Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Tekstilarbeider holder opp skilt hvor det står

Kleskjedene må signere den nye sikkerhetsavtalen!

En ny sikkerhetsavtale for tekstilarbeiderne i Bangladesh er endelig på plass. Nå trenges det bare at tekstil- og kleskjedene skriver under på den!

Foto: Kristof Vadino
Foto: Kristof Vadino

En ny sikkerhetsavtale for tekstilarbeiderne i Bangladesh er endelig på plass. Nå trenges det bare at tekstil- og kleskjedene skriver under på den!

Avtale på plass etter press

Den forrige avtaleperioden utløp i slutten av mai. Avtalen sto i fare for å ikke bli fornyet fordi kleskjedene ikke viste tilstrekkelig interesse for den. Etter store protester og press fra fagbevegelsen, Framtiden i våre hender og Clean Clothes Campaign, det internasjonale nettverket vi er en del av, ble forhandlingsperioden utvidet, og på onsdag ble altså avtaleteksten landet.

Rana Plaza aldri igjen

Sikkerhetsavtalen, også kalt Accorden, ble opprettet i 2013 etter kollapsen av bygningen Rana Plaza i utkanten av Dhaka. 1138 tekstilarbeidere døde og mer enn 2500 ble skadet. Etter hvert signerte mer enn 200 tekstil- og kleskjeder på avtalen som gjorde rundt 1600 fabrikker langt sikrere i løpet av få år.

Nå må kleskjedene signere!

27. august kom nyheten om at H&M har signert på avtalen og flere globale kleskjeder har signalisert at de vi gjøre det samme. Varner Gruppen, Voice AS og Helly Hansen har vært en del av avtalen helt fra begynnelsen. Interiørkjedene Princess Gruppen og Kid Interiør signerte sikkerhetsavtalen i 2018 etter at Framtiden i våre hender oppfordret dem til å gjøre det. Nå krever organisasjonen at alle kles- og tekstilkjedene signerer den nye avtalen.

Sikkerhetsavtalen sier at:

  1. Tekstil- og kleskjedene har det overordnede ansvaret for at fabrikkene de kjøper varer fra blir trygge,
  2. Sikkerhetsavtalens sekretariat fungerer som uavhengig tilsynsorgan og pusher på at selskapene etterlever avtalen,
  3. selskapene må betale nok for varene slik at leverandørene har råd til å gjøre nødvendige utbedringer og
  4. selskapene må slutte å kjøpe varer fra fabrikker som nekter å gjøre disse trygge. 

En god avtale

Den nye sikkerhetsavtalen opprettholder også andre viktige trekk ved den tidligere avtalen, for eksempel en fortsatt høy grad av åpenhet og en videreføring av en klagemekanisme som gjør det trygt for arbeiderne å melde ifra om bekymringsverdige forhold.

Sikkerhetsavtalen har ført til en sikkerhetsmessig revolusjon i de fabrikkene avtalen dekker. Mens det så å si ikke har vært livstruende hendelser i de fabrikkene som har gjennomgått kontroller og utbedringer, har det flere ganger skjedd ulykker i fabrikker som ikke er en del av avtalen. Så sent som i mars i år var det en storbrann i kjemikalieavdelingen på en klesfabrikk i Bangladesh. Én arbeider døde og 42 ble skadet, 12 av disse med alvorlige brannskader. 

Den nye avtalen åpner for utvidelse til minst ett nytt land i løpet av avtaleperioden. Mye peker på at det blir Pakistan, hvor det i mange år har vært et behov for langt sterkere sikkerhetstiltak ettersom mange arbeidere der hver dag går til svært farlige arbeidsplasser.

Avtalen gjelder for to år, fra 1. september. Les hele avtaleteksten her.