Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Rekefiskere i Guyana

Slik bidrar norske penger til å ødelegge paradis

Klimaendringene har allerede gjort at havet stiger i Guyana. Havvannet spiser seg innover og ødelegger regnskogen. På toppen av denne krisen skal nå et av verdens verste oljeselskap starte oljeutvinning i den sårbare naturen, med penger fra norske banker.

Rekefiskerne på Guyanas kyst mener at oljeutslipp fra de nye oljefeltene vil ta fra dem levebrødet. (Foto: Urgewald/Tom Vierus)
Rekefiskerne på Guyanas kyst mener at oljeutslipp fra de nye oljefeltene vil ta fra dem levebrødet. (Foto: Urgewald/Tom Vierus)

Klimaendringene har allerede gjort at havet stiger i Guyana. Havvannet spiser seg innover og ødelegger regnskogen. På toppen av denne krisen skal nå et av verdens verste oljeselskap starte oljeutvinning i den sårbare naturen, med penger fra norske banker.

Regnskoglandet Guyana på nordkysten av Sør-Amerika har så mye skog at landet har negative CO2-utslipp. Men ett av de største oljefunnene i moderne tid er oppdaget utenfor kysten.

I en tid hvor klimakrisen banker på døren og behovet for å unngå nye store oljeutvinnningsprosjekter, er det nedslående at et av verdens største oljeselskaper biter seg fast i fossilalderen i stedet. Det er særlig urovekkende at dette foregår i sårbar natur, hvor fortjenesten først og fremst kommer Exxon til gode og at dette gjøres gjennom tvilsom påvirkning og skjult lobbyisme.

Norske finansaktører

ExxonMobil er en klimaversting, og det finnes norske investorer som har gått foran og ekskludert dem fra sine selskaper. Eksempelvis gjorde Storebrand dette i august da de ekskluderte selskapet på bakgrunn av at de jobber aktivt mot Parisavtalen.

Likevel finner våre undersøkelser at norske banker tilbyr sine kunder investeringsprodukter i ExxonMobil. Dette gjelder DNB, Danske Bank, Nordea og KLP, hvor vi til sammen finner investeringer til en verdi av 405 millioner kroner. Det tilsvarer svært små eierandeler i oljegiganten, men representerer like fullt norske kapitalstrømmer til ExxonMobil.

Disse summene representerer ikke hvor mye penger som er investert via bankene, men markedsverdien på investeringene (i NOK):

DNB 96 463 375
Danske Bank 46 132 036
Nordea 29 522 786
KLP 233 140 727
Totalt 405 258 924

Vi håper at disse bankene vil gjøre som Storebrand og åpent ekskludere ExxonMobil og slik sette en viktig standard også for andre investorer. Våre funn er hentet ut 29. november og det er sannsynlig at norsk finansnæring er mer eksponert for Exxon-investeringer enn vår undersøkelse har avdekket.

I tillegg til privatbankene, er det norske oljefondet en stor investor i ExxonMobil. Oljefondet vårt eier aksjer for svimlende 25 milliarder NOK, noe som gjør det til den eneste europeiske institusjonen på listen over Exxons 15 største investorer. Framtiden i våre hender har i en årrekke tatt til orde for å ekskludere ExxonMobil på grunn av deres svært klimafiendtlige aktivitet og holdninger. Utviklingen i Guyana er nok en understreking av hvorfor vi har hatt rett.

Klimaskadelig aktivitet

ExxonMobil leder an i arbeidet med et stort ultra-dypvannsboringprosjektet utenfor kysten til Guyana. Det er her snakk om et av de største oljefunnene i moderne historie. Organisasjonen Urgewald avslørte i vår graverende interessekonflikter som involverte Verdensbanken, ExxonMobil og utformingen av nye petroleumslover i Guyana, som muliggjør denne utvinningen.

Oljefunnene utenfor Guyana er enorme og estimatene anslår at utvinning og forbrenning av all oljen og naturgassen ville gitt betydelig større utslipp enn hva hele elkraftsektoren i USA slipper ut i løpet av et år. Et av feltene heter Stabroek og inneholder over 8 milliarder oljeekvivalenter, noe som gjør det til et av de største råoljefunnene de siste årene. På toppen av dette driver Exxon miljøskadelig fakling i prosessen uten tilstrekkelig rapportering og begrunnelse.

Ødeleggende fakling

Å brenne overskuddsgass under oljeproduksjon, kjent som fakling, er skadelig og ofte strengt regulert. Det er sløsing med gass som kan brukes til energiproduksjon, men det er en praksis som setter hensynet til profitt i fremste rekke.

Fakling fører til utslipp av giftstoffer og drivhusgasser i atmosfæren og gjennomføres for å tjene mest mulig penger ved å fokusere på de mest innbringende ressursene. Estimater tilsier at Exxon har faklet mellom 2,3 og 3,1 milliarder kubikkfot med gass siden de startet sin oljeproduksjon i Guyana i desember 2019. Dette er uakseptabelt og uansvarlig og ødeleggende for mennesker og miljø i Guyana.

Uansvarlig virksomhet

Framtiden i våre hender har fulgt ExxonMobil over flere år og gjentatte ganger utpekt dem som en skikkelig klimaversting. Aktiviteten deres i Guyana er nok et eksempel på uansvarlig virksomhet og norske investorer bør ikke bidra til å muliggjøre slik aktivitet.

Det er gledelig at flere norske banker styrer unna Exxon. Nå håper vi KLP, Danske Bank, Nordea, DNB og oljefondet følger etter og ekskluderer ExxonMobil fra sine investeringer.