Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Finansminister Siv Jensen (Frp) vil ikke trekke seg ut, men heller bruke eiermakt til å overtale kullselskaper til å slutte med kull. - Naivt, sier Framtiden i våre hender. 

Både kull- og oljeinvesteringene til Oljefondet økte i 2014, på tross av at Norges Bank solgte seg ut av 52 kullselskaper. Det viser en grundig gjennomgang av fondets aksje- og obligasjonsportefølje for 2014.
Vil det offentlige unngå å kjøpe varer fra underbetalte tekstilarbeidere? (Foto: Clean Clothes Campaign)
SV fremmer i dag et Stortingsforslag om mer etiske innkjøp.

I morgen kommer Skancke-utvalgets rapport om muligheten for å kaste ut fossilindustrien fra Oljefondet. Ett er sikkert: Dersom ekspertutvalget ikke åpner for at Oljefondet kan starte omleggingen fra fossilt til fornybart, vil de å inn i historien som «de tapte muligheters»-utvalg.

Oljefondet er inne i noen av de mest ødeleggende virksomhetene som finnes for klimaet. Vår rapport «Dirty & Dangerous» er den grundigste og mest omfattende studien av kullinvesteringene noensinne. Her svarer vi Norges Bank og Aftenpostens økonomiredaktør.

Private fond trekker seg fra kull. Oljefondet må følge etter.

Oljefondet har investert 5,9 milliarder i 21 av de 27 kullselskapene som KLP nå utelukker. KLP hadde investert 386 millioner i selskapene.

En ny og omfattende gjennomgang av Oljefondet avslører hele 82 milliarder kroner i 156 kullselskaper. Selskapene er involvert i noen av de verste formene for kullproduksjon.

Engasjerte aktivister har fått flere institusjoner til å vurdere fossilfrie investeringer. Her fra FIVHs sommersamling 2014. (Foto: Håkon Lindahl)

Flere norske institusjoner vurderer nå å trekke sine investeringer ut av selskaper som driver med utvinning av kull, olje og gass. Her er en oversikt over hva vi har oppnådd så langt i kampanjen Fossilfrie penger.

Galp Energia er et av oljeselskapene hvor Universitet i Oslo har plassert sine sparepenger. Foto: Galp
Universitetet i Oslo har laget klimaregnskap for all drift, men utelatt investeringer i oljeselskap. Kravet om fossilfrie universiteter reises nå av norske studenter.
Å sette profittmaksimerere i Norges Bank til å passe etikken i Oljefondet, er som å sette bukken til å passe havresekken, mener Framtiden i våre hender.
En gjennomgang av Oljefondets obligasjonsportefølje avdekker 27 milliarder kroner i olje- og kullselskaper. Oljefondets veddemål mot klimaendringene er større enn antatt.
Oljefondets aksjeverdi i internasjonale oljeselskaper har vokst med 10 prosent i 2013. I over halvparten av selskapene har Norges bank økt aksjeposten. Dette skjer samtidig som nye fondsforvaltere advarer mot investeringer i fossil energi.
I 2012 kjøpte Oljefondets seg inn i fire nye indonesiske kullgruveselskaper og hadde aksjer i til sammen seks problematiske kullgruver. I 2013 solgte fondet seg ut av alle på grunn av miljøproblemer ved gruvene.
Oljefondets utsalg fra 27 gruveselskaper er en gladnyhet, men i klimasammenheng utgjør utsalget fra små kullselskaper en mindre forskjell.