Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk

Skal vi løse miljø- og klimautfordringene, må det bli dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlig. Det var et av innspillene Framtiden i våre hender ga til statsbudsjettet og Stortingets finanskomité.

Statoil satser nå stort på miljøfiendtlig skiferolje. Framtiden i våre hender forstår ikke hvordan den norske regjeringen har samvittighet til å være med på denne satsingen.
I 2012 er det tre år til de globale utslippene må peke nedover. Det er åtte år til vi skal være et lavutslippssamfunn. I hvor stor grad bærer statsbudsjettet for 2012 preg av dette?
I forslaget til statsbudsjett for 2012 legger regjeringen opp til en økt satsing på oljesektoren. Framtiden i våre hender mener regjeringen heller må satse på bærekraftig og fornybar energi.
Mange nordmenn kjøper klimakvoter når de skal ut og fly. På grunn av det kan en rekke familier i Kenya nå lage mat på en mer klima- og helsevennlig ovn.
Det nærmer seg valg, men hvilket parti passer best for de miljøbevisste? Framtiden i våre hender og lokallaget i Bergen har gått gjennom partiprogrammene i Vestlandets hovedstad.
Syklistene og fotgjengerne strålte av glede, mens bilistene holdt på å sprekke av sinne. Framtiden i våre hender var med da Stavanger ble en bilfri by.
Statoil jubler for et gigantisk oljefunn på Avaldsnes/Aldous. Framtiden i våre hender har beregnet at det Statoil jubler for, er utslipp av opptil 508 millioner tonn CO2. Dette tilsvarer de samlede norske klimagassutslipp i ti år.
Utstyrt med sykkel, sang og spørreskjema har miljøforkjemper Thomas Cottis besøkte ni kommuner og to fylkeskommuner.
Bergens Tidende understreker faren for oljeforlis i sin kommentar til regjeringens petroleumsmelding: «Hastverket i nord må ikke overskygge hastverket i sør, på de modne feltene.» BT viser i sin leder den manglende fantasien i norsk offentlighet til å forestille seg og bygge opp under et lavutslippssamfunn.
Dersom alle gjenværende olje- og gassressursene på norsk kontinentalsokkel blir hentet opp og brent av, vil det gi utslipp på nærmere 18 milliarder tonn CO2. Det tilsvarer Norges klimagassutslipp gjennom 331 år.
VG støtter 9. juni på lederplass Roar Flåthens utspill mot klimaforliket og slår fast at politikere i alle land helt kynisk bør vurdere hvilke virkemidler som gir størst effekt i klimapolitikken. Men Flåthen og VG slår et kynisk slag for en politikk basert på et regnestykke som ikke går opp.
Det norske klimaforliket er urealistisk, mener LO-sjefen Roar Flåthen. Kutt av klimagassutslipp i Norge blir for dyrt. Han spør: Hvorfor skal vi redusere egne utslipp når det koster oss mindre å betale for reduksjon i andre land? Her er våre svar:
Verdens miljøverndag bør bli fridag, mener Miljøpartiet i Hordaland. De får støtte av Framtiden i våre hender.
James Hansen, en av verdens ledende klimaforskere, innleder om den alvorlige globale klimasituasjonen. Han utfordrer paneldeltakere, politikere og publikum til debatt om Norges rolle.