Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljerigg i solnedgang

Sprenger klimamålene med ny olje

Fem år etter Parisavtalen, planlegger oljeselskaper fortsatt megaprosjekter som garanterer at Paris-målene ikke er mulig å nå. Vi har sett nærmere på hvem som finansierer disse prosjektene.

Fem år etter Parisavtalen, planlegger oljeselskaper fortsatt megaprosjekter som garanterer at Paris-målene ikke er mulig å nå. Vi har sett nærmere på hvem som finansierer disse prosjektene.

Framtiden i våre hender har sammen med 17 internasjonale klima- og miljøorganisasjoner kartlagt de 12 mest ødeleggende planlagte fossil energi-prosjektene i verden, og hvem som finansierer dem.

Norske aktører er godt representert i disse prosjektene. Oljeutvinning i Arktis, hvor aktiviteten i norske Barentshavet er størst, er et av områdene hvor oljeselskapene ekspanderer på tross av behovet for mindre fossil energi.

Ser vi utenfor Norge, så er oljefondet er den femte største investoren i de 12 identifiserte prosjektene. Norske Equinor er tilstede i fire av prosjektene: Barentshavet, Nordsjøen, Vaca Muerta i Argentina og Texas i USA.

Les hele rapporten “Five Years Lost” her

Enorme klimakonsekvenser

Til sammen er det ventet at disse 12 prosjektene vil slippe ut 175 gigatonn CO2-ekvivalenter, hvis de blir gjennomført som planlagt. Det tilsvarer 75 prosent av alt som er mulig å slippe ut, hvis verden skal nå 1,5-gradersmålet med 66 prosent sannsynlighet.  

I tillegg kommer utslippene fra hele resten av levetiden til alle utvinningsprosjekter som allerede er igangsatt, og som allerede langt overstiger 1,5 graders-budsjettet.

Framtiden i våre hender mener det er dypt uetisk å være investert i selskap som planlegger å tjene penger på petroleumsvirksomhet som vil garantere at vi ikke når målene i Parisavtalen.  

Oljefondet på feil vei

Funnene i rapporten viser hvilke banker som er med å finansiere virksomheten som gjør at vi ikke kan nå målene i Parisavtalen. At oljefondet er en av de aktørene som har investert mest i disse prosjektene, underbygger behovet for å klimajustere oljefondets investeringer i tråd med Parisavtalens mål.

Rapporten viser oss også at det, rent økonomisk, er risikabel gambling å plassere våre felles sparepenger i selskap som har planer som ikke er i tråd med Parisavtalens mål. Rett og slett fordi verden er enige om å begrense den globale oppvarmingen.

De neste årene vil vi få politiske reguleringer og en teknologisk utvikling som kan gjøre at prosjektene blir ulønnsomme. I så fall vil investorene tape enorme summer.