Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljefondet investert i selskap anklaget for finansiering av IS

Verdens største sementselskap, LafargeHolcim, anklages nå for å ha drevet forretninger med IS i Syria. Flere norske aktører investerer i selskapet – inkludert oljefondet.
Foto Creative commons: StaraBlazkova
Foto Creative commons: StaraBlazkova
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Verdens største sementselskap, LafargeHolcim, anklages nå for å ha drevet forretninger med IS i Syria. Flere norske aktører investerer i selskapet – inkludert oljefondet.

Det franske selskapet Lafarge er anklaget for å ha drevet forretninger med IS i Syria, og slik bidratt til å finansiere terrorgruppen. Anklagen dreier seg om medvirkning i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Syria.

De som står bak anklagen er organisasjonene Sherpa og European Centre for Human Rights og elleve tidligere Lafarge-ansatte fra Syria. Anklagen er levert franske domstoler og ble kjent nå i november.

Flere norske aktører har investert i selskapet, inkludert Statens Pensjonsfond utland (oljefondet).

Sementselskapet Lafarge heter i dag LafargeHolcim, etter et å ha slått seg sammen med selskapet Holcim i 2015. Det er verdens største sementselskap.

Framtiden i våre hender: Norges Bank og Etikkrådet må handle

- Dersom anklagene om finansiering av IS stemmer, er det ekstremt alvorlig at oljefondet var investert i akkurat denne perioden. Framtiden i våre hender er også meget kritiske til at selskapet har fortsatt driften ved hjelp av tilstedeværelsen til sine syriske ansatte i hele to år etter at Lafarge evakuerte de ikke-syriske. Dette vitner om en behandling av ansatte som strider mot alle etiske normer, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

- Gitt at forholdene i anklagen stemmer, vitner dette om et selskap som handler stikk i strid med egne retningslinjer, for ikke å snakke om grunnleggende etiske normer. Dette kan være soleklart brudd på oljefondets etiske retningslinjer. Vi ber Etikkrådet om å vurdere selskapet umiddelbart. Selv om forholdene anklagen dreier seg om er avsluttet, er det graverende at oljefondet er investert i et selskap der slike handlinger kunne skje, sier Hermstad.

- Vi ber også Norges Bank bruke muligheten til å drive aktivt eierskap overfor selskapet, og etterspørre hvilke grep som er gjort for å unngå at noe slikt kan skje. Som aksjonær regner vi med at Norges vil Bank etterspørre hvorfor forholdene ved fabrikken ikke var orientert om i årsrapportene fra 2012 og 2013, sier Hermstad.

Dette har skjedd, ifølge anklagen:

Lafarge Cement Syria, et datterselskap av Lafarge, har drevet en sementfabrikk nord i Syria, mellom Raqqa og Manbij. Konflikten i dette området eskalerte i 2012. Da evakuerte Lafarge utenlandske ansatte. De fortsatte virksomheten med syriske ansatte, som fortsatte arbeidet. Andre utenlandske selskaper trakk seg fullstendig ut. (Se fra 01:10 i denne videoen, av Sherpa https://www.youtube.com/watch?v=ChHPpmg4Ck8&t=1s)

Den Islamske Stat (IS) tok kontroll over den nordlige delen av Syria i 2013. De satte opp kontrollposter i området rundt Lafarge-fabrikken.

I følge anklagen som er levert inngikk Lafarge avtaler med ISIS for å kunne opprettholde produksjon.

Dette dreide seg om å:

  • Betale IS for passasje til og fra fabrikken. Dette gjald ansatte, besøkende og transport av materialer.
  • Kjøp av råmaterialer nødvendige for produksjonen: olje og pozzolana (en type vulkansk aske).

Lafarge anklages også for å ha utsatt sine ansatte for uforsvarlig fare. De iverksatte ikke tilstrekkelige sikkerhetsmekanismer, fortsatte å sende ansatte på jobb på tross av kontrollpostene i området og de ansatte måtte selv rømme under et angrep, ifølge anklagen. En tidligere ansatt hevder at Lafarge brukte de ansatte som menneskelige skjold for å beskytte fabrikken.

Lafarge hevder selv (blant annet i sin årsrapport for 2014 og i en pressemelding utstedt som svar på anklagen) at de selv evakuerte sine ansatte i september 2014. Ansatte som er involvert i anklagen sier at de selv rømte. Lafarge drøfter den spente situasjonen i Syria i sine årsrapporter for 2012 og 2013, men nevner forholdene ved fabrikken spesielt først i årsrapporten 2014. Da omtales evakueringen fra fabrikken.

Norske investeringer i selskapet

Norges Bank (som forvalter av oljefondet), DNB og Nordea er blant de store investorene i LafargeHolcim.

Norges Bank har investert 4,2 mrd NOK i LafargeHolcim Ltd (2015). Dette tilsvarer en eierandel på 1,55 %. Oljefondet har vært investert i Lafarge SA siden 2001. Investeringene økte kraftig (nesten dobling) fra 2012 til 2013. I 2013 og 2014 lå investeringene i Lafarge på i overkant av 3 mrd NOK.

Framtiden i våre hender har sjekket Norges Banks stemmegivning på årsmøtene i Lafarge for 2014 og 2015. Vi finner ingen saker der relatert til Syria-saken.

I tillegg viser Framtiden i våre henders undersøkelser viser at DNB har vært investert i Lafarge i hvert fall siden 2004, gjennom forsikringsselskapet Vital. Markedsrapporten for 2011 viser at DNB hadde investert 4 mill NOK det året. Det er imidlertid ikke spesifisert om dette gjelder et konkret fond eller hele DNB.

Vi finner også LafargeHolcim i Nordeas fond Nordea Global Index Fund, som har investert 0,07 % av porteføljen i LafargeHolcim. Vi fant også selskapet i KLPs fond AksjeEuropa Indeks I og AksjeGlobal Indeks I, i tillegg til i Storebrands Zil Storebrand Glbl Indeks I NOK.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en uttømmende undersøkelse av bankenes fond.

Kilder:


Generelt om saken (fra organisasjoner):

http://corporatejustice.org/news/336-french-company-lafarge-sued-for-financing-isis-and-complicity-in-war-crimes-and-crimes-against-humanity-in-syria

https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/PR_Syria_France_Lafarge_Sherpa_ECCHR_20161115.pdf

http://rightsasusual.com/?p=1118

LeMonde sin dekning: http://www.lemonde.fr/syrie/article/2016/11/15/l-ong-sherpa-porte-plainte-contre-lafarge-pour-financement-du-terrorisme_5031474_1618247.html

LafargeHolcim sitt svar http://www.lafargeholcim.com/statement-lafargeholcim-regarding-its-operations-syria-iii

Film om saken (fra Sherpa) https://www.youtube.com/watch?v=ChHPpmg4Ck8&t=1s

Tidslinje over saken (fra Sherpa) https://www.asso-sherpa.org/service/lafarge-sued-for-financing-isis-and-complicity-in-war-crimes-and-crimes-against-humanity-in-syria

Årsrapporter fra Lafarge: http://www.lafarge.com/en/publications

https://www.nbim.no/no/

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!