Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fiskedisk med laks, reker og sjømat

Gjør bevisste valg av fisk og sjømat

Mat fra havet, fra fiske og oppdrett, er en viktig del av et sunt kosthold og bidrar med millioner av arbeidsplasser verden over. Fisk og sjømat har lavere miljøbelastning enn kjøtt, men likevel kan det være vanskelig å ta gode valg i fiskedisken.

Mat fra havet, fra fiske og oppdrett, er en viktig del av et sunt kosthold og bidrar med millioner av arbeidsplasser verden over. Fisk og sjømat har lavere miljøbelastning enn kjøtt, men likevel kan det være vanskelig å ta gode valg i fiskedisken.

Fisken kan komme fra en bestand som er overfisket eller den kan være fanget på en måte som forurenser eller forstyrrer økosystemene i havet. Den kan ha blitt flydd fra din nærmeste fjord til Kina for å bli filetert før den ender opp i nærbutikken. Arbeiderne på fiskebåten i Thailand eller oppdrettsanlegget i Vietnam kan ha jobbet under uverdige arbeidsforhold.

Oppdrettslaksen eller kongerekene kan ha spist fôr som inneholder problematiske råvarer fra andre siden av verden, som soya, fiskemel og fiskeolje.

Bransjen må bli mer ansvarlig

For å sikre at fisken vi kjøper i butikken er bærekraftig og etisk produsert, er det nødvendig med endringer og bedre reguleringer i sektoren. Leverandørkjedene for fisk og sjømat er svært globaliserte, og de mange leddene i verdikjeden gjør det enkelt å skjule misforhold og regelbrudd.

Åpenhet gjennom hele verdikjeden er helt sentralt for at sjømatsektoren skal bli bærekraftig. Norske sjømatprodusenter må i tillegg ta ansvar for bærekraft og etikk i leverandørkjedene sine. Vi må også jobbe for mer fisk fra lokale kystfiskere, bevare og skape arbeidsplasser som styrker kystsamfunnene våre, i stedet for økt maktkonsentrasjon blant de store trålerselskapene.

Hva skal jeg velge?

Den mest bærekraftige maten fra havet, er villfisk og vill sjømat fra bærekraftige bestander. WWF sin sjømatguide har en trafikklysrangering som viser hvor forsvarlig forvaltet de ulike bestandene er. Blåskjell, kamskjell, kongekrabbe, hyse, reker, sei, sild og østers er miljøvennlige valg og får grønt lys i guiden.

Men fiskeartene kan være fanget enten med aktive eller passive metoder. Med passive fangstmetoder oppsøker fisken for eksempel garnet eller lina, mens et eksempel på et aktivt fangstredskap er trål, som har større påvirkning på økosystemet.

Natur og Ungdom sin fiskeguide fra 2016, kartla og rangerte fangstmetodene til en rekke fiskeprodukter for å gjøre det enklere å skille mellom dem i butikken.

Flere merkeordninger

Sertifiseringsordninger og økomerker kan antyde at sjømatproduktet du velger er mer bærekraftig. Det finnes mange forskjellige merker som vektlegger ulike ting i sine tilnærminger til bærekraftig sjømat. Den største merkeordningen for produkter fra fiske er MSC (Marine Stewardship Council), mens tilsvarende ordning for oppdrett heter ASC (Aquaculture Stewardship Council). Et annet eksempel er Debio, som sertifiserer økologisk fisk og sjømat.

På tross av de ulike merkeordningene, burde det være langt enklere for oss forbrukere å gjøre bærekraftige valg av sjømat i butikken. Derfor bør du vise at du bryr deg – for eksempel ved å stille spørsmål i butikken, be om mer informasjon fra selskapene som produserer sjømaten din, eller støtte vårt arbeid!

Hva jobber vi for?

  • En miljøvennlig og solidarisk sjømatsektor der selskaper tar ansvar for leverandørkjedene sine og tilbyr anstendige arbeidsforhold
  • En åpenhetslov for næringslivet
  • Bedre og mer sirkulær ressursutnyttelse i oppdrettsindustrien
  • Å kutte unødvendig transport av sjømat
  • Å erstatte problematiske fôrråvarer, som soya fra Brasil, med mer bærekraftig fôr i oppdrettsnæringen
  • Utvikling av en nasjonal sirkulær bioindustri