Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Barn leker og tegner med tusj og kritt

Gi oss en giftfri hverdag

Det haster å innføre en offensiv norsk politikk for å beskytte mennesker og naturen vår mot skadelige kjemikalier. Vi kan ikke vente på EU.

Det haster å innføre en offensiv norsk politikk for å beskytte mennesker og naturen vår mot skadelige kjemikalier. Vi kan ikke vente på EU.

Utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer, truer mennesker og miljø verden rundt. Regjeringen må gjøre langt mer enn den så langt har vært villig til, for å stanse bruk og utslipp av miljøgifter i Norge.

Det er sårt behov for økte bevilgninger til forskning, opprydning av gamle miljøgiftutslipp, og ikke minst strengere nasjonal og internasjonal regulering av helse- og miljøskadelige kjemikalier.

En massiv miljø- og helsetrussel

Vi lever allerede på en forurenset klode. Det er miljøgifter i fisken, kjøttet og grønnsakene vi spiser, vannet vi drikker, og luften vi puster i. Barna våre fødes med en cocktail av miljøgifter i kroppen. I tillegg får vi det i oss fra mange av tingene vi bruker i hverdagen, som kosmetikk, klær og elektronikk.

Høy eksponering for miljøgifter øker risikoen for skadevirkninger for dyr og mennesker, som skader på nervesystemet, fødselsdefekter, kreft, redusert fruktbarhet, redusert IQ, og nedsatt immunforsvar. Miljøgifter er også en trussel mot sårbar natur, biologisk mangfold og verdens tilgang på trygg mat og drikke.

Verst er det for arbeidere og lokalbefolkningen i land i sør, hvor mesteparten av tingene våre blir laget. Ifølge FN, dør det én arbeider hvert 30 sekund på grunn av eksponering for giftige kjemikalier på arbeidsplassen. Det er nesten like mange som så langt har dødd av Covid19 på verdensbasis.

Norge må kjempe, ikke vente på EU

Norge har felles kjemikalieregelverk med EU gjennom EØS-avtalen, og nylig presenterte EU-kommisjonen sin nye og svært ambisiøse strategi for et giftfritt Europa. Lykkes de med denne vil det nærmest stanse all bruk av miljøgifter i ordinære forbruksvarer.

Men det er lenge til de kan innføre reglene. Flere av punktene krever lovendringer som det kan ta lang tid å gjennomføre. Kjemikalieselskapene vil kjempe imot, og forsøke å vanne ut hvert enkelt lovforslag. Det betyr at vi fortsatt vil bli eksponert for miljøgifter i flere år fremover.

Derfor må regjeringen også innføre egne ambisiøse tiltak på hjemmebane, for å beskytte folk og natur fra skadelige kjemikalier.

1. Stans import og bruk av miljøgifter i Norge. Regjeringen må øke innsatsen for å sikre at det allerede eksisterende regelverket faktisk følges. Videre må Norge tørre å forby flere miljøgifter i flere produktgrupper nasjonalt, eller pålegge produsenter og importører av produkter med slike stoffer å betale en høy kjemikalieavgift. Det vil sette fart på utfasingen av stoffene, til fordel for mer helse- og miljøvennlige alternativer, og gi et viktig konkurransefortrinn til de selskapene som omstiller seg.

Sverige har allerede innført en kjemikalieskatt på elektronikk, og vurderer nå en ny avgift på miljøgifter i klær og sko. Danmark har innført forbud mot PFAS i matemballasje. Vi må være like gode som våre nordiske naboer.

Regjeringen må også tilrettelegge bedre for økt forbruk og produksjon av økologisk mat.

2. Avgifting av det globale sør. Mange land i sør sliter med giftige utslipp fra vare- og matproduksjon, og manglende systemer for avfallshåndtering. Det er omfattende ulovlig eksport av blant annet elektronisk avfall fra vestlige land som Norge, til afrikanske land, for gjenvinning av verdifulle metaller. Denne praksisen er svært helseskadelig for arbeiderne som opererer uten beskyttelsesutstyr, og bidrar til massiv forurensning.

Norge bør bidra både faglig og økonomisk for å sikre en tryggere avfallshåndtering, og andre tiltak som reduserer mengden miljøgifter som hoper seg opp i det globale sør.

3. Gjøre det enklere å velge giftfritt. Som forbruker kan det være vanskelig å vite om tingene vi kjøper inneholder miljøgifter eller ikke. Regjeringen bør trappe opp finansieringen av Svanemerket, slik at vi kan få langt flere miljøsertifiserte produkter på markedet, og innføre krav om innholdsfortegnelse på faste produkter. Da blir det lettere for forbrukerne å styre unna skadelige kjemikalier i kjøpsøyeblikket.

Regjeringen bør også instruere offentlige virksomheter til å vektlegge miljøsertifiseringer ved offentlige innkjøp.

Norge som spydspiss

Disse tiltakene vil bidra til mindre miljøgifter i naturen, mindre eksponering for arbeidere og lokalsamfunn i produksjonslandene, og gi selskapene som vil omstille seg et fortrinn de sårt trenger. Ved å gå foran og vise at en giftfri hverdag er mulig i praksis, kan Norge inspirere andre land til å følge etter, og øke sannsynligheten for at EU lykkes med sin ambisiøse strategi i Europa.