Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

I regi av FN kreves det inn krigsskadeerstatning fra Irak, som tas fra "olje for mat"-programmet. 30% av inntektene fra dette programmet går med til å dekke krigsskadeerstatningen, hvor kravene beløper seg til så mye som 320 milliarder dollar. Både norske myndigheter og selskapene Bergen Bulk Carriers og Gearbulk Limited er tilkjent erstatning for utgifter som partene pådro seg som følge av krigen i Kuwait. Norske myndigheter har fått avvist krav om dekning av utgifter til innenlands møtevirksomhet.
Banco Fondsforvaltning har de siste månedene annonsert offensivt i norske aviser for sitt nye "etiske" og "ideelle" aksjefond, Humanfond Aksje. 2% av forvaltningskapitalen i dette fondet går til frivillige organisasjoner som slutter seg til konseptet. Fondet er angivelig "etisk" fordi forvalterne lar være å investere i de to selskapene på Oslo Børs som har mer enn 10% av virksomheten sin innenfor bryggerivirksomhet og rustningsindustri.
Veidekkes datterselskapet, Noremco Construction, har bygget et gullutvinningsanlegg ved den nye og omstridte Geita-gruven i Tanzania. Prosjektet, som blir den største gullgruven i Afrika utenfor Sør-Afrika, har ført til tvangsflytting av over 4000 bønder. Miljøvernere er svært bekymret for at bruken av store mengder cyanid skal skade økologien i Victoria-sjøen som ligger to mil nedstrøms fra prosjektet. Noremco vil ikke kommentere forhold relatert til Geita-gruven, men hevder overfor NorWatch at de aldri har støtt på etiske problemer i sine utallige prosjekter i Tanzania.
16. desember ble minst tre personer drept og åtte skadet i landsbyen Maikanch i Kashipur i India i sammenheng med uro omkring Norsk Hydros Utkal-prosjekt. 4000 personer fra 15 landsbyer i området var samlet for å planlegge en veiblokade i protest mot prosjektet, da politiet åpnet ild mot befolkningen. Ifølge politiet skjøt de i selvforsvar. Tilhengere av prosjektet har bedt myndighetene kaste ut organisasjonen Agragamee fra området.
Fafo skryter av norske bedrifters innsats i utviklingsland. Dette sto å lese i Dagens Næringsliv i november. Bakgrunnen var at forskningsinstituttet la fram en rapport hvor de på oppdrag fra UD hadde evaluert ordningen med blandede kreditter.

Ulstein Tenfjord har solgt skipsutstyr til Burma i år. Selskapet vurderte en ny forespørsel om flere leveranser til Burma idet NorWatch kontaktet dem i november. Nå avviser Ulstein nye leveranser. Regimet i landet kritiseres hardere for sine menneskerettighetsbrudd enn på flere år, og den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO har for første gang i sin historie oppfordret til sanksjoner mot et land, nemlig Burma. Norske myndigheter oppfordrer norske bedrifter til å la være å handle med Burma.

Det Norske Veritas offentliggjorde sin rapport fra besøket ved skipsopphuggingsverftene i Chittagong, Bangladesh i sommer. DNV har avdekket både alvorlig forurensing av vann og jord, samt hasardiøse arbeidsforhold. To eksplosjoner ved opphuggingsverft i Chittagong i mai og juni, tok livet av tilsammen 40 arbeidere, grunnet eksplosive gasser i tankskipene. Innen EU tas det til orde for å skrote alle enkeltbunnede skip innen 2008-2010, etter Evita-ulykken i fjor.
Det hundre år gamle plantasjeselskapet Grupo Madal i Mosambik har vært på norske hender siden 1913. Selskapet driver blant annet med kokosnøttplantasjer, tømmer og kveg. NorWatch besøkte selskapet i juli for å se nærmere på miljø og arbeidsforhold, samt for å forsøke å finne ut om selskapet bidrar til en økonomisk utvikling i det lutfattige landet. Norfund ligger i forhandlinger med selskapet om en eventuell investering.
Det var i Haag det skulle skje. Over 2000 delegater fra 177 nasjoner var samlet for å tette hullene i Kyoto-protokollen. Etter flere års intense forhandlinger og et vell av dokumentasjon på at klimaproblemene vil koste dyrt både for mennesker og natur, skulle man tro at forutsetningene var tilstede for å sette i verk effektive og forpliktende tiltak. Men den gang ei.
Det indiske kirkerådet vedtok nylig en krass uttalelse mot Utkal-prosjektet i forbindelse med en nasjonal konferanse om tvangsflytting. Samtidig har bistandsorganisasjonen CARE gjennom Verdensbankens initiativ Business Partners for Development gått inn i dialog med Utkal Alumina om utviklingsspørsmål i det berørte området. Dermed har konflikten i Orissa fått to nye aktører.
NorWatchs rapport "Rosenrød utvikling?" avdekket en rekke kritikkverdige forhold som rosefarmen Jambo Roses i Uganda er ansvarlig for (se NorWatch nr. 9-2000).
Et konsortium ledet av Veidekke ASA, bestående av norske, svenske og sveitsiske selskap,  meldte 20. november at de har fått kontrakten på å bygge Bujagali-kraftverket på Nilen for amerikanske AES. Kraftverket møter stor lokal motstand, og internasjonal vannkraftsekspertise stiller spørsmålstegn ved flere sider av prosjektet, deriblant situasjonen for de hundrevis av  mennesker som tvinges til å flytte. Prosjektet blir sterkt kritisert i den nylig framlagte rapporten fra World Commission on Dams (WCD).