Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Åpent seminar: Etisk Bankguide – Holder bankene hva de lover?

Etisk Bankguide lanseres 19. januar, med kåring, analyse og debatt om bankene klarer å holde sine egne løfter om bærekraft i praksis. Åpent for alle.

Lansering av Etisk Bankguide 19. januar 2023.
Lansering av Etisk Bankguide 19. januar 2023.

Etisk Bankguide lanseres 19. januar, med kåring, analyse og debatt om bankene klarer å holde sine egne løfter om bærekraft i praksis. Åpent for alle.

Siden Etisk Bankguide ble lansert i Norge i 2016, har bankene forbedret sine retningslinjer for etikk og bærekraft. I dag har både bankene og samfunnet en større bevissthet om hvordan investeringer bidrar til å nå bærekraftmålene – eller motsatt – til å forsterke problemene.

Gratis påmelding til lansering og debatt på Sentralen i Oslo.

Seminaret vil strømmes live på YouTube, hvor det i etterkant sees i opptak.

Norske banker har ambisiøse mål om å gjøre mer bærekraftige investeringer – men er de like flinke til å følge egne retningslinjer i praksis? I år har Framtiden i våre hender også sett på hvor langt bankene har kommet i å følge opp egne løfter om bærekraft i praksis. Tross forbedring av retningslinjene, avsløres det jevnlig at bankene fortsatt investerer i selskaper som bryter menneskerettighetene eller bidrar til klimakrisa.

På lanseringen avslører vi hvem som er vinner av årets Etisk bankguide – og hvem som har forbedret seg mest siden sist guide ble lansert. Vi diskuterer også barrierer og muligheter på veien videre mot en mer ansvarlig norsk banksektor, og hvordan bankene begynner å ta ansvar for menneskerettigheter i sine investeringer.

Program

0830  Kaffe og frokostservering

0900  Velkommen: Hvorfor er bankenes arbeid med bærekraft så viktig? Og hvilken rolle spiller Etisk Bankguide

0905  Kåring av årets vinner og presentasjon av funnene i Etisk bankguide 2023

0925  Analyse: Holder bankene sine løfter om bærekraft? En presentasjon av hovedfunn fra en analyse av utvalgte bankers praksis i møte med etikk og bærekraft.

0945  Panelsamtale: Hvor gode er bankene til å følge egne retningslinjer i praksis? Hvilke utfordringer gjør at norske banker likevel investerer i selskaper
som bryter menneskerettigheter? Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, inviterer til panelsamtale med:
Gine Therese Wang-Reese, leder av samfunn og bærekraft i DNB
Agathe Bryde Schjetlein, direktør bærekraft og medlemskontakt i Finans Norge
Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet

1020 Spørsmål til debatten og avslutning

Seminaret strømmes, meld deg på for å få lenke til seminaret.

Arrangører: Etisk Bankguide, ved Framtiden i våre hender

Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

Om Etisk Bankguide

Etisk Bankguide er en uavhengig analyse av norske bankers retningslinjer, krav og policydokumenter. Undersøkelsen er en del av det internasjonale initiativet Fair Finance International, som skal gi forbrukere, organisasjoner og myndigheter innsyn i hvordan bankene forholder seg til viktige temaer innenfor etikk og bærekraft. Etisk Bankguide er støttet av Oxfam/SIDA og er representert i Norge av Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet. Nettsiden til Etisk Bankguide oppdateres med nye tall 19. januar 2023.

I 2022 har vi ikke bare gått igjennom bankenes retningslinjer og presentert disse i Etisk Bankguide. I tillegg har Framtiden i våre hender gjennomført en større kartlegging og undersøkelse av bankenes praksis, sammenliknet med egne retningslinjer. Undersøkelsen er finansiert med støtte fra Finansmarkedsfondet.