Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk

I en ny rapport fremkommer det at det italienske oljeselskapet ENI vil starte opp oljesandutvinning i Kongo. Oljefondet har aksjer til en verdi av 5,7 milliarder kroner i selskapet, men vil ikke bruke sin eiermakt til å få prosjektet skrinlagt.
Framtiden i våre hender mener det er nødvendig med et nytt virkemiddel for å selge seg ut av klimaverstinger fra oljefondet. Selskaper som undergraver arbeidet med å få på plass et internasjonalt rammeverk for kutt i klimagassutslipp, handler i strid med etiske prinsipper som det er bred enighet om at skal gjelde i Norge. Derfor må disse kunne utestenges fra fondets portefølje.
Et australsk gjødselselskap varsler nå en nedtrapping av fosfatimporten fra okkuperte Vest-Sahara. Norwatch skrev nylig at Oljefondet var deleier i bedriftens morselskap Wesfarmers.
Etikkrådets leder, Gro Nystuen, benekter i Morgenbladet Norwatchs påstand om at rådet er blitt ført bak lyset av oljeselskapet Total. Men Nystuen går ikke inn på essensen i Norwatchs kritikk.
Framtiden i våre henders nyhetstjeneste Norwatch har avdekket at Oljefondet har investert milliarder i åtte gjødselselskaper som kjøper plyndret fosfat fra det okkuperte landet Vest-Sahara.
Oljefondet investerer milliarder av kroner i selskaper som deltar i plyndringen av Vest-Sahara. En gjennomgang Norwatch har foretatt viser at Oljefondselskaper står bak to tredeler av alle fosfatinnkjøp fra det okkuperte landet.
- Gruveindustrien er en internasjonal versting. Statens Pensjonsfond Utland må selge seg ut av alle selskaper som driver gruvevirksomhet i u-land, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender. 
Den helt avgjørende kilden i Etikkrådets anbefaling om å beholde Total i Oljefondet, er CDAs rapportering fra Burma - som nå slaktes av EarthRights International. Det er konklusjonen fra Norwatchs gjennomgang av Etikkrådets vurdering av Totals Burma-engasjement fra november 2005.
Oljefondets Etikkråd og en rekke samfunnsbevisste investorer er blitt ført bak lyset. Etikkrådet baserte sin anbefalning om å ikke kaste ut Total fra Oljefondet på rapporter som nå slaktes. 
Burma-regimets forsvunne oljemilliarder forvaltes av to Oljefond-banker i Singapore. – Skandale, sier Burmakomiteen.
– Norges Bank holder oss for narr, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender. Banken har stemt nei til viktige og konstruktive klimaforslag på ExxonMobils generalforsamling. Det til tross for Norges Bank i tre år har hatt klima som et hovedsatsingsfelt for utøvelse av aktivt eierskap.
Elbit Systems som overvåker Israels mur på okkupert palestinsk land, er kastet ut av oljefondet. - God avgjørelse. Folk lider på grunn av barrieren, sier Kirkens Nødhjelp.
BlackRock avviser at de solgte seg ut av et omstridt Vestbreddenselskap etter press fra norske investorer. Men de ønsker ikke oppklare ytterligere.

Norske småsparere har plassert penger i folkerettsstridige byggeprosjekter på Vestbredden. Nå har den britiske forvalteren solgt seg ut av den omstridte investeringen – etter press fra Norge.

Våpeneksport til udemokratiske regimer som Zimbabwe er ikke grunn til utelukkelse fra Oljefondet. Det fremgår av en pressemelding som Finansdepartementet har sendt ut om Oljefondets eierskap i den kinesiske rederigruppen COSCO.