Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Slik kan Oljefondet kaste klimaverstingene

Oljefondet er investert i noen av de mest forurensende selskapene i verden. Men kriteriet for å kaste ut klimaverstingene fra fondet er ikke godt nok. Her er våre forslag til hvordan vi kan fikse det.

Oljefondet er investert i noen av de mest forurensende selskapene i verden. Men kriteriet for å kaste ut klimaverstingene fra fondet er ikke godt nok. Her er våre forslag til hvordan vi kan fikse det.

Det har gått over fem år siden Stortinget i 2015 vedtok at Norges Bank kan utelukke selskaper fra Oljefondet, som «i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser».

Rapport

Tittel: Klimaverstinger i Oljefondet - Investeringer som ikke når klimamålene
Forfatter: Embla Husby Jørgensen
Utgitt år: November 2020
Utgiver: Framtiden i våre hender

Last ned

rapportforside

Men det har vært mye uklarheter og fram og tilbake mellom Finansdepartementet, Norges Bank og Etikkrådet. De har ikke blitt enige om hvordan dette kriteriet skal tolkes. Etter alle disse årene har Norges Bank kun ekskludert fire klimaverstinger fra Oljefondet.

Blant de over 9.000 selskapene i Oljefondet, finnes et stort antall selskaper som bidrar til uakseptable klimagassutslipp, og som mangler reelle planer for å kutte nok klimautslipp til å nå Parisavtalen. Flere år med trenering av klimakriteriet undergraver Stortingets intensjon med lovendringen. Klimaverstingene i fondet står i kontrast til Oljefondets mandat om å være et langsiktig fond som skal skape verdier for framtidige generasjoner.

LES HELE RAPPORTEN HER

Framtiden i våre hender kjempet for å opprette klimakriteriet, og har siden arbeidet for at klimakriteriet skal bli brukt etter hensikten. I denne rapporten belyser vi hvordan klimakriteriet er utilstrekkelig, og foreslår hvordan Oljefondet bør håndtere klimaskadelige investeringer.

Ved å se på Oljefondets investeringer i selskaper som skårer aller dårligst på ulike klimarangeringer, peker vi ut noen åpenbare klimaverstinger. Rapporten tar for seg eksempler på klimaverstinger, manglene ved kriteriet og ser framover med forslag til hvordan Oljefondets portefølje bør justeres i henhold til konsensusen om maksimalt 2 graders oppvarming.

Ved å klimajustere porteføljen kan Oljefondet investere med en fornuftig, langsiktig finansiell horisont og samtidig sikre at klimaverstingene kastes ut.

Se rapporten omtalt i E24