Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

En gruppe innbyggere i nærheten av det delvis Norsk Hydro-eide aluminaraffineriet Alpart på Jamaica blokkerte nylig selskapets private jernbane. Grunnen var utbredt misnøye med kompensasjoner etter forurensende utslipp fra fabrikken. Mens ledelsen ved Alpart advarer med at denne typen aksjoner kan føre til en midlertidig stans i produksjonen, uttaler representanter for de berørte landsbyene at de bare ønsker en rettferdig erstatning for plagene de blir påført.
Hvis pasientene klager over den høye prisen på legemidlene, kan legen foreskrive mindre doser. Jo mindre doser, jo mer fornøyd blir pasienten. Men frisk blir han ikke.
Arbeidet med å utarbeide et felles, internasjonalt lovverk for skipsopphugging går sakte framover. Minst tre forskjellige instanser er inne i bildet, IMO (FNs internasjonale maritime organisasjon), UNEP (FNs miljøprogram) og ILO (den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen). Norske myndigheter spiller en viktig rolle i de to første av de nevnte organisasjonene. IMO har ansvaret for regelverket som omfatter klargjøringen av skip før de går til hugging, UNEP, gjennom Basel-konvensjonen, for miljøet tilknyttet demonteringen og ILO for arbeidsforholdene.
Landkonflikt og miljøproblemer i den brasilianske delstaten Esperito Santo har ført til at delstatsmyndighetene har nedlagt forbud mot ytterligere utvidelser av Aracruz Celuloses eukalyptusplantasjer. Nå utnytter selskapet dårlige tider innen familie-jordbruket til å kjøpe opp land for ytterligere beplantning, ifølge dette oppropet fra Forum Mot Grønn Ørken. Med myndighetene i ryggen legger den voksende cellulose-giganten beslag på stadig mer av den verdifulle jorda i delstaten. Det gavner de få og rike, og ikke de stadig flere arbeidsløse.
Konsernsjef i Utkal Alumina, Ola Lie, sa i et møte med NorWatch nylig at han vet hvem som iscenesatte aksjonen som ledet til skytingen i landsbyen Maikanch den 16. desember i fjor, der tre adivasier ble drept. Politiaksjonen granskes nå av rettsvesent i Orissa, med tanke på en fremtidig straffesak. Ola Lie sier til NorWatch at han ikke vil delta i den juridiske høringen som begynner 2. mai, og dermed går viktig bevismateriale til spille i etterforskningen av massakren.

En NOU om retten til miljøopplysninger er nylig lagt frem, og legger opp til endringer i lovverket som regulerer forbrukernes rett til kunnskap om miljøpåvirkning av produktene de kjøper.

Det omstridte vannkraftsprosjektet Sondu-Miriu i det vestlige Kenya står i fare for å bli utsatt etter at lånegiveren Japan Bank for International Cooperation (JBIC) har besluttet å utsette neste fase av finansieringen. Dersom lånet ikke blir utbetalt innen juni, vil den japanske kontraktøren Nippon Koei Co Ltd. stanse anleggsarbeidene. Et av selskapene som deltar i utbyggingen er det norske entreprenørkonsernet Veidekke ASA (se NorWatch 4/2001).
Crew fikk i januar en produksjonsavtale for et utvidet leteområde på øya Mindoro i Filippinene. Avtalen gir selskapet eksklusiv rett til utvinning i 25 + 25 år. Lokalbefolkningen reagerer kraftig på avtalen med myndighetene og samlet 10.000 mennesker til et protestmøte i slutten av februar. Deltagerne brant blant annet en dukke av Crews landsjef i Filippinene, Arne Isberg.
Den siste tidens oppmerksomhet omkring barnearbeid innen tobakksindustrien har tydeligvis kommet som en overraskelse på mange, deriblant representanter for handelsnæringen. Det sier faktisk ikke så lite om disse aktørenes kunnskaper på området.
Statoil meldte i februar at selskapet har inngått en intensjonsavtale med sine to partnere, Petronas og Conoco, i det malaysiske Melaka-raffineriet om salg av selskapets andel på 15%. Statoils andel utgjorde en produksjon på 20.000 fat per dag. Petronas og Conoco deler Statoils andel mellom seg.
Lokale krefter ber nå om internasjonal hjelp til å hindre at vannkraftsprosjektet Sondu-Miriu i Kenya ødelegger livsgrunnlaget til flere tusen mennesker. Det norske entreprenørkonsernet Veidekke deltar i utbyggingen, men hevder gjennom sin japanske partner at kritikken mot prosjektet er ubegrunnet. Ifølge flere miljøorganisasjoner har lokalbefolkningen blitt møtt med mangelfull kompensasjon og brutte løfter om strømforsyning og irrigasjonsanlegg. En av prosjektmotstanderne ble nylig skutt og arrestert av det lokale politiet.
Strømmen fra Enrons gasskraftverk på den indiske østkysten, Dabhol Power Corp.,  skaper trøbbel for delstatens myndigheter. Strømmen er over tre ganger dyrere enn det Enron i utgangspunktet lovet. Kværner jobber for tiden med utvidelser av verket (se NW 3/2000).