Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljefondssjef Nicolai Tangen

Hurra for viktige anbefalinger om oljefondets klimarisiko

Nå forventer vi at klimarisikoutvalgets anbefalinger følges opp politisk!

Sjef for Oljefondet, Nicolai Tangen (Foto: Framtiden i våre hender/Elin Espmark Wibe)
Sjef for Oljefondet, Nicolai Tangen (Foto: Framtiden i våre hender/Elin Espmark Wibe)

Nå forventer vi at klimarisikoutvalgets anbefalinger følges opp politisk!

En rekke nødvendige endringer for å ruste oljefondet for framtiden ble i dag lagt fram av ekspertgruppen satt ned for å vurdere oljefondets klimarisiko.

Vi jubler over endringene som er helt i tråd med det vi har sagt over lengre tid. Nå forventer vi at rapporten følges opp politisk!

I tråd med våre krav

Det var elektrisk stemning på kontoret hos oss i Framtiden i våre hender denne fredagsmorgenen. Ikke bare er det endelig åpning for å være litt sammen med kolleger igjen, men endelig skal ekspertutvalget komme med sin rapport om klimarisikoen i oljefondet. Framtiden i våre henders fremste oljefondsnerder er samlet for rapportslippet fra Finansdepartementet.

Utvalgsleder Martin Skancke starter sin presentasjon av utvalgets arbeid, og vi kan nesten ikke tro de vi hører. Utvalget understreker mange av argumentene vi lenge har prøvd å få gjennom på Stortinget. Helt i tråd med det Framtiden i våre hender lenge har sagt, skriver utvalget at oljefondet er tjent med, og bør med utgangspunkt i sitt mandat bidra til, at målene i Paris-avtalen nås, og at overgangen til et nullutslippssamfunn skjer på en ordnet måte.

Dette er ingenting annet enn et enormt gjennomslag.

Vi mener at oljefondet bør klimajusteres i tråd med temperaturmålene i Parisavtalen. Dette bør skje ved å bruke sektorbaserte reduksjonsbaner slik at alle selskaper enten ligger an til å kutte utslipp i takt med det som er nødvendig for å minimere den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Det regjeringsoppnevnte utvalget gir oss langt på vei støtte når de foreslår at det skal legges inn en forventning om forpliktende planer for omstilling i selskaper, og en anbefaling om utsalg i selskaper som ikke omstiller seg og vil tape penger i en omstilt økonomi.

Utvalget er også helt på linje med oss i Framtiden i våre hender når de klart og tydelig anbefaler at fondet bør sette seg mål om klimanøytral portefølje i 2050. Et langsiktig mål om netto null utslipp av klimagasser i porteføljeselskapene innen 2050, med delmål som oppdateres regelmessig, kan bidra til å synliggjøre konsistens mellom oljefondet og Parisavtalen vi har forpliktet oss til, skriver de. Og at må investorer komme på banen for å samarbeide om aktivt eierskap og dytte selskapene i riktig retning.

Klimajustering på overtid

Sommerens mange flommer, branner og ekstremvær er et dystert bakteppe, som ble kronet av IPCCs rapport for kort tid siden. Det er helt åpenbart at oljefondet har begynt å bli en sinke og at vår klimaforvaltning av fondet ikke er i nærheten av god nok.

Det er derfor jubelen har stått i taket hos oss i dag, og det skåles i etterlengtet kontorkaffe. Utvalgets grundige rapport gir et godt faglig grunnlag for nødvendige politiske endringer. Tiden er over for å late som om klimahensyn i investeringer kun er politikk. De beinharde realitetene er at vi er nødt til å begrense den globale oppvarming, av hensyn til mennesker, dyr og natur – men også økonomisk avkastning.

Dette har gått opp for store deler av finansbransjen, og det er umulig å forstå hvorfor norske politikere somler med å foreta nødvendige grep. Det er nå åpenbart at klimajustering av oljefondet ikke bare er det riktige å gjøre - det er også det eneste økonomisk fornuftige. Både Finansdepartementet og Stortinget må nå på ballen og sørge for de nødvendige endringene i forvaltningen.

Vi forventer nullutslippsmål og klimajustering av oljefondet så raskt som mulig – det er allerede på overtid.