Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk

Riksrevisjonen kom nylig med knusende kritikk av norsk energibistand: De fattige har ikke fått bedre levekår, og kraftproduksjonen har ikke økt merkbart. Børge Brende slutter seg til hovedtrekkene i Riksrevisjonens anbefalinger.
Framtiden i våre hender og Kirkens Nødhjep har nylig lansert en rapport som avliver en rekke myter om norsk olje. Rapporten har fått god mottakelse.
Er norsk olje bra for verdens fattige? Ja, hevder oljenæringen og norske politikere. Nei, mener SSB i ny rapport. Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender reagerer på bevisst villedende kommunikasjon fra myndighetene.
Hva har norsk oljeproduksjon med internasjonal fattigdomsbekjempelse å gjøre? Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender inviterer til frokostmøte og rapportlansering 20. august 2013.

Bør oljelandet Norge ta del i den internasjonale klimadugnaden ved å produsere mer fornybar energi? Eller kan vi slippe å delta, fordi vi har så mye vannkraft?

Hvorfor skal Norge produsere mer fornybar strøm når vi har så mye ren vannkraft?

Sju av ti er villige til å betale høyere strømpris for å finansiere utbyggingen av fornybar energi. – Dette er gledelig. Det er også et tydelig signal til politikerne om å satse mer på grønn energi, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Solkraft stod for mer enn halvparten av alle investeringer innen ren energi i G20-landene i fjor, og økte globalt med hele 44 prosent. Etterspørselen etter solceller er også sterkt økende i Norge.

Solenergidagen 2012 vil fokusere på praktisk bruk av solenergi, med erfaringer fra realiserte prosjekter i Norden.
Subsidiekutt, fallende priser, overproduksjon og permitteringer preget fjorårets nyhetsbilde om solenergi, men det globale solcelle-markedet økte med 40 prosent og nådde rekordhøye 27,4 gigawatt (GW).
En ny energiutredning ble overlevert Olje- og energidepartementet i dag. Den kom med flere konkrete tiltak når det gjelder å bedre konsesjonsprosessen for fornybare tiltak, energieffektivisering, nettutvikling og styrking innen forskning, innovasjon og kompetanse. Men gode tiltak for mer fornybar varme mangler i rapporten.
Solenergi er i medvind, og det globale markedet vokste med 40 prosent i 2011. Fortsetter veksten, vil elektrisitet produsert med solenergi være på nivå med atomkraft i 2020.