Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Foto: Istock

Vi trenger en tiltakspakke mot sløsing

Vi klarer ikke bekjempe klimakrisa uten å bekjempe overforbruket.

Foto: Istock
Foto: Istock

Vi klarer ikke bekjempe klimakrisa uten å bekjempe overforbruket.

Vi nordmenn er verdensmestere i sløsing. Vi kjøper møbler og interiør for 20,2 milliarder årlig, kvitter oss med over 180 tonn klær hver dag, og vi har trolig mer enn 10 millioner mobiltelefoner liggende ubrukt i skuffen hjemme.

Hvis alle i verden hadde hatt det samme forbruket som oss, ville vi trengt mer enn tre jordkloder. Med andre ord: Vårt ressursforbruk er langt ifra bærekraftig.

Likevel kan vi ikke legge all skylda på oss forbrukere. Offentlig sektor er en versting på sløsing. Offentlig sektor kaster over 7.000 tonn brukbare kontormøbler til en verdi av minst 100 millioner kroner i året, bruker 12 milliarder årlig på elektronisk utstyr, og Forsvaret kaster 250 tonn tekstiler årlig. Dette er ikke bare sløsing av dyrebare naturressurser, men også sløsing av fellesskapets penger.

For at både vi som forbrukere og det offentlige skal sløse mindre, må norske politikere ta tak politikken som nå gjør det billig og enkelt å sløse. 

Trenger konkrete tiltak

EU vedtok i 2020 en handlingsplan for en sirkulær økonomi, som har satt svært ambisiøse mål for hvordan vi skal endre måten vi produserer og forbruker varer på. En sentral del av planen er at produsenter skal ta mer ansvar for å lage bærekraftige produkter og holde disse i omløp lenger.

Denne uken lanserte regjeringen sin strategi for sirkulær økonomi. Her lover regjeringen at Norge skal være et foregangsland innen sirkulær økonomi, men kommer ikke med noen konkrete tiltak for å nå dette målet. Dette holder ikke.

Om Norge skal være et foregangsland i EU, må vi ta eierskap over den sirkulære omstillingen. Det haster å foreslå konkrete, nasjonale tiltak som er tilpasset norske forhold.

Det offentlige må stille strengere krav til gjenbruk og sirkularitet i varene de kjøper, næringslivet må ansvarliggjøres for å gi oss varer som har lengre levetid og kan repareres, og politikerne må tilrettelegge for at det blir enklere for oss forbrukere å redusere vår egen sløsing, ved å blant annet tilrettelegge for reparasjon, gjenbruk og gjenvinning.

Vil gi flere arbeidsplasser

Slike tiltak vil ikke bare føre til mindre sløsing, men også flere arbeidsplasser. Ifølge SINTEF vil en sirkulærøkonomisk omstilling gi Norge 20.000 flere arbeidsplasser. Dermed er det ingen tvil om at politikere og næringsliv bør forplikte seg til å innføre tiltak for mindre sløsing og økt sirkularitet.

En tiltakspakke må inneholde mål, måleverktøy og tiltak til alle fasene i det sirkulære livsløpet. Norge må altså sette seg mål og innføre tiltak for at vi skal forbruke mindre, for at tingene vi kjøper varer lenger og for at færre av disse blir til avfall.

Framtiden i våre hender foreslår en tiltakspakke mot sløsing som bør inneholde blant annet: