Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Spade med jord i en hage

Versting-hagejord mye billigere enn miljøvennlig jord

Hagesentrene tilbyr torvfri hagejord til miljøbevisste kunder, men når prisen er opptil åtte ganger dyrere enn for torvjord, er ikke dette et reelt alternativ for kundene.

Hagesentrene tilbyr torvfri hagejord til miljøbevisste kunder, men når prisen er opptil åtte ganger dyrere enn for torvjord, er ikke dette et reelt alternativ for kundene.

Torv er en miljøversting og norske myrer ødelegges blant annet for å grave ut torv som selges som billig hagejord. Norge bruker om lag 400.000 kubikkmeter torv årlig til jordforbedringsprodukter i privat- og proffmarkedet. Om lag 300.000 kubikkmeter blitt spredt i norske hager.

Uttak av 300.000 kubikkmeter torv til bruk i hagejord fører hvert år til et klimagassutslipp på over 80.000 tonn CO2-ekvivalenter, ifølge Miljødirektoratet. Det tilsvarer det årlige utslippet fra 28.000 fossilbiler.

Trenger sluttdato for torvjord

Å bevare myrene er derfor et svært effektivt tiltak både for å kutte klimagassutslipp og for å bevare biologisk mangfold.

Til sammenligning er årlige utslipp fra nydyrking og nedbygging av myr på henholdsvis 121.000 tonn CO2-e og 113.000 tonn CO2-e.

Framtiden i våre hender mener at bruk av torv til hagejord må fases ut, og at myndighetene må sette en dato for når torv i hagejord ikke lenger kan selges.

Ikke reelle alternativ

Hagesentrene har etter hvert begynt å tilby torvfri jord til kundene sine. Men den torvfrie hagejorda koster to til åtte ganger så mye som jord med torv – i samme butikk, ifølge våre stikkprøver.

Ifølge kjeden Hageland utgjør torvfri hagejord under tre prosent av total omsetning av jord til privatmarkedet.

Vi har undersøkt priser for en sekk med 40 liter jord, med og uten torv, hos noen av de større utsalgskjedene Plantasjen, Felleskjøpet, Hageland og Coop Bygg:

Butikk Torvfri jord, 40 l Jord med torv, 40 l
Plantasjen 239 kr* 49 kr**
Felleskjøpet 179 kr 49 kr
Hageland 149 kr 70 kr
Coop Bygg 87 kr*** 39 kr

*Plantasjen selger også torvfri blomsterjord i 15 litersekker til 129 kroner. Dette produktet koster dermed mer enn 8 ganger så mye som den billigste jorda de selger.

**De koster 40 kr per sekk, hvis man kjøper fem sekker.

***Tilgjengelig i kun 8 av Coops butikker. Selges i 18 litersekker til 39 kr. Her omregnet til 40 liter.

Miljøvenlig jord må bli tilgjengelig

Det er ikke nok at hagesentrene tilbyr torvfri jord til kundene sine. Det må være tilgjengelig for folk både på pris og i butikk, for at kundene skal velge denne jorda, slik at vi faktisk bevarer myrene. Det må også bevilges penger til utvikling av torvfrie jordprodukter, for eksempel basert på kompostjord fra avfallsselskapene, biorest, husdyrgjødsel og treflis.

Det er mulig å øke tilgangen på råstoff betydelig, fordi mye organisk avfall ikke blir samlet inn i dag. Det finnes derfor store mengder biorest, husdyrgjødsel og treflis som kan omdannes til torvfrie jordprodukter.

Artikkelen er oppdatert. Den ble først publisert 17-12-2020