Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Person kjøper sjampo i butikk

Hva betyr forbudet mot siloksaner?

Endelig kommer det et forbud mot siloksaner i blant annet sjampoer og balsam. Her er fem spørsmål og svar om siloksaner.

Mange produkter som du kjøper i butikken inneholder stoffer som kan være helseskadelige, og skadelige for naturen.
Mange produkter som du kjøper i butikken inneholder stoffer som kan være helseskadelige, og skadelige for naturen.

Endelig kommer det et forbud mot siloksaner i blant annet sjampoer og balsam. Her er fem spørsmål og svar om siloksaner.

Hva er siloksaner?

Siloksaner er en gruppe kjemiske stoffer som brukes mye i hudkremer, sjampoer, rengjøringsmidler og liknende. Når vi snakker om siloksaner brukes gjerne forkortelsene for stoffene som inngår der. For eksempel kaller man siloksanet "oktametylsyklotetrasiloksan" for D4 og siloksanet "dekametylsyklopentasiloksan" for D5.

Grunnen til at siloksaner har vært så populære er at de har en del ettertraktede egenskaper som at de for eksempel gjør produktene glattere og lettere å smøre ut. Dessverre er det også en ganske problematisk stoffgruppe.

Hva er farlig med siloksaner?

Hovedproblemet med siloksaner er at de brytes sakte ned og sprer seg veldig lett gjennom både luft og vann. På denne måten blir det store opphopninger av disse stoffene i naturen, noe som potensielt kan være svært skadelig. Da forskere undersøkte fisk i Mjøsa fant de høye nivåer av siloksanet D5, og undersøkelsene viste at de hoper seg opp i næringskjeden. Det betyr at stoffene samler seg i for eksempel større fisk som spiser småfisk som har fått i seg siloksaner.

Det er også gjort funn av siloksaner i lufta over Svalbard og i Arktis, noe som viser hvor lett de kan spre seg gjennom luft.

Miljødirektoratet sier at de "ringformede siloksanene D4, D5 og D6 har betenkelige miljøegenskaper". De sier i tillegg at siloksanet D4 også er mistenkt for å kunne skade forplantningsevnen og å kunne ha uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Disse tre stoffene ble derfor satt på "verstinglisten" over miljøgifter med et mål om å forby de innen 2020. Dette er noe av bakgrunnen for EU-forbudet som nå trer i kraft.

Hva gjelder forbudet?

Forbudet som trer i kraft 1. februar 2020 forbyr siloksanene D4 og D5 i produkter som vaskes av ved vanlig bruk. Dette gjelder altså produkter som sjampoer og balsam, men ikke hudkremer og produkter som er ment til å bli værende på huden. Heldigvis er det også foreslått at forbudet skal utvides til å omfatte siloksanet D6 og inkludere kosmetikk, kroppspleieprodukter og rengjøringsmidler. Om dette vil skje og når forbudet eventuelt vil bli utvidet er imidlertid uklart foreløpig.

Hvilke andre miljøgifter finnes i kosmetikk og pleieprodukter?

Miljøgifter er dessverre vanlig i en rekke produkter, og i vår nyeste kosmetikktest fant vi blant annet skyhøye verdier av såkalte fluorkarboner. Mer om den testen og hvilke produkter vi fant det i kan du lese her.

Hvordan kan jeg unngå siloksaner og andre miljøgifter?

For å passe på at du ikke smører siloksaner og andre miljøgifter i ansiktet, så kan du sjekke for eksempel sjekke ingredienslisten etter de ulike navnene de går under. Et annet alternativ er å kjøpe produkter som er miljømerket med for eksempel svanemerket. Mer om dette kan du lese her.

Kilder:

https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/siloksaner

https://forskning.no/partner-miljogifter-nilu-norsk-institutt-for-luftforskning/siloksaner-glatt-mykt-og-farlig/481966