Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Den norsk-ugandiske rosefarmen Jambo Roses har mottatt millionbeløp i støtte fra NORAD, som rosemaler bedriftens lønnsomhet og arbeidsforhold. NorWatchs undersøkelser viser imidlertid at arbeiderne jobber under svært kritikkverdige forhold, og at bedriften stikk i strid med forsikringer fra de norske eierne bruker plantevernmidler som er forbudt i Norge.
Det norsk-ugandiske selskapet Equator Line Centre Ltd. har planer om å bygge et turistsenter på ekvator i Uganda. For å få dette til må et 50-talls familier flytte fra sine hjem. Da NorWatch besøkte området var det imidlertid ingen som visste noe særlig om prosjektet eller hadde fått beskjed om at de kommer til å miste sine jordlapper og livsgrunnlag. Reaksjonen var sinne og fortvilelse. Bedriftsrådgiver Rino Solberg, en av aktørene i prosjektet, sier imidlertid at de har et godt forhold til lokalbefolkningen, men at problemet er at mange lyver og sier hva som helst for å få mer penger ut av selskapet.
National Peoples Army, en av flere geriljagrupper på Filippinene, angrep nylig det norsk-kanadiske gruveselskapet Crew Development Corporations nikkelprosjekt på øya Mindoro.  En av gruveselskapets lokale forkjempere ble likvidert, bygninger påtent og utstyr stjålet, før geriljaen i et bakholdsangrep drepte 8 politimenn som ble tilkalt for å etterforske saken. I et brev til den filippinske presidenten anklager Crew gruvemotstanderne for å stå i ledetog med geriljaen og krever at militæret blir satt inn for å beskytte deres interesser.
FNs utviklingsprogram, UNDP, initierte tidlig i fjor et samarbeidsprosjekt med multinasjonale storkonsern, deriblant Statoil, under navnet Global Sustainable Development Facility (GSDF). Prosjektet møtte sterk motbør fra organisasjoner verden over og ble stemplet som et grønnvaskingsprosjekt for multinasjonale storkonsern med dårlig rulleblad innen miljø og utvikling (se NW 4/99). Nå er prosjektet skrinlagt. Dette opplyste UNDPs øverste leder Mark Malloch Brown i slutten av mai.
I Kofi Annans tid i FN har organisasjonen forsøkt å flørte heftigere med næringslivet enn kanhende noen gang før. UNDPs 2B2M-prosjekt ble skrinlagt etter en ganske kraftig tilbakemelding fra organisasjoner verden over.
Det norske selskapet Tree Farms er i ferd med å sikre seg store landområder til plantasjeformål omkring det tidligere NORAD-støttede Sao Hill-prosjektet i Tanzania. Selskapet har allerede igangsatt treplantingen på flere steder, og ett av motivene er å selge CO2-kvoter til forurensende norsk industri. En ny rapport fra NorWatch viser at Tree Farms leier landområdene for en spottpris og at selskapet over lengre tid har unnlatt å betale lønninger til arbeiderne sine. Rapporten peker dessuten på at prosjektet representerer et usikkert og midlertidig klimatiltak.
De siste 59 familiene som ikke godtok kompensasjonen de ble tilbudt etter å ha blitt tvangsflyttet ved anleggelsen av oljeraffinereiet i Melaka, har nå fått utbetalt ex gratia kompensasjon av Petronas. Selskapet betalte til sist 3,75 ringgit, langt under intensjonsavtalen fra 1993.
Hydro Aluminium vil bygge gasskraftverk og aluminiumsverk, og foreslo lokalisering sør for industriområdet Point Lisas på vestkysten av Trinidad. I landsbyen Pranz Gardens, som ligger midt i det foreslåtte fabrikkområdet, skaper prosjektet stor frykt og usikkerhet. Husbygging stopper opp og potensielle innflyttere vurderer å dra andre steder. Offisielt er byggingen av prosjektet ikke avklart. Blir det bygget, vil det kunne få omfattende negative konsekvenser for lokalmiljøet.
Neptun Toys har i media uttrykt skuffelse over at NorWatch ikke har ønsket å spille en rolle som næringslivskonsulenter; noe som også skulle innebære at vi ikke gikk ut med informasjon omkring selskapets lekehai som produseres i Kina.
Hydro Agri Trinidad har en rekke utfordringer på miljøsiden. Det er aldri utarbeidet noen miljøkonsekvensanalyse for anlegget, selv om anleggene slipper ut store mengder nitrogenoksider, og CO2 i en mengde tilsvarende to norske gasskraftverk. En uavhengig miljøkonsulent på Trinidad beskylder dessuten selskapet for å bryte grensene for temperatur på kjølevannet som slippes ut fra produksjonen.
Skadefrekvensen ved selskapets ammoniakkanlegg er høy, og hardest rammet er de ansatte hos kontraktører som arbeider ved anleggene. Hardt skadde arbeidere og fortvilte enker etter arbeidere som omkom i en ulykke for snart tre år siden har gått til sak mot Hydro Agri Trinidad og krever økonomisk kompensasjon. NorWatch besøkte anlegget i vinter, og resultatet kan leses i rapporten "En utrygg arbeidsplass".
Ved framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett kom også Finansdepartementets foreløpige avklaring om oljefondets såkalte miljøportefølje og dets retningslinjer.