Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Plantasjearbeider i Brasil

Angrep mot vår samarbeidspartner i Brasil

Repórter Brasil, en organisasjon for undersøkende journalistikk, har nylig blitt utsatt for fysiske og digitale angrep. Det er alvorlig, og krever en seriøs granskning slik at de som står bak blir stilt til ansvar.

Repórter Brasil har avslørt uverdige arbeidsforhold og miljøkriminalitet i Brasil. Bildet viser en plantasjearbeider i Brasil. (Foto: iStock.com/Alfribeiro)
Repórter Brasil har avslørt uverdige arbeidsforhold og miljøkriminalitet i Brasil. Bildet viser en plantasjearbeider i Brasil. (Foto: iStock.com/Alfribeiro)

Repórter Brasil, en organisasjon for undersøkende journalistikk, har nylig blitt utsatt for fysiske og digitale angrep. Det er alvorlig, og krever en seriøs granskning slik at de som står bak blir stilt til ansvar.

Nettsiden til organisasjonen var nede i en kort periode den 6. januar. I etterkant fikk Repórter Brasil en anonym e-post. Den inneholdt en trussel:

"Som dere har lagt merke til, har dere hatt noen tekniske problemer de siste dagene. For at dette ikke skal skje igjen, fjern mappene med materiale fra 2003, 2004 og 2005."

Dagen etter opplevde de et forsøk på innbrudd i lokalene deres, etterfulgt av flere trusler og forsøk på å ta nettsiden deres av lufta. De lykkes igjen i noen timer den 11. januar. Men Repórter Brasil har nektet å slette dokumentene, og har tatt saken til politiet.

Viktig arbeid

Repórter Brasil gjør uunnværlig arbeid med gravejournalistikk og menneskerettigheter. Reportasjene deres har hatt internasjonal effekt ved å avsløre uakseptable forhold.

Organisasjonen har en database om moderne slaveri, og har belyst urovekkende realiteter rundt om i Brasil – fra soyagårder til gullgruver. Senest i fjor førte reportasjene deres om avskoging og kjøttproduksjon i Brasil til internasjonale oppslag.

Ikke første gang

Det er ikke første gang Repórter Brasil blir angrepet av mennesker som ikke er fornøyde med journalistikken deres. Leonardo Sakamoto, som leder graveorganisasjonen, har gjentatte ganger fått trusler for arbeidet sitt. Det reflekterer en større trend, der journalistikk er under stadig mer press.

Det gir grunn til bekymring også for handlingsrommet til sivilsamfunnet i Brasil, særlig fordi det fortsatt er blant de farligste landene i verden for aktivister.

I solidaritet med Repórter Brasil

Det er helt sentralt å beskytte pressefriheten og sikre trygge arbeidsvilkår for journalister i Brasil. Uavhengig gravejournalistikk spiller en sentral rolle for demokratiet og må bli verdsatt og beskyttet.

Framtiden i våre hender fordømmer de målrettede mot Repórter Brasil på det sterkeste. Angrepene mot dem må bli tatt på alvor og føre med seg konsekvenser.