Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Er en bærekraftig tekstilindustri mulig?

Ja, men det krever politikk som stopper overproduksjon av tekstiler.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Ja, men det krever politikk som stopper overproduksjon av tekstiler.

Vi nordmenn ligger på topp i bruk og kast av klær i Europa. Hver og en av oss kaster hele 23 kilo tekstiler hvert år. Og hvis vi ser litt utenfor Norges grenser, kjøper folk i Europa over dobbelt så mange klær i dag enn for 15 år siden, og bruker dem bare halvparten så lenge.

Skal vi klare å gjøre noe med denne enorme sløsingen av ressurser, kan ikke ansvaret ligge på hver enkelt av oss. Vi trenger reguleringer og tiltak som redusere sløsingen og miljøbelastningen fra moteindustrien.

Moteindustrien er en miljøversting

Tekstilindustrien den fjerde mest miljøbelastede sektoren i Europa, etter bolig, mat og transport. Produksjon av tekstiler og sko står for 8 prosent av globale klimagassutslipp. Industrien har et høyt forbruk av vann og kjemikalier, forurenser jordsmonn og vannkilder og påvirker biologisk mangfold.

2/3 av klærne som lages i dag er laget av plastbasert fiber som er rimelig å produsere, og som fører til store mikroplastutslipp. Sjokkerende 20-35 prosent av mikroplasten i havet stammer fra plastbaserte klær.

Derfor er tekstil en prioritert sektor i EUs arbeid med å redusere klima- og miljøutslipp. Til høsten kommer en egen EU-strategi for sirkulære tekstiler.

Nytt europeisk tekstilnettverk

European Environmental Bureau (EEB), en paraplyorganisasjon for europeiske miljøorganisasjoner, har etablert et nytt tekstilnettverk med 25 organisasjoner.

Nettverket, som Framtiden i våre hender er en del av, har lansert en ny rapport med innspill til EUs kommende tekstilstrategi. Rapporten viser at frivillige bransjeinitiativ ikke er tilstrekkelig for å redusere det enorme volumet av nyproduserte klær og få bukt med miljøbelastningen fra tekstilindustrien, og tar til orde for hardere politiske tiltak overfor bransjen.

Alliansen foreslår:

  • merking av forventet levetid på klær
  • standarder for hvor lenge klær skal vare
  • forbud mot at butikker og selskaper kan destruere usolgte varer og returvarer
  • skjerpede regler for å forebygge grønnvaskingen av klær
  • «grønne påstander» på klær skal godkjennes før selskapene kan bruke disse i markedsføringen
  • standarder for hva bærekraftige klær er (kvalitetsplagg laget av naturlige fiber uten farlige miljøgifter)
  • hastetiltak for å redusere mikroplastutslipp fra plastbaserte klær
  • tiltak for å bekjempe miljøskader og brudd på arbeidstakerrettigheter i leverandørkjedene

Men først og fremst trenger vi ambisiøse og konkrete mål for å redusere den totale ressursbruken i tekstilindustrien opp mot 2030. Uten mål kan man ikke vite om man gjør fremgang.

Les rapporten her.

En tapt sjanse

Onsdag 16.06 lanserte regjeringen Norges strategi for sirkulærøkonomi, som skal sørge for økt levetid på varer og at ressurser holdes i omløp mye lenger, blant annet gjennom gjenbruks- og deleordninger.

Strategien, som vil være førende for sirkulærøkonomi-arbeidet i Norge i årene som kommer, inneholder ingen plan for hvordan regjeringen skal jobbe for å redusere klima- og miljøbelastningen fra tekstiler.

Dette er svært skuffende, og en tapt mulighet til å være et pådriverland i Europa og utvikle en politikk som viser vei for å redusere overforbruket av klær. Norges regjering har en ambisjon om å være et foregangsland på sirkulær økonomi, men velger likevel å vente på det som skjer i EU.

Den lineære forretningsmodellen til moteindustrien er snart helt utdatert. Vi må slutte å dilte etter EU og innføre politikk som tar oss ut av bruk- og kast-samfunnet.