Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

ExxonMobil bensinstasjon

Oljefondet skal bli et nullutslippsfond! Men hvordan det skal skje, er fortsatt uklart.

En utslippsreduksjon på 2 prosent er altfor lite. Utslippene fra Oljefondets aksjeportefølje bør halveres innen 2030 og kuttes betydelig allerede innen 2025.

Det er uholdbart at vårt felles sparefond fremdeles er investert i noen av de største klimaverstingene.

Oljefondssjef Nicolai Tangen

Nå forventer vi at klimarisikoutvalgets anbefalinger følges opp politisk!

På tre år kunne verdien på Oljefondet steget med over 1000 milliarder kroner om en hadde solgt seg ut av olje og gass og investert i fornybar energi, viser ny analyse.

Det er lett for bankene og oljefondet å være etterpåkloke. Men det er viktig at de forebygger skaden før den skjer.

Big audience of people raising their hands to vote in favor of some topic.

Bankers påvirkning gjennom selskapsårsmøter: KLP og Storebrand er klart best. DNB og Handelsbanken scorer lavest.

Oljefondets investeringer går på tvers av FNs generalsekretærs instendige oppfordring om å avvikle all aktivitet i kull.

- Det er ikke rom for kull i en verden som skal klare å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

Nye tall fra oljefondet viser store investeringer i oljeselskaper som ikke vil omstille seg til klimamålene i Parisavtalen, og noen som aktivt motarbeider klimahandling.

En ny rapport viser skandinaviske bankers finansiering av fossilindustrien i perioden etter Parisavtalen. Bankene følger ikke sine forpliktelser i avtalen.

I forlengelsen av Etisk bankguide, har Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet nå lansert en ny Etisk pensjonsguide. Sjekk hvordan dine pensjonspenger blir investert!

Klimaendringene har allerede gjort at havet stiger i Guyana. Havvannet spiser seg innover og ødelegger regnskogen. På toppen av denne krisen skal nå et av verdens verste oljeselskap starte oljeutvinning i den sårbare naturen, med penger fra norske banker.

Fem år etter Parisavtalen, planlegger oljeselskaper fortsatt megaprosjekter som garanterer at Paris-målene ikke er mulig å nå. Vi har sett nærmere på hvem som finansierer disse prosjektene.

En ny rapport fra Framtiden i våre hender viser at norske penger går til selskaper med høy avskogingsrisiko i Brasil.

Aldri før har bankene holdt et så høyt etisk nivå som det de gjør i år. Flere av dem gjør store hopp på vår rangering.