Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Etikkvokteren

Han er leder for oljefondets etikkråd og skal holde 9000 selskap under oppsyn: «Effekten av arbeidet er like mye endret adferd, som utestenging av flest mulige verstinger».

Foto: Jon Skille Amundsen
Foto: Jon Skille Amundsen

Han er leder for oljefondets etikkråd og skal holde 9000 selskap under oppsyn: «Effekten av arbeidet er like mye endret adferd, som utestenging av flest mulige verstinger».

Denne saken stod på trykk i Framtiden i våre hender magasinet nr 4 2016. Bli medlem for å motta bladet i posten fire ganger i året.

Johan H. Andresen kommer ut fra et møterom på hovedkontoret til Ferd. Møtet må ha vært hyggelig. Han ler. Hjertelig, høyt og smittende.

Johan H. Andresen grunn til å være blid. Familieselskapet har under hans ledelse blitt en gullkantet pengemaskin.

Tobakksarvingen

Johan H. Andresen er «tobakkprinsen» som arvet et forretningsimperium. Det var tippoldefaren som gikk inn i tobakksindustrien i 1849 og kjøpte det som den gang var J. L. Tiedemanns tobakksfabrikk. I 2005 solgte tippoldebarnet Johan H. sine siste tobakksaksjer for 3,3 milliarder kroner.

Salget av tobakksverdiene ga penger i kassa og mulighet til å starte en ny epoke i familieselskapet. Investeringsselskapet Ferd ble etablert, noen år tidligere, i 2001, for «å skape varige verdier og sette tydelige spor». Eiendom, programvare, skismøring, sjømat, legemidler, emballasje, seismikk og oljeservice, ferger og investeringer i hegdefond, er noe av det Ferd enten har videreført eller har satset nye penger på.

 Verdijustert egenkapital i Ferd var i juni 2016  på 26.8 milliarder kroner, en firedobling siden stiftelsen for 15 år siden.  Nylig rangerte det internasjonale finanstidsskriftet Forbes, Andresens yngste datter, Alexandra Andresen ( 20 ) som verdens yngste milliardær med en formue på 10,4 milliarder kroner.

Andresen virker ikke lei seg for at familieselskapet stumpet røyken. Men det var også en kald forretningsmessig beslutning. Etter 150 år var ikke tobakk god butikk lenger. Veldig mye klaffet på en og samme tid, «vi gjorde mye riktig samtidig», forklarer Andresen om ferden oppover, mens vi intervjuer ham i et av møterommene i det moderne hovedkvarteret nesten på bryggekanten ved Oslofjorden og Lysaker.

Oljetap

Første halvår 2016 resultere imidlertid i en kraftig nedgang og en avkastning på kun 1,3 prosent for Ferd som helhet. Det kraftige inntektsfallet er i hovedsak knyttet til den oljerelaterte delen av investeringene og utviklingen i aksjemarkedet.

De siste ti årene har Ferd ifølge Dagens Næringsliv hatt store investeringer innen olje og offshore. Selskapet er tungt inne på eiersiden i oljeserviceselskapene Aibel  (49 prosent)og Interwell (58 prosent og seismikkselskapet PGS (10,1 %) og Servi (100 prosent)  Rundt fire milliarder kroner av Ferds verdier er i oljebransjen, ifølge DN.

De siste få årene, inkludert første halvår 2016 har de fossile delene av Ferd-porteføljen i likhet med mange andre i oljeindustrien opplevd kraftig turbulens med oppsigelser og tap som resultat.

Samtidig har nye store milliardkontrakter kommet på bordet, i første omgang for Aibel som kapret flere prestisjetunge avtaler, den ene for bygging av boredekket på Sverdrup-feltet til en verdi av over 8 milliarder kroner.

Selskapet som har 4300 ansatte har fått et etterlengtet pusterom og har nå en ordrereserve på rundt 20 milliarder kroner og god sysselsetting til fram mot 2020. Oljeservicegiganten har også tatt steget ut i det internasjonale markedet og bygger seg nå opp i Sørøst-Asia og Thailand.

Men har Andresens allikevel satset på feil hest?

Det er naivt å ikke tro at selskapets grad av tilknytning til oljeutvinning nå blir diskutert når Ferd-styret og kretsen rundt Andresen med flere gamle ringrever fra internasjonal oljeindustri samles til rådslagning.  

Verden trenger fortsatt olje

Verden sliter med å bremse farlige klimaendringer. Bidrar dere til å holde liv i en energiform som vi burde ha kvittet med oss i går?

Johan H. Andresen har et pragmatisk syn på norsk oljeutvinning. Verden trenger store mengder fossil energi i en viss overgangsperiode, samtidig som vi må introdusere den fornybare energien. Dette må foregå synkront, framhever investoren.

Noen vil hevde dere tjener penger på å bidra på å holde kunstig liv i en miljø- og klimaskadelig industri?

Det går ikke an å være norsk uten å ha dratt store fordeler av oljeutvinning og fossil energi. Det gjelder selskaper, det gjelder enkeltpersoner, det gjelder det norske samfunnet, og det gjelder Ferd, sier den norske milliardæren. Han nevner også at oljeservicenæringen har kompetanse som er nødvendig når oljefelt skal avvikles og brønner skal lukkes.

Vind og sol

Til sammenligning er Ferds satsing på fornybar energi så langt betydelig mindre, men ifølge Andresen er den voksende. Ferd er blant annet den neststørste eieren av solenergiselskapet Scatec Solar med i underkant av 11 prosent. Ferd kjøpte seg inn første gang høsten 2015.

Den gode mammon

Ferd er også engasjert i mikrofinans og sosialt entreprenørskap.

Porteføljen av bedrifter som inngår i Ferd-programmet består av 16 virksomheter og spenner over et stort spekter.

Siden startet for nesten 15 år siden har Ferd sosiale entreprenører fått ry på seg som ledende i Norge på å utvikle sosiale entreprenørbedrifter. I 2015 fikk Johan H. Andresen og Ferd prisen som «årets entreprenør» i gruppen familiebedrifter i den internasjonale kåringen i regi av EY (tidligere Ernst & Young).

Lykkes de sosiale entreprenørene gir det ofte store utslag i samfunnsøkonomien, framholder Andresen. En mobber og et offer koster omtrent 20 millioner kroner i året. Hvis du beregner et alvorlig mobbetilfelle per skole og ganger opp med 700 skoler, blir det mange penger av det. Dys-funksjonalitet er dyrt, sier Ferd-eieren.

Etikkvokter

Høsten 2014 fikk Johan H. Andresen en mail fra Norges Bank. De lurte på om han kunne tenke seg å overta funksjonen som leder av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland, det såkalte oljefondet. Andresens funksjonsperiode varer ut 2019.

Han husker godt da han fikk forespørselen. Han var på vei om bord i et fly og på vei ut på en jakttur sammen med flere jaktvenner. Jeg takket raskt ja, har han fortalt til selskapets egen publikasjon «Ferd Magasinet». Det var ingen vanskelig beslutning. «Mange av oppdragene jeg har fått, har kommet på bakgrunn av min arv, i en eller annen forstand. Dette oppdraget er kanskje den første og eneste oppgaven jeg er kvalifisert for, i den forstand at jeg bidrar med noe jeg har erfart og levert på, nemlig verdibasert ledelse og eierskapsforståelse», uttalte han til magasinet.

Lederen i Stortingets finanskomité, Hans Olav Syversen (KrF), advarte om at det kunne oppstå habilitetsspørsmål med en så sentral norsk investor med forretningsinteresser i et stort spekter bransjer og selskap som leder av rådet.

Utelukkelse ikke mål

Sommeren 2004 vedtok Stortinget etiske retningslinjer for det gigantiske pensjonsfondet. Høsten samme år var fondets etikkråd på plass. Kriterier som atomvåpen, klasebomber og noe seinere tobakk førte til en første filtrering av porteføljen. «Alvorlig miljøskade» var et uttrekksgrunnlag som fulgte etikkrådets mandat fra starten.

Oljefondet har investert i rundt 9.000 selskaper. Verdien av fondet er per utgangen av september oppgitt til rundt 7242 milliarder norske kroner. Etikkrådets budsjett er på 15 millioner kroner og sekretariatet består av 9 personer. Det betyr knallhard prioritering av oppgaver.

Men hensikten er ikke å utelukke flest mulig selskap, forteller rådslederen. Vi er vel så fornøyd om vår dialog med selskapene gjør at de velger  å endre atferd, selv om dette ikke egentlig er vårt mandat, sier han til Framtiden i våre hender.

Ifølge årsmeldingen til rådet gir de «kun tilrådinger på de groveste eller systematiske bruddene».

Ut av giganter

I 2015 ga etikk-rådet 8 anbefalinger til Norges Bank om uttrekk. Fem av tilrådingene var knyttet til kriteriet miljøskade (blant annet på grunn av palmeoljeplantasjer i regnskog) og de tre siste til korrupsjon. I løpet av 2015 fondet solgt oljefondet seg ut av 4 disse selskapene. Det dreier seg i hovedsak om store globale selskaper med titusener av ansatte og virksomhet i et stort antall land. 

- Det er enklest å foreta utelukkelser på grunnlag av type produksjon og bransje, som for eksempel våpen, tobakk og kull, mens brudd på adferdskriteriene, som for eksempel korrupsjon og menneskerettighetesbrudd, er langt mer krevende, men likefult helt nødvendig, mener Andresen.

Etikkrådet advarer

I en nylig bloggpost i den toneangivende amerikanske nettavisen The Huffington Post retter Andresen på vegne av etikkrådet for oljefondet en klar advarsel til forretningsledere og industrieiere som har korrupsjon og bestikkelser i verktøykassa.

Husk avslutter Andresen, vi ønsker ikke å ekskludere dere. Men dere kan i alle fall ikke si at dere ikke er advart.

Flere store selskap er nylig utelukket eller satt under observasjon på grunn av korrupsjonsmistanke.

Andresen varsler sterkt fokus på og jakt på mulige korrupte selskaper i oljefondporteføljen.

Alvorlig miljøskade har vært et uttrekkskriterium for oljefondet helt fra de etiske retningslinjene ble innført. Nå skal et nytt miljøkriterium på plass: Fra 1. januar 2016 ble retningslinjene for observasjon og utelukkelse endret til også å omfatte klimagassutslipp. Ifølge de nye retningslinjenes § 3 kan selskaper utelukkes fra fondet eller settes til observasjon hvis de medvirker til eller er ansvarlige for «…handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser. ».

Tolkningen av det nye klimakriteriet og praktiseringen av det blir naturligvis fulgt med stor interesse i norske miljøbevegelse. Det må bokstavelig talt tråkkes opp helt nye etiske løyper i et nytt og delvis ukjent terreng. Den blir kanskje den største utfordringen for etikk-vokter og oljeserviceinvestor Johan H. Andresen.

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Vi finnes bare på grunn av den økonomiske støtten fra de over 40 000 medlemmene våre. Desto flere som støtter arbeidet vårt, jo større påvirkningskraft har vi også i møte med myndigheter, politikere og næringsliv. Bli medlem i dag!

- Annonse -