Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kan Jonas bli en klimaleder?

I løpet av de neste ti årene skal Norge kutte like mye klimagassutslipp hvert eneste år som avtroppende regjering har klart gjennom åtte år ved makten. Er Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre klar for jobben?

Et krevende arbeid står foran en ny regjering for å bremse klimaendringer. Foto: Arbeiderpartiet/Flickr
Et krevende arbeid står foran en ny regjering for å bremse klimaendringer. Foto: Arbeiderpartiet/Flickr

I løpet av de neste ti årene skal Norge kutte like mye klimagassutslipp hvert eneste år som avtroppende regjering har klart gjennom åtte år ved makten. Er Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre klar for jobben?

Klimavalget 2021

Årets valg ble et klimavalg. I valgkampen ble mange av de store klimadebattene tatt, og vi ser en vekst på 4,8 % blant klimapartiene på Stortinget. Mange av oss som forventet en enda større oppslutning for flere partier, men tross alt har over 140 000 flere stemt på partier som løfter klima og miljøsaken høyt. Dette har allerede preget hvordan de «grå» partiene snakker om klima og miljø. Utslippene går ned, men takten må økes betydelig for at vi skal nå våre mål. Klarer Gahr Støre å samle en regjering som leverer på klima og miljø?

Her er et sted han kan begynne:

Overforbruket

Vi må gjøre noe med det enorme overforbruket i samfunnet. Sløsingen fører til økte utslipp, naturtap og avfallshauger som vokser til himmels. Vi oversvømmes med ting som går i stykker, det offentlige kaster tonnevis av møbler og klær hver dag, og butikker får skattelette for å kaste varer. Norge er på avfallstoppen i Europa. Vi må sette en stopper for den sløsepolitikken som dagens politikere aksepterer. Derfor må en ny regjering få på plass en tiltakspakke mot sløsing.

Oljefondet

I dag er oljefondet investert i over 9000 selskaper. Det norske folks sparepenger bør investeres i selskaper som vi vet vil overleve den store klimaomstillinga vi står i og som reflekterer de forpliktelsene vi har overfor klima. Derfor bør Norge ha et oljefond som investerer i tråd med klimamålene. Gahr Støre har allerede under valget signalisert at dette er noe han ønsker. Vil han levere?

Olje

Neste regjering vil ha en avgjørende rolle i å lage og gjennomføre en konkret plan for hvordan Norge skal bli kvitt oljeavhengigheten sin. Stoppe oljeletning og satse på grønne næringer og industri for våre arbeidsomme, kompetente folk i oljenæringa. Det kommer både jobbsikkerheten til oljearbeiderne og fremtidige generasjoner til gode.

Enkelt og lønnsomt å velge klima- og miljøvennlig

Det å være klimavennlig kan ikke lenger være dyrt og komplisert. Vi trenger å gjøre det er enklere og mer lønnsomt å ta gode klimavalg, både for de store selskapene og mannen på gata. Derfor bør Norge få på plass et nytt avgiftssystem, der inntektene fra klimaavgifter går tilbake til folk, næringer og klimatiltak over hele landet.

Det er resultatene som teller

Et krevende arbeid står foran en ny regjering for å bremse klimaendringer. Atmosfæren og naturen merker ikke at dette har vært et klimavalg. Det er resultatene av politikken som teller. Det er dette ansvaret som nå ligger på skuldrene til Jonas Gahr Støre.