Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljefondet investert i selskap anklaget for finansiering av IS

Verdens største sementselskap, LafargeHolcim, anklages nå for å ha drevet forretninger med IS i Syria. Flere norske aktører investerer i selskapet – inkludert oljefondet.
Foto Creative commons: StaraBlazkova
Foto Creative commons: StaraBlazkova
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Verdens største sementselskap, LafargeHolcim, anklages nå for å ha drevet forretninger med IS i Syria. Flere norske aktører investerer i selskapet – inkludert oljefondet.

Det franske selskapet Lafarge er anklaget for å ha drevet forretninger med IS i Syria, og slik bidratt til å finansiere terrorgruppen. Anklagen dreier seg om medvirkning i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Syria.

De som står bak anklagen er organisasjonene Sherpa og European Centre for Human Rights og elleve tidligere Lafarge-ansatte fra Syria. Anklagen er levert franske domstoler og ble kjent nå i november.

Flere norske aktører har investert i selskapet, inkludert Statens Pensjonsfond utland (oljefondet).

Sementselskapet Lafarge heter i dag LafargeHolcim, etter et å ha slått seg sammen med selskapet Holcim i 2015. Det er verdens største sementselskap.

Framtiden i våre hender: Norges Bank og Etikkrådet må handle

- Dersom anklagene om finansiering av IS stemmer, er det ekstremt alvorlig at oljefondet var investert i akkurat denne perioden. Framtiden i våre hender er også meget kritiske til at selskapet har fortsatt driften ved hjelp av tilstedeværelsen til sine syriske ansatte i hele to år etter at Lafarge evakuerte de ikke-syriske. Dette vitner om en behandling av ansatte som strider mot alle etiske normer, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

- Gitt at forholdene i anklagen stemmer, vitner dette om et selskap som handler stikk i strid med egne retningslinjer, for ikke å snakke om grunnleggende etiske normer. Dette kan være soleklart brudd på oljefondets etiske retningslinjer. Vi ber Etikkrådet om å vurdere selskapet umiddelbart. Selv om forholdene anklagen dreier seg om er avsluttet, er det graverende at oljefondet er investert i et selskap der slike handlinger kunne skje, sier Hermstad.

- Vi ber også Norges Bank bruke muligheten til å drive aktivt eierskap overfor selskapet, og etterspørre hvilke grep som er gjort for å unngå at noe slikt kan skje. Som aksjonær regner vi med at Norges vil Bank etterspørre hvorfor forholdene ved fabrikken ikke var orientert om i årsrapportene fra 2012 og 2013, sier Hermstad.

Dette har skjedd, ifølge anklagen:

Lafarge Cement Syria, et datterselskap av Lafarge, har drevet en sementfabrikk nord i Syria, mellom Raqqa og Manbij. Konflikten i dette området eskalerte i 2012. Da evakuerte Lafarge utenlandske ansatte. De fortsatte virksomheten med syriske ansatte, som fortsatte arbeidet. Andre utenlandske selskaper trakk seg fullstendig ut. (Se fra 01:10 i denne videoen, av Sherpa https://www.youtube.com/watch?v=ChHPpmg4Ck8&t=1s)

Den Islamske Stat (IS) tok kontroll over den nordlige delen av Syria i 2013. De satte opp kontrollposter i området rundt Lafarge-fabrikken.

I følge anklagen som er levert inngikk Lafarge avtaler med ISIS for å kunne opprettholde produksjon.

Dette dreide seg om å:

  • Betale IS for passasje til og fra fabrikken. Dette gjald ansatte, besøkende og transport av materialer.
  • Kjøp av råmaterialer nødvendige for produksjonen: olje og pozzolana (en type vulkansk aske).

Lafarge anklages også for å ha utsatt sine ansatte for uforsvarlig fare. De iverksatte ikke tilstrekkelige sikkerhetsmekanismer, fortsatte å sende ansatte på jobb på tross av kontrollpostene i området og de ansatte måtte selv rømme under et angrep, ifølge anklagen. En tidligere ansatt hevder at Lafarge brukte de ansatte som menneskelige skjold for å beskytte fabrikken.

Lafarge hevder selv (blant annet i sin årsrapport for 2014 og i en pressemelding utstedt som svar på anklagen) at de selv evakuerte sine ansatte i september 2014. Ansatte som er involvert i anklagen sier at de selv rømte. Lafarge drøfter den spente situasjonen i Syria i sine årsrapporter for 2012 og 2013, men nevner forholdene ved fabrikken spesielt først i årsrapporten 2014. Da omtales evakueringen fra fabrikken.

Norske investeringer i selskapet

Norges Bank (som forvalter av oljefondet), DNB og Nordea er blant de store investorene i LafargeHolcim.

Norges Bank har investert 4,2 mrd NOK i LafargeHolcim Ltd (2015). Dette tilsvarer en eierandel på 1,55 %. Oljefondet har vært investert i Lafarge SA siden 2001. Investeringene økte kraftig (nesten dobling) fra 2012 til 2013. I 2013 og 2014 lå investeringene i Lafarge på i overkant av 3 mrd NOK.

Framtiden i våre hender har sjekket Norges Banks stemmegivning på årsmøtene i Lafarge for 2014 og 2015. Vi finner ingen saker der relatert til Syria-saken.

I tillegg viser Framtiden i våre henders undersøkelser viser at DNB har vært investert i Lafarge i hvert fall siden 2004, gjennom forsikringsselskapet Vital. Markedsrapporten for 2011 viser at DNB hadde investert 4 mill NOK det året. Det er imidlertid ikke spesifisert om dette gjelder et konkret fond eller hele DNB.

Vi finner også LafargeHolcim i Nordeas fond Nordea Global Index Fund, som har investert 0,07 % av porteføljen i LafargeHolcim. Vi fant også selskapet i KLPs fond AksjeEuropa Indeks I og AksjeGlobal Indeks I, i tillegg til i Storebrands Zil Storebrand Glbl Indeks I NOK.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en uttømmende undersøkelse av bankenes fond.

Kilder:


Generelt om saken (fra organisasjoner):

http://corporatejustice.org/news/336-french-company-lafarge-sued-for-financing-isis-and-complicity-in-war-crimes-and-crimes-against-humanity-in-syria

https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/PR_Syria_France_Lafarge_Sherpa_ECCHR_20161115.pdf

http://rightsasusual.com/?p=1118

LeMonde sin dekning: http://www.lemonde.fr/syrie/article/2016/11/15/l-ong-sherpa-porte-plainte-contre-lafarge-pour-financement-du-terrorisme_5031474_1618247.html

LafargeHolcim sitt svar http://www.lafargeholcim.com/statement-lafargeholcim-regarding-its-operations-syria-iii

Film om saken (fra Sherpa) https://www.youtube.com/watch?v=ChHPpmg4Ck8&t=1s

Tidslinje over saken (fra Sherpa) https://www.asso-sherpa.org/service/lafarge-sued-for-financing-isis-and-complicity-in-war-crimes-and-crimes-against-humanity-in-syria

Årsrapporter fra Lafarge: http://www.lafarge.com/en/publications

https://www.nbim.no/no/

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!