Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Hva kan vi gjøre med plastproblemet?

Hvorfor er plast et problem egentlig, og hva kan vi gjøre med det?

Hvorfor er plast et problem egentlig, og hva kan vi gjøre med det?

Hva er egentlig plast?

Plast er syntetisk eller menneskeskapt organisk polymer – eller langkjedede molekyler. Selv om plast kan dannes av omtrent hvilken som helst type organisk polymer, framstilles det aller meste av industriell plast fra olje og gass – altså fossile råvarer – fordi det er så ufattelig billig.

Plast er et relativt nytt produkt i menneskets historie og ble først vanlig etter andre verdenskrig da man begynte å bruke olje i stedet for kull. Innen 60-tallet hadde plast blitt lett tilgjengelig på grunn av den billige prisen og økende etterspørsel. Plast hadde blitt vanlig i husholdninger verden over – det hadde blitt et symbol på konsumersamfunnet.

Plast er et fantastisk produkt!

Plast er et helt fantastisk produkt! Det har bidratt til en tryggere helsesektor, enklere transport, energieffektivisering i hjemmene våre, økt holdbarheten på maten, og en fantastisk teknologiutvikling.

Men, hvorfor er det et problem da?!

Når man fant ut hvordan man kunne produsere plast av olje i stedet for kull, ble det enklere å produsere mer, raskere og billigere. Plasten ble det ultimate tegnet på forbrukersamfunnet. Og fra da av har produksjonen bare økt, og økt…

... og økt.

I 1950 ble det produsert rundt 2 millioner tonn plast årlig i verden. I dag nærmer vi oss 400 millioner tonn. Dette tilsvarer vekten til omtrent 2/3 av verdens befolkning!

Denne enorme veksten skyldes først og fremst et enormt overforbruk, og overgangen fra flerbruksvarer til engangsprodukter. Vi har vent oss til et bruk-og-kast samfunn som skader miljø, dyr og klima.

Et enormt overforbruk, bruken av fossile råvarer, og dårlig avfallshåndtering har forvandlet plasten fra et mirakelprodukt til et av vår tids største klima- og miljøproblemer.

Hva kan lille jeg gjøre?

Mye av endringene må skje på strukturelt nivå: det må bli dyrere – eller til og med forbudt – å bruke fossile råvarer til produksjon av plast, jomfruelig plast må bli avgiftsbelagt, det må skapes et marked for resirkulert plast, og både forbrukere og produsenter må få sterkere incentiver til å velge mer miljøvennlig.

Ikke minst må all plast over i sirkulærøkonomien. Allikevel er vi helt avhengig av å få ned det enorme overforbruket først og fremst.

Det monner!

Det monner det du gjør, og du kan gjøre mye! Enten direkte gjennom å redusere bruken av unødvendig plast, være bevisst hvilke produkter du bruker, si ifra til næringsliv og politikere om at du ønsker endring, og bli medlem eller på annet vis støtte miljøorganisasjoner som jobber for å løse plastproblemet!