Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Tekstilarbeider i Kambodsja

Tekstilarbeidere mistet jobben – Nike må ta ansvar

Nike tar ikke ansvar for arbeidere som har mistet jobbene sine i Kambodsja, da fabrikken de jobbet i plutselig ble stengt. Verdens største sportsselskap har håvet inn milliarder i år, men de som har laget produktene, står igjen på bar bakke.

Tekstilarbeidere i Kambodsja får ikke arbeidsledighetstrygd om de mister jobben. (Foto: We Social Movements)
Tekstilarbeidere i Kambodsja får ikke arbeidsledighetstrygd om de mister jobben. (Foto: We Social Movements)

Nike tar ikke ansvar for arbeidere som har mistet jobbene sine i Kambodsja, da fabrikken de jobbet i plutselig ble stengt. Verdens største sportsselskap har håvet inn milliarder i år, men de som har laget produktene, står igjen på bar bakke.

Da koronaviruset spredte seg raskt i Europa, stupte klessalget. Pandemien beveget seg videre til India, Myanmar, Bangladesh og andre produsentland som allerede var hardt rammet økonomisk, fordi kleskjedene stoppet mange av sine bestillinger.

Tekstilarbeidere verden over ble midlertidig sagt opp, mange av dem mistet etter hvert jobben helt. Kles- og sportskjederne, som i mange år har tjent store beløp på produksjon i lavkostland, gjorde ikke noe eller svært lite for å støtte dem.

Nettverket Clean Clothes Campaign lanserte nylig rapporten «Underpaid in the Pandemic» som viser at bare i de tre første månedene av pandemien mistet tekstilarbeidere i syv asiatiske land mellom 3,2 og 5,8 milliarder amerikanske dollar i form av ubetalte lønninger, oppsparte bonuser og kompensasjonsordninger.

På bar bakke

Fabrikken Violet Apparel i Kambodsja produserte varer for Nike. Men i juli stengte de dørene, med kun én dags forvarsel. 1.200 arbeidere har rett på en sum for sen varsling, men fabrikkeieren nekter å betale.

Nike sier at selskapet ikke hadde godkjent produksjonen, at fabrikken ikke er deres leverandør, og frakjenner seg dermed alt ansvar. Tilbake står pengelense og jobbløse arbeidere, i et land uten arbeidsledighetstrygd.

Tjener milliarder

Samtidig har Nike tjent milliarder. Selskapet viste i sin siste kvartalsrapport en nettoinntekt på 1,5 milliarder amerikanske dollar. De betalte ut 384 millioner dollar i utbytte til sine aksjonærer, en økning på 11 prosent fra året før.

Men på tross av sterke anbefalinger fra Clean Clothes Campaign og andre støttespillere har sportsselskapet ikke tatt seg råd til å sørge for at arbeiderne får sluttkompensasjon.

Uten sikkerhetsnett

Denne situasjonen gjelder ikke bare Nike. Én av flere saker som involverer H&M er fabrikken ECC II, som eies av Gokaldas Export i India. Alle de 1.200 arbeiderne mistet jobbene sine i juni da fabrikken stengte, uten varsel eller lovpålagt myndighetsgodkjenning.

Fabrikken var den eneste av Gokaldas rundt 20 fabrikker som hadde en godt fungerende fagforening og saken blir ansett som et tilfelle av fagforeningsknusing. Før koronautbruddet kjempet fagforeningen en innbitt kamp mot underbetaling av arbeidere, da rundt 40 kroner om dagen. Lønna dekket selv ikke de mest grunnleggende behovene til arbeiderne og deres familier, og når fabrikken stengte dørene sine ble det full krise. Fagforeningen krevde at ECC II skulle betale arbeidernes utestående lønninger, men fabrikkeieren nekter.

Arbeiderne har ingen besparelser å falle tilbake på, ikke noe sikkerhetsnett og med liten sjanse for å finne nytt arbeid, tvinges de til å ta opp lån for å overleve. Denne saken har pågått i fem måneder. Hverken Gokaldas eller H&M har forpliktet seg til å sikre utestående lønninger, gjenopprette arbeidernes organisasjonsfrihet eller å gjenåpne fabrikken.

Selskapene må ta ansvar

Nike og H&M må sikre at arbeiderne i deres leverandørkjede i får full lønn under koronakrisen, eventuelt sluttlønn hvis fabrikken de jobber på går konkurs. Det er den klare beskjeden til de to sports- og klesgigantene fra organisasjoner verden over.

Vi oppfordrer Nike, H&M og andre selskaper også til å støtte opp om og bidra til et lønnsgarantifond, finansiert ved at kleskjedene betaler en øremerket, liten andel på klærne de kjøper. Dette er et krevende, men helt nødvendig tiltak for å sikre et minimum av sosial beskyttelse og bidra til at arbeidere ikke vil stå på bar bakke under fremtidige kriser.