom landsbyer med ulike interesser, kontraktsarbeidere og politi. Den indiske bistandsorganisasjonen Agragamee sier de fortsatt lider under sanksjoner fra myndighetene etter å ha engasjert seg i saken. Og landsbybeboere har nylig jaget kontraktsarbeidere ut av dalføret der selskapet vil anlegge aluminafabrikk.
Gasskraftutbyggeren Industrikraft Midt-Norge, som opprinnelig hadde en avtale om kjøp av CO2-kvoter fra selskapet Tree Farms' treplantasjer i Uganda og Tanzania, har nå krevd å få Uganda-prosjektet ut av porteføljen. Årsaken er ifølge administrerende direktør i Tree Farms alt bråket NorWatchs rapport "Keiserens nye trær" har forårsaket. Tree Farms-direktøren har på sin side gått til media og spredd rykter om at NorWatch skal ha bestukket personer i Uganda for å få ønskede meninger inn i rapporten.
Den norske familiebedriften Neptun Toys sitter på patentrettighetene til en såkalt "dykkehai" som FIVH-grunnlegger Dammann har funnet opp. For å sette leken i produksjon gikk de til det amerikanske leketøyselskapet Safari Ltd, som slo fast at plastleken måtte produseres i Kina, selv om Neptun Toys gjerne så at produksjonen foregikk andre steder. Haien produseres nå på Happy Crafts i Sør-Kina, en av de 12 fabrikkene som tidligere har blitt kritisert for elendige arbeidsforhold. Ingenting tyder på at forholdene ved fabrikken har bedret seg. Neptun har håp om å påvirke arbeidsforholdene i positiv retning, men aksepterer det generelle forbudet mot frie fagforeninger i landet.
Til tross for kraftig vekst i den kinesiske økonomien, har flere store elektrisitetsprosjekter i landet problemer med å finne avsetning for den produserte strømmen. Nå fører usikkerhet omkring lønnsomheten til utsettelse av børsnotering av selskapet bak Tre Kløfter-prosjektet. Samtidig felles knallharde dommer over de som har puttet penger fra utbyggingen i egne lommer.
Ett år etter at det norske miljøteknologifirmaet Oceanor trakk seg ut av sitt engasjement i Seawatch-prosjektet i Indonesia, har prosjektets indonesiske leder kontaktet NorWatch med følgende budskap: På grunn av mangel på reservedeler og oppfølging fra Oceanor holder hele det NORAD-støttede prosjektet på å gå i vasken. Av 12 Seawatch-bøyer som skulle plasseres ut i havområdene, er det kun en som faktisk er utplassert. Den ligger rett utenfor prosjektkontoret i Jakarta.