Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Spade med jord i en hage

Versting-hagejord mye billigere enn miljøvennlig jord

Hagesentrene tilbyr torvfri hagejord til miljøbevisste kunder, men når prisen er opptil sju ganger dyrere enn for torvjord, er ikke dette et reelt alternativ for kundene.

Hagesentrene tilbyr torvfri hagejord til miljøbevisste kunder, men når prisen er opptil sju ganger dyrere enn for torvjord, er ikke dette et reelt alternativ for kundene.

Torv er en miljøversting og norske myrer ødelegges blant annet for å grave ut torv som selges som billig hagejord. Norge bruker om lag 400 000 kubikkmeter torv årlig til jordforbedringsprodukter i privat- og proffmarkedet. Om lag 300.000 kubikkmeter blitt spredt i norske hager.

Uttak av 300.000 kubikkmeter torv til bruk i hagejord fører ifølge Miljødirektoratet hvert år til et klimagassutslipp på over 80.000 tonn CO2-ekvivalenter. Det tilsvarer det årlige utslippet fra 28.000 fossilbiler.

Trenger sluttdato for torvjord

Å bevare myrene er derfor et svært effektivt tiltak både for å kutte klimagassutslipp og for å bevare biologisk mangfold.

Til sammenligning rapporteres det om årlige utslipp fra nydyrking og nedbygging av myr på henholdsvis 121 000 tonn CO2-e og 113 000 tonn CO2-e.

Framtiden i våre hender mener at bruk av torv til hagejord må fases ut, og det må settes en dato for når torv i hagejord ikke lenger kan benyttes.

Ikke reelle alternativ

Hagesentrene har etter hvert begynt å tilby torvfri jord til kundene sine. Men den torvfrie hagejorda koster 2 til 7 ganger så mye som jord med torv – i samme butikk, ifølge våre stikkprøver.

Ifølge kjeden Hageland utgjør torvfri hagejord under 3 prosent av total omsetning av jord til privatmarkedet.

Vi har undersøkt priser for en sekk med 40 liter jord, med og uten torv, hos noen av de større utsalgskjedene Plantasjen, Felleskjøpet, Hageland og Coop Bygg:

Butikk Torvfri jord, 40 l Jord med torv, 40 l
Plantasjen 229 kr* 49 kr
Felleskjøpet 179 kr 29 kr
Hageland 149 kr 69 kr
Coop Bygg 79 kr** 35 kr

*Plantasjen selger også torvfri jord 15 liter til 119 kroner som er importert fra Tyskland, pluss torvfri blomsterjord 15 liter også 119 kroner. Dette siste produktet er produsert i Norge, men koster ca. 7 ganger så mye som den billigste jorda de selger.

**kun tilgjengelig i 7 av Coop bygg-butikkene.

Miljøvenlig jord må bli tilgjengelig

Det er ikke nok at hagesentrene tilbyr torvfri jord til kundene sine. Det må være tilgjengelig for folk både på pris og i butikk, for at kundene skal velge denne jorda, slik at vi faktisk bevarer myrene. Det må også bevilges penger til utvikling av torvfrie jordprodukter, for eksempel basert på kompostjord fra avfallsselskapene, biorest, husdyrgjødsel og treflis.

Det er mulig å øke tilgangen på råstoff betydelig, fordi mye organisk avfall ikke blir samlet inn i dag. Det finnes derfor store mengder biorest, husdyrgjødsel og treflis som kan omdannes til torvfrie jordprodukter.

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Vi finnes bare på grunn av den økonomiske støtten fra de over 40 000 medlemmene våre. Desto flere som støtter arbeidet vårt, jo større påvirkningskraft har vi også i møte med myndigheter, politikere og næringsliv. Bli medlem i dag!