Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Avskoget område i Brasil

Rapport: Bidrar norske penger til avskoging i Brasil?

En ny rapport fra Framtiden i våre hender viser at norske penger går til selskaper med høy avskogingsrisiko i Brasil.

En ny rapport fra Framtiden i våre hender viser at norske penger går til selskaper med høy avskogingsrisiko i Brasil.

Rapport

Tittel: Kjøtt og soya - Bidrar norske penger til avskoging i Brasil?
Forfattere: Embla Husby Jørgensen og Veera Mo
Utgitt: November 2020
Utgiver: Framtiden i våre hender

Last ned

rapportforside

Minst 6,44 milliarder norske kroner gikk fra sju norske banker til 17 slike selskaper de siste fem årene. Vår undersøkelse fant bånd til soya- og kjøttselskaper i Brasil, supermarkedkjeder som selger regnskogbiff og produsenter av fôr, svin, fjørfe og meieriprodukter med risikosoya i Kina, Europa og Brasil.

En internasjonal casestudie

Undersøkelsen er del av en internasjonal casestudie utført av Fair Finance International, som Etisk bankguide Norge er del av. Etisk bankguide drives av Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet.

Den internasjonale casestudien fra Brasil, Tyskland, Nederland og Norge undersøker finansielle bånd til 59 selskaper med høy avskogingsrisiko i Brasil. Selskapene produserer, trader eller omsetter soya eller kjøtt fra Brasil, eller har leverandørkjeder som benytter seg av råvarene i Europa og Kina. Studiene viser at finansinstitusjonene i Nederland, Tyskland og Norge siden 2015 samlet har bidratt med finansiering på minst 20 milliarder amerikanske dollar til de aktuelle selskapene.

Høy avskogingsrisiko

Vår gjennomgang viser at flere norske banker er ledende i arbeidet mot avskoging i porteføljen og ligger langt foran sine europeiske motstykker. Men selv om flere av bankene går i bresjen, er de ikke skjermet fra avskogingsrisiko. Vi har identifisert 7 norske og nordiske fondstilbydere med finansielle bånd til minst ett av selskapene i de 59 selskapene i studien. Fire norske banker har utstedt obligasjoner på til sammen 57,9 millioner USD til selskapene i perioden 2015-2020.

Oljefondet på sin side har bånd til 18 selskaper i studien med over 2,2 milliarder USD, og har dermed mer enn tre ganger så mye investert i de aktuelle selskapene enn bankene i studien.

Avskoging presses fram av en rekke ulike interesser og ledd i leverandørkjedene. Det er spesielt problematisk å ha bånd til selskaper som ikke tar avskoging på alvor, som verstinger i soyatrading eller selskaper som ikke forholder seg til avskoging på tross av bånd til høyrisikoland.

Det er avgjørende at finansaktørene har en helhetlig analyse med tilpassede virkemidler for å hindre at de bidrar til avskoging. Det er uakseptabelt å risikere at man finansierer ødeleggelse av økosystemer i Brasil gjennom bånd til selskaper som ikke tar avskoging på alvor.

Behov for handling

Situasjonen i Brasil er dramatisk og presserende. Norske finansinstitusjoner med bånd til selskapene i denne studien må ta ansvaret sitt og den stadig mer tilspissede situasjonen i Brasil på alvor. Bankene må legge til grunn grundige analyser og kontinuerlig vurdere virkemidlene de bruker. De må også i framtiden bidra til påvirkning og stille krav, gjerne med utgangspunkt i tidligere innsats som å kommunisere felles forventninger til selskaper og påvirke reguleringer opp mot brasilianske myndigheter.

Finansaktørene kan spille en viktig rolle i å presse selskaper til å bli mer bærekraftige, men det krever tydelige forventninger til hele leverandørkjeden og planer dersom presset ikke når fram. Det trengs ytterligere grep mot avskoging i porteføljene, som konkrete krav, tidslinjer og konsekvenser for manglende handling.