Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Yaras fabrikk i Porsgrunn

Yara scorer lavt i miljø-kåring

Investorguiden ChemScore rangerer de beste og verste kjemikalieselskapene på børsene. Den viser oss en bransje som har store problemer med miljø, sikkerhet og menneskerettigheter.

Kjemikalieselskaper har en lang vei å gå før de kan være miljøvennlige. Både produksjon og produkter fra disse selskapene påvirker mennesker og naturen. Dette er fra Yaras fabrikker i Porsgrunn. (Foto: Bitjungle/Wikimedia Commons)
Kjemikalieselskaper har en lang vei å gå før de kan være miljøvennlige. Både produksjon og produkter fra disse selskapene påvirker mennesker og naturen. Dette er fra Yaras fabrikker i Porsgrunn. (Foto: Bitjungle/Wikimedia Commons)

Investorguiden ChemScore rangerer de beste og verste kjemikalieselskapene på børsene. Den viser oss en bransje som har store problemer med miljø, sikkerhet og menneskerettigheter.

Den norske industrikjempen Yara er et av verdens største kjemikalieselskaper, og den største produsenten av kunstgjødsel i verden. Den norske staten eier over en tredel av selskapet, og norsk aksjekapital eier nesten 60 prosent. Men de har åpenbare problemer som de må rette opp i, ifølge ChemScore.

I den forrige rapporten som ble lagt frem fikk Yara 15 poeng av 48 mulige i ChemScore-rangeringen, og det er en rekke årsaker til at poengsummen er lav. De får kritikk blant annet for at de produserer kjemikalier som står på EUs liste over særlig bekymringsfulle stoffer, uten å ha en utfasingsplan for disse. De trekkes også ned for manglende åpenhet og tidligere korrupsjonsskandaler. Anklager om at de driver lobbyvirksomhet for å kunne utvinne skifergass med den omstridte, miljøskadelige teknologien fracking, trekker også ned.

Dette er ikke godt nok, og et verdensledende, norsk selskap må heve sine standarder.

Det er flere kjemikalieselskaper som er verre enn den norske giganten, så sammenlignet med resten av selskapene havner Yara midt på treet. Men denne oversikten viser at til og med de beste kjemikalieselskapene er langt unna å være miljøvennlige selskaper.

Skadelig kjemisk fotavtrykk

ChemScore, rangerer verdens største børsnoterte kjemikalieselskaper etter deres kjemiske fotavtrykk. Det vil si hvor ambisiøse og flinke de er til å begrense produksjonen av skadelige stoffer til fordel for tryggere alternativer. I tillegg vurderer oversikten hvorvidt selskapenes produksjon av disse stoffene er skadelig for mennesker og natur.

Det er den uavhengige organisasjonen ChemSec som står bak oversikten. De lanserte ChemScore for første gang i 2020, og oppdaterer oversikten jevnlig i årene fremover. En ny versjon med enda flere selskaper vil komme allerede høsten 2021.

Undersøkelsen sammenligninger ikke andre miljømessige eller sosiale indikatorer utover kjemikalier. Til dette anbefaler vi andre rangeringer, som Etisk bankguide. 

Kjemisk og økonomisk risiko

Oversikten viser at de aller fleste selskapene produserer en rekke skadelige stoffer, og de har lite ambisiøse planer for utfasing. I tillegg har selskapene vært ansvarlige for gjentatte, alvorlige hendelser de siste ti årene, som giftige utslipp fra fabrikkene, menneskerettighetsbrudd eller ulykker. Mange selskaper vil heller ikke være åpne om hvilke stoffer de produserer.

De fleste selskapene jobber med å forbedre seg, i form av utvikling av tryggere kjemikalier, etiske retningslinjer, og medlemskap i diverse bransjeinitiativ. Men det er svært få som har forpliktet seg til de ambisiøse målene og tiltakene som er nødvendige for en giftfri fremtid.

Samfunnet er avhengig av kjemikalier. Men produksjon, bruk og utslipp av miljøgifter og andre skadelige stoffer har dessverre også blitt en stor global folkehelsetrussel som forårsaket minst 1,6 millioner dødsfall i 2016.

Verst rammet er arbeidere og lokalmiljø i land i Sør, ettersom det er her mye av kjemikalie- og vareproduksjonen foregår. Men også i Norge eksponeres vi hver dag for hundrevis av miljøgifter. Giftige utslipp fra industri og landbruk er også en alvorlig trussel mot dyreliv, sårbar natur og biologisk mangfold.

Lovverkene henger etter

Ifølge Global Chemicals Outlook blir det registrert et nytt kjemisk stoff på verdensmarkedet så ofte som hvert 1,4 sekund. Og kjemikaliesalget er forventet å fordobles i perioden mellom 2017 til 2030.

Den rivende utviklingen av nye stoffer har ført til at den politiske reguleringen ligger konstant på etterskudd.

Selv ikke EUs kjemikalieregelverk, som sies å være verdens beste, klarer å gi folk og miljø den beskyttelsen de trenger. Ved å stille strengere krav kan investorer imidlertid være et mektig supplement når lovgivningen går for sakte.

ChemSec trekker frem tungt nedbrytbare stoffer, såkalte «evighetskjemikalier», som spesielt problematiske både for naturen, men også økonomisk. Slike stoffer vil trolig bli forbudt i fremtiden, og selskaper uten en god utfasingsplan for disse løper dermed en finansiell risiko. Flere selskaper som produserer slike stoffer har opplevd fallende aksjepriser de siste årene.

Investorer har viktig rolle

På samme måte som finansbransjen vurderer andre etiske hensyn i sin forvaltning, retter ChemScore søkelyset mot den miljømessige og økonomiske risikoen forbundet med å investere i uansvarlig kjemikalieproduksjon.  

Finansbransjen kan bidra til å endre bransjen, ved å innarbeide trygg og bærekraftig kjemikalieproduksjon som en naturlig del av deres investeringspraksis.  

Vi oppfordrer oljefondet, banker og andre finansinstitusjoner til å bruke rangeringen aktivt ved å kanalisere mer av investeringene til foregangsselskapene på toppen, heller enn sinkene på bunnen. Vi håper også at rangeringen kan være til hjelp i det aktive eierskapet slik at etiske investorer kan bruke innsikten herfra til å presse selskapene mot en mer ansvarlig og bærekraftig kjemikalieproduksjon.