Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

I FNs nye klimarapport finnes et viktig tall som sier hvor lite karbon vi kan bruke de neste årene. Fortsetter vi som nå, har vi brukt opp hele vårt «karbonbudsjett» i løpet av 20 år.
Over 18 milliarder av den norske oljeformuen investeres i selskaper med kullgruver i Indonesia. Landets kullproduksjon er firedoblet på 10 år, på bekostning av miljø, matjord og utvikling, viser en undersøkelse fra Framtiden i våre hender.
Finansminister Siv Jensen fikk i dag overrakt en rapport om forvaltningen av Oljefondet. Her foreslås det at Norges Bank skal overta ansvaret for de etiske beslutningene. – Et skritt tilbake for etikken i Oljefondet, mener Arild Hermstad og Framtiden i våre hender.
Framtiden i våre hender er glad for at Arbeiderpartiet ønsker at Oljefondet skal selge seg ut av kullselskap. – Dette har vi jobbet lenge for, og nå er det endelig flertall på Stortinget for denne saken, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.
Amerikaneren Bill McKibben har mobilisert mennesker over hele verden i en kampanje mot verdens olje-, kull- og gasselskap. Nå tar Framtiden i våre hender kampanjen til Norge.

Oljefondet hadde allerede i 2012 kvittet seg med  de fem selskapene som Finansdepartementet nylig varslet at de har utelukket fra Oljefondet. Finansdepartementet smykker seg med en utelukkelse som er over ett år gammel og fremstiller den som ny. Departementet vil ikke forklare hvorfor, ettersom regjeringen trådte av samme dag.
Samtidig som fem små selskap kastes ut av Oljefondet på grunn av miljøødeleggelser og barnearbeid, tør ikke Finansdepartementet røre en av de aller største synderne: Oljeselskapet Royal Dutch Shell.
Framtiden i våre hender er med i en bred allianse av investorer og organisasjoner som ber Oljefondet investere mer i fornybar energi og en grønn framtid.
Norges to tyngste økonomiske aktører – Oljefondet og Statoil – investerer milliarder i 14 store karbonprosjektene som vil gjøre det umulig å bremse klimaendringene i tide. Framtiden i våre hender har i en ny undersøkelse identifisert over 100 oljefondselskaper som investerer i økt utvinning av kull, olje og gass over hele kloden.

Forespørselen fra Norges Bank om å unntas fra OECDs retningslinjer for etiske investeringer er oppsiktsvekkende og et stort skritt i gal retning.

Skal oljefondet fortsette å investere som om klimakrisen ikke eksisterte, eller skal oljefondet bli en aktiv aktør som bidrar til overgangen til en fossilfri og  bærekraftig fremtid? Framtiden i våre hender lanserer en rapport om hvordan oljefondet (Statens pensjonsfond utland) kan bli klimavennlig.
Finansminister Sigbjørn Johnsen har valgt å investere våre pensjonspenger på en måte som gjør oss overeksponert i fossil industri. Det skriver Arild Hermstad og Gunnell Sandanger i Framtiden i våre hender i Stavanger Aftenblad 29. juni.
Til tross for klimatrusselen og fall i aksjeverdien, kjøper Oljefondet seg kraftig opp i verdens største olje- og kullselskaper. Det viser en ny undersøkelse fra Framtiden i våre hender.
Paula del Cid Vargas o
 – Gruveselskapene skaper ikke utvikling, sier to aktivister fra Guatemala på besøk i Norge. De vil helst sende gruveselskapene ut av landet.  I forrige uke lanserte Framtiden i våre hender
en rapport om Oljefondets gruveinvesteringer i Latin-Amerika.  
Gullgruven Kumtor betaler bare 14 prosent skatt, noe som har ført til politisk opprør i Kirgisistan. Lav skatt gir mer fortjeneste til Oljefondet.